Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1819z2 din data:08/05/2018

Inapoi

Actualizarea 1819z2

1. DECIZIE 192 07/05/2018
 DECIZIE nr. 192 din 7 mai 2018
privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social de către domnul Marian Cătălin Marinov

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 7 mai 2018

2. CIRCULARĂ 12 07/05/2018
 CIRCULARĂ nr. 12 din 7 mai 2018
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 7 mai 2018

3. LEGE 101 04/05/2018
 LEGE nr. 101 din 4 mai 2018
pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 7 mai 2018

4. DECRET 389 04/05/2018
 DECRET nr. 389 din 4 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 7 mai 2018

5. ORDIN 601 04/05/2018
 ORDIN nr. 601 din 4 mai 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 7 mai 2018

6. ORDIN 586 03/05/2018
 ORDIN nr. 586 din 3 mai 2018
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 8 mai 2018

7. ORDIN 1940 26/04/2018
 ORDIN nr. 1.940 din 26 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MEDSERV MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 7 mai 2018

8. ORDIN 677 26/04/2018
 ORDIN nr. 677 din 26 aprilie 2018
pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SPAR "Salturi cu paraşuta"

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 7 mai 2018

9. REGLEMENTĂRI 26/04/2018
 REGLEMENTĂRI din 26 aprilie 2018
aeronautice civile române RACR-SPAR "Salturi cu paraşuta"

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 7 mai 2018

10. ORDIN 1941 26/04/2018
 ORDIN nr. 1.941 din 26 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 7 mai 2018

11. ORDIN 896 26/04/2018
 ORDIN nr. 896 din 26 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 7 mai 2018

12. HOTĂRÂRE 269 24/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 269 din 24 aprilie 2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Buzău, Constanţa, Timiş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 7 mai 2018

13. HOTĂRÂRE 268 24/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 268 din 24 aprilie 2018
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 363 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Vaslui

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 8 mai 2018

14. HOTĂRÂRE 5 20/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 5 din 20 aprilie 2018
privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 20 aprilie 2018

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 7 mai 2018

15. ORDIN 318 18/04/2018
 ORDIN nr. 318 din 18 aprilie 2018
pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.358/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 8 mai 2018

16. DECIZIE 466 16/04/2018
 DECIZIE nr. 466 din 16 aprilie 2018
privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 8 mai 2018

17. HOTĂRÂRE 82 14/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 18/82 din 14 aprilie 2018
privind ratificarea anexei nr. 1 - Procedura alegerilor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995

EMITENT: Corpul Experţilor Contabili
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 7 mai 2018

18. ORDIN 3565 13/04/2018
 ORDIN nr. 3.565 din 13 aprilie 2018
pentru modificarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.511/2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 7 mai 2018

19. ORDIN 444 11/04/2018
 ORDIN nr. 444 din 11 aprilie 2018
privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 7 mai 2018

20. ORDIN 445 11/04/2018
 ORDIN nr. 445 din 11 aprilie 2018
privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Medgidia, a portului Basarabi, a portului Ovidiu şi a portului Luminiţa, aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 7 mai 2018

21. ORDIN 1423 05/04/2018
 ORDIN nr. 1.423 din 5 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MEDSERV MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 7 mai 2018

22. ORDIN 57 05/04/2018
 ORDIN nr. M.57 din 5 aprilie 2018
pentru stabilirea limitelor zonei interzise LRP2 Cernavodă

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 7 mai 2018

23. ORDIN 1422 05/04/2018
 ORDIN nr. 1.422 din 5 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 7 mai 2018

24. ORDIN 45 26/03/2018
 ORDIN nr. 45 din 26 martie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MEDSERV MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 7 mai 2018

25. ORDIN 44 26/03/2018
 ORDIN nr. 44 din 26 martie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 7 mai 2018

26. ORDIN 275 01/03/2018
 ORDIN nr. 275 din 1 martie 2018
pentru stabilirea limitelor zonei interzise LRP2 Cernavodă

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 7 mai 2018

27. DECIZIE 724 21/11/2017
 DECIZIA nr. 724 din 21 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 7 mai 2018

28. DECIZIE 705 09/11/2017
 DECIZIA nr. 705 din 9 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, ale art. 14 şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi ale art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 8 mai 2018

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty