Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1819z3 din data:09/05/2018

Inapoi

Actualizarea 1819z3

1. ORDIN 4758 08/05/2018
 ORDIN nr. 4.758 din 8 mai 2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 9 mai 2018

2. REGULAMENT 08/05/2018
 REGULAMENT din 8 mai 2018
de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 9 mai 2018

3. ORDIN 4759 08/05/2018
 ORDIN nr. 4.759 din 8 mai 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind selecţia participanţilor la programele de formare specializată organizate de Institutul Naţional de Administraţie

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 9 mai 2018

4. METODOLOGIE 08/05/2018
 METODOLOGIE din 8 mai 2018
privind selecţia participanţilor la programele de formare specializată organizate de Institutul Naţional de Administraţie

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 9 mai 2018

5. DECRET 390 07/05/2018
 DECRET nr. 390 din 7 mai 2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de extrădare dintre România şi Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

6. HOTĂRÂRE 278 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 278 din 3 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "CUPRU MIN" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

7. HOTĂRÂRE 279 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 279 din 3 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea BĂIŢA - S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

8. HOTĂRÂRE 290 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 290 din 3 mai 2018
privind transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

9. HOTĂRÂRE 291 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 291 din 3 mai 2018
pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, şi termenele de clasificare aferente acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

10. ORDIN 587 03/05/2018
 ORDIN nr. 587 din 3 mai 2018
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

11. ORD DE URGENŢĂ 33 03/05/2018
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 3 mai 2018
privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

12. HOTĂRÂRE 281 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 281 din 3 mai 2018
pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

13. HOTĂRÂRE 285 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 285 din 3 mai 2018
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

14. HOTĂRÂRE 286 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 286 din 3 mai 2018
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

15. HOTĂRÂRE 289 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 289 din 3 mai 2018
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

16. ORDIN 1975 03/05/2018
 ORDIN nr. 1.975 din 3 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

17. HOTĂRÂRE 56 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 56 din 3 mai 2018
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte distribuţia transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv - COM (2018) 92 final şi Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind facilitarea distribuţiei transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 şi (UE) nr. 346/2013 - COM (2018) 110 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

18. HOTĂRÂRE 57 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 57 din 3 mai 2018
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte expunerile sub formă de obligaţiuni garantate - COM (2018) 93 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

19. HOTĂRÂRE 58 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 58 din 3 mai 2018
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare - (COM 2018) 99 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

20. HOTĂRÂRE 59 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 59 din 3 mai 2018
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă (ECSP) pentru întreprinderi - COM (2018) 113 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

21. HOTĂRÂRE 284 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 284 din 3 mai 2018
privind recunoaşterea Asociaţiei "Organizaţia Judeţeană Argeş" BASARAB I ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

22. ORDIN 3633 03/05/2018
 ORDIN nr. 3.633 din 3 mai 2018
pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 9 mai 2018

23. METODOLOGIE 03/05/2018
 METODOLOGIE ŞI CRITERII din 3 mai 2018
privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 9 mai 2018

24. CIRCULARĂ 11 20/04/2018
 CIRCULARĂ nr. 11 din 20 aprilie 2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Mihai Viteazul, precursor al Marii Uniri

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

25. HOTĂRÂRE 432 19/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 432 din 19 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

26. ORDIN 798 18/04/2018
 ORDIN nr. 798 din 18 aprilie 2018
pentru modificarea anexei nr. 1.5 la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013

EMITENT: Ministerul Turismului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

27. ORDIN 1455 18/04/2018
 ORDIN nr. 1.455 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

28. ORDIN 395 12/04/2018
 ORDIN nr. 395 din 12 aprilie 2018
pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora şi a categoriilor de muniţie care se pot folosi la vânătoare în România

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

29. ORDIN 293 04/04/2018
 ORDIN nr. 293 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.162/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

30. ORDIN 414 03/04/2018
 ORDIN nr. 414 din 3 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 8 mai 2018

31. ORDIN 408 02/04/2018
 ORDIN nr. 408 din 2 aprilie 2018
pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.416(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

32. ORDIN 409 02/04/2018
 ORDIN nr. 409 din 2 aprilie 2018
pentru acceptarea amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1049(27) din 30 noiembrie 2011, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.412(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

33. ORDIN 384 23/03/2018
 ORDIN nr. 384 din 23 martie 2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Regional de Oncologie Iaşi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

34. REGULAMENT 23/03/2018
 REGULAMENT din 23 martie 2018
de organizare şi funcţionare al Institutului Regional de Oncologie Iaşi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

35. DECIZIE 60 13/02/2018
 DECIZIA nr. 60 din 13 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

36. REZOLUŢIE 416 25/11/2016
 REZOLUŢIA MSC.416(97) din 25 noiembrie 2016
privind adoptarea amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

37. AMENDAMENT 25/11/2016
 AMENDAMENTE din 25 noiembrie 2016
la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

38. REZOLUŢIE 412 25/11/2016
 REZOLUŢIA MSC.412(97) din 25 noiembrie 2018
privind adoptarea amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

39. AMENDAMENT 25/11/2016
 AMENDAMENTE din 25 noiembrie 2018
la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty