Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028, 0722 591 671

Actualizarea 1806z3a din data:07/02/2018

Inapoi

Actualizarea 1806z3a

1. DECIZIE 57 06/02/2018
 DECIZIE nr. 57 din 6 februarie 2018
privind numirea unor membri în Comisia de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 473/2012 privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 114 din 6 februarie 2018

2. DECIZIE 58 06/02/2018
 DECIZIE nr. 58 din 6 februarie 2018
privind numirea Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 114 din 6 februarie 2018

3. DECIZIE 59 06/02/2018
 DECIZIE nr. 59 din 6 februarie 2018
privind numirea Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 114 din 6 februarie 2018

4. ORDIN 5686 20/12/2017
 ORDIN nr. 5.686 din 20 decembrie 2017
privind modificarea şi completarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 114 din 6 februarie 2018

5. ORDIN 184 02/02/2018
 ORDIN nr. 184 din 2 februarie 2018
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 114 din 6 februarie 2018

6. HOTĂRÂRE 2 06/02/2018
 HOTĂRÂRE nr. 2 din 6 februarie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 6 februarie 2018

7. ORDIN 28 09/01/2018
 ORDIN nr. 28 din 9 ianuarie 2018
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.249/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 6 februarie 2018

8. ORDIN 1242 02/02/2018
 ORDIN nr. 1.242 din 2 februarie 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 6 februarie 2018

9. ORDIN 3062 16/01/2018
 ORDIN nr. 3.062 din 16 ianuarie 2018
privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 6 februarie 2018

10. REGULAMENT 1 23/01/2018
 REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 6 februarie 2018

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty