Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1749z4 din data:07/12/2017

Inapoi

Actualizarea 1749z4

1. DECIZIE 509 04/07/2017
 DECIZIA nr. 509 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 963 din 6 decembrie 2017

2. HOTĂRÂRE 850 29/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 850 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 963 din 6 decembrie 2017

3. HOTĂRÂRE 853 29/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 853 din 29 noiembrie 2017
privind modificarea art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 963 din 6 decembrie 2017

4. ORDIN 1370 27/11/2017
 ORDIN nr. 1.370 din 27 noiembrie 2017
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie" Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 963 din 6 decembrie 2017

5. ORDIN 3097 23/11/2017
 ORDIN nr. 3.097 din 23 noiembrie 2017
privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului "Prima casă"

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 963 din 6 decembrie 2017

6. PROCEDURĂ 23/11/2017
 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 23 noiembrie 2017
de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului "Prima casă"

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 963 din 6 decembrie 2017

7. ORDIN 109 29/11/2017
 ORDIN nr. 109 din 29 noiembrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei rectificat pe anul 2017, precum şi a bugetului rectificat al proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 963 din 6 decembrie 2017

8. LEGE 237 05/12/2017
 LEGE nr. 237 din 5 decembrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 6 decembrie 2017

9. DECRET 1139 04/12/2017
 DECRET nr. 1.139 din 4 decembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 6 decembrie 2017

10. LEGE 239 05/12/2017
 LEGE nr. 239 din 5 decembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 6 decembrie 2017

11. DECRET 1141 04/12/2017
 DECRET nr. 1.141 din 4 decembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 6 decembrie 2017

12. HOTĂRÂRE 851 29/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 851 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 6 decembrie 2017

13. DECIZIE 709 06/12/2017
 DECIZIE nr. 709 din 6 decembrie 2017
pentru numirea domnului Ioan Cristian Şologon în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 6 decembrie 2017

14. ORDIN 1456 17/11/2017
 ORDIN nr. 1.456 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vermeş, judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 6 decembrie 2017

15. ORDIN 3391 27/11/2017
 ORDIN nr. 3.391 din 27 noiembrie 2017
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 108 "Declaraţie privind impozitul pe reprezentanţă"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 6 decembrie 2017

16. ORDIN 6965 29/11/2017
 ORDIN nr. 6.965 din 29 noiembrie 2017
privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţii publice devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 6 decembrie 2017

17. DECIZIE 56 11/09/2017
 DECIZIA nr. 56 din 11 septembrie 2017
referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 6 decembrie 2017

18. DECIZIE 556 19/09/2017
 DECIZIA nr. 556 din 19 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală nr. 32/2015

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 6 decembrie 2017

19. DECIZIE 586 21/09/2017
 DECIZIA nr. 586 din 21 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a sintagmei „la care se ataşează dovada de primire/procesul-verbal şi înştiinţarea prevăzute la art. 163“ cuprinsă în art. 154 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum şi a prevederilor art. 163 alin. (3) teza întâi şi alin. (6) coroborate cu sintagma „indiferent dacă partea a primit sau nu citaţia ori alt act de procedură personal“ cuprinsă în art. 165 pct. 1 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 6 decembrie 2017

20. ORD DE URGENŢĂ 87 29/11/2017
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 noiembrie 2017
pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 6 decembrie 2017

21. HOTĂRÂRE 870 06/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 870 din 6 decembrie 2017
privind declararea zilelor de 14, 15 şi 16 decembrie 2017 zile de doliu naţional pe teritoriul României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 6 decembrie 2017

22. HOTĂRÂRE 871 06/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 871 din 6 decembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Afacerilor Externe, pentru desfăşurarea funeraliilor de stat ale Majestăţii Sale Regele Mihai I al României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 6 decembrie 2017

23. DECIZIE 710 06/12/2017
 DECIZIE nr. 710 din 6 decembrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Irina Leulescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 6 decembrie 2017

24. DECIZIE 711 06/12/2017
 DECIZIE nr. 711 din 6 decembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ramona-Liliana Seciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 6 decembrie 2017

25. HOTĂRÂRE 854 29/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 854 din 29 noiembrie 2017
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii "Protecţie mal drept braţ Borcea, zona Baital km 48 – 49 + 500, comuna Borcea, judeţul Călăraşi" şi "Combaterea inundaţiilor în bazinul hidrografic al râului Slănic şi afluenţi, judeţul Buzău"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 7 decembrie 2017

26. HOTĂRÂRE 855 29/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 855 din 29 noiembrie 2017
pentru completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 7 decembrie 2017

27. DECIZIE 66 02/10/2017
 DECIZIA nr. 66 din 2 octombrie 2017
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 623 din Codul de procedură civilă raportat la art. 220 alin. (3) şi (5) şi art. 226 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3 pct. 18 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 7 decembrie 2017

28. DECIZIE 579 21/09/2017
 DECIZIA nr. 579 din 21 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 7 decembrie 2017

29. ORDIN 1457 17/11/2017
 ORDIN nr. 1.457 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Budila din judeţul Braşov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 7 decembrie 2017

30. ORDIN 1458 17/11/2017
 ORDIN nr. 1.458 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Periş din judeţul Ilfov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 7 decembrie 2017

31. ORDIN 1459 17/11/2017
 ORDIN nr. 1.459 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 7 decembrie 2017

32. ORDIN 1460 17/11/2017
 ORDIN nr. 1.460 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 7 decembrie 2017

33. DECIZIE 18 02/10/2017
 DECIZIA nr. 18 din 2 octombrie 2017
privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 435 din Codul de procedură civilă, vizând ipoteza admiterii cererii de suspendare a executării unui act administrativ cu caracter normativ şi a efectelor acestei soluţii faţă de părţile litigiului, precum şi faţă de terţi

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 7 decembrie 2017

34. LEGE 238 05/12/2017
 LEGE nr. 238 din 5 decembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 968 din 7 decembrie 2017

35. DECRET 1140 04/12/2017
 DECRET nr. 1.140 din 4 decembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 968 din 7 decembrie 2017

36. ORDIN 1384 29/11/2017
 ORDIN nr. 1.384 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 4 decembrie 2017

37. PROCEDURĂ 29/11/2017
 PROCEDURĂ din 29 noiembrie 2017
privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 960 din 5 decembrie 2017

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty