Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1801z5a din data:05/01/2018

Inapoi

Actualizarea 1801z5a

1. HOTĂRÂRE 957 28/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 957 din 28 decembrie 2017
privind rechemarea şi numirea unui consul general

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 4 ianuarie 2018

2. ORDIN 157 05/12/2017
 ORDIN nr. M.157 din 5 decembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 4 ianuarie 2018

3. HOTĂRÂRE 12 13/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 12 din 13 decembrie 2017
privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2018

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 4 ianuarie 2018

4. CIRCULARĂ 26 14/12/2017
 CIRCULARĂ nr. 26 din 14 decembrie 2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Coroana reginei Elisabeta a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 4 ianuarie 2018

5. ORDIN 714 22/11/2017
 ORDIN nr. 714 din 22 noiembrie 2017
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 7 din 4 ianuarie 2018

6. ORDIN 754 12/12/2017
 ORDIN nr. 754 din 12 decembrie 2017
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 7 din 4 ianuarie 2018

7. ORDIN 755 12/12/2017
 ORDIN nr. 755 din 12 decembrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 7 din 4 ianuarie 2018

8. HOTĂRÂRE 111 06/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 111 din 6 decembrie 2017
privind adoptarea integrală a Normelor obligatorii din Cadrul internaţional de practici profesionale ale auditului intern, ediţia 2017 (IPPF 2017)

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 7 din 4 ianuarie 2018

9. LEGE 277 28/12/2017
 LEGE nr. 277 din 28 decembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2018

10. DECRET 1311 28/12/2017
 DECRET nr. 1.311 din 28 decembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2018

11. LEGE 278 28/12/2017
 LEGE nr. 278 din 28 decembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2018

12. DECRET 1312 28/12/2017
 DECRET nr. 1.312 din 28 decembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2018

13. LEGE 1 03/01/2018
 LEGE nr. 1 din 3 ianuarie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2018

14. DECRET 1 03/01/2018
 DECRET nr. 1 din 3 ianuarie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2018

15. HOTĂRÂRE 943 20/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 943 din 20 decembrie 2017
pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", pentru anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2018

16. ORDIN 4142 28/12/2017
 ORDIN nr. 4.142 din 28 decembrie 2017
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2018

17. HOTĂRÂRE 934 20/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 934 din 20 decembrie 2017
privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Cluj, Prahova, Dolj, Buzău, Constanţa, Ilfov, Galaţi, Covasna, Tulcea, Mureş, Iaşi, Braşov, Brăila şi municipiul Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 4 ianuarie 2018

18. HOTĂRÂRE 936 20/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 936 din 20 decembrie 2017
pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, precum şi termenele de clasificare aferente

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 4 ianuarie 2018

19. HOTĂRÂRE 938 20/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 938 din 20 decembrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buziaş" la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 4 ianuarie 2018

20. DECIZIE 2 04/01/2018
 DECIZIE nr. 2 din 4 ianuarie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Andi Nodiţ a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 4 ianuarie 2018

21. ORDIN 1538 04/12/2017
 ORDIN nr. 1.538 din 4 decembrie 2017
pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.204/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brăila

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 4 ianuarie 2018

22. ORDIN 1568 13/12/2017
 ORDIN nr. 1.568 din 13 decembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 4 ianuarie 2018

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty