Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1815z4 din data:12/04/2018

Inapoi

Actualizarea 1815z4

1. DECIZIE 16 11/04/2018
 DECIZIA nr. 16 din 5 martie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 319 din 11 aprilie 2018

2. ORDIN 453 05/04/2018
 ORDIN nr. 453 din 5 aprilie 2018
privind modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 12 aprilie 2018

3. HOTĂRÂRE 184 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 184 din 4 aprilie 2018
pentru deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţie de pasageri şi marfă în regim de bac şi pietonal între localităţile Isaccea (România) şi Orlivka (Ucraina), precum şi a Biroului Vamal de Frontieră Isaccea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 11 aprilie 2018

4. HOTĂRÂRE 187 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 187 din 4 aprilie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.057/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Arad - Timişoara"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 12 aprilie 2018

5. HOTĂRÂRE 188 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 188 din 4 aprilie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 12 aprilie 2018

6. HOTĂRÂRE 189 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 189 din 4 aprilie 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare şi reabilitare Pavilion A1 - spital, dotări funcţionale la Pavilion L - centrală termică, Pavilion C1 - bloc alimentar, spălătorie şi reţele de utilităţi din Cazarma 1715 Focşani"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 12 aprilie 2018

7. HOTĂRÂRE 190 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 190 din 4 aprilie 2018
privind înscrierea imobilului 961, situat în oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 12 aprilie 2018

8. HOTĂRÂRE 194 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 194 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 12 aprilie 2018

9. HOTĂRÂRE 196 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 196 din 4 aprilie 2018
privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 12 aprilie 2018

10. HOTĂRÂRE 202 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 202 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 12 aprilie 2018

11. HOTĂRÂRE 203 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 203 din 4 aprilie 2018
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui imobil în suprafaţă totală de 50.716 mp, trecut în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona Străzii Nojoridului"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 12 aprilie 2018

12. HOTĂRÂRE 204 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 204 din 4 aprilie 2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Bucureşti şi Craiova, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 12 aprilie 2018

13. HOTĂRÂRE 205 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 205 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.327/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa cu profil de autostradă"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 12 aprilie 2018

14. HOTĂRÂRE 195 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 195 din 4 aprilie 2018
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 12 decembrie 2017 şi la 19 decembrie 2017 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 12 aprilie 2018

15. ORDIN 402 02/04/2018
 ORDIN nr. 402 din 2 aprilie 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 319 din 11 aprilie 2018

16. HOTĂRÂRE 173 29/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 173 din 29 martie 2018
privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 11 aprilie 2018

17. HOTĂRÂRE 174 29/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 174 din 29 martie 2018
privind aprobarea Notei de fundamentare a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţii "Optimizarea interacţiunii cu mediul de afaceri şi implementarea unor mecanisme avansate de analiză şi schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare şi analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 11 aprilie 2018

18. HOTĂRÂRE 172 29/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 172 din 29 martie 2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate, bunuri cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 12 aprilie 2018

19. ORDIN 258 23/03/2018
 ORDIN nr. 258 din 23 martie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 12 aprilie 2018

20. ORDIN 247 19/03/2018
 ORDIN nr. 247 din 19 martie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Slobozia din judeţul Argeş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 12 aprilie 2018

21. ORDIN 3330 14/03/2018
 ORDIN nr. 3.330 din 14 martie 2018
privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.)

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 11 aprilie 2018

22. HOTĂRÂRE 20 11/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 20 din 11 martie 2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 11 aprilie 2018

23. HOTĂRÂRE 21 11/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 21 din 11 martie 2018
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 11 aprilie 2018

24. DECIZIE 14 05/03/2018
 DECIZIA nr. 14 din 5 martie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (7) teza a treia din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 12 aprilie 2018

25. ORDIN 413 01/03/2018
 ORDIN nr. 413 din 1 martie 2018
pentru modificarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 319 din 11 aprilie 2018

26. AMENDAMENT 19/12/2017
 AMENDAMENT din 19 decembrie 2017
convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 12 decembrie 2017 şi la 19 decembrie 2017 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 12 aprilie 2018

27. SENTINŢĂ 1095 20/04/2015
 SENTINŢA CIVILĂ nr. 1.095 din 20 aprilie 2015
referitoare la soluţionarea acţiunii în contencios administrativ având ca obiect anulare act administrativ

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 11 aprilie 2018

28. ÎNCHEIERE 06/04/2015
 ÎNCHEIERE din 6 aprilie 2015
referitoare la soluţionarea acţiunii în contencios administrativ având ca obiect anulare act administrativ

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 11 aprilie 2018

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty