Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1832z5 din data:10/08/2018

Inapoi

Actualizarea 1832z5

1. ORDIN 1297 06/08/2018
 ORDIN nr. 1.297 din 6 august 2018
privind inspectorii fitosanitari împuterniciţi să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate exportului

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 10 august 2018

2. ORDIN 1960 06/08/2018
 ORDIN nr. 1.960 din 6 august 2018
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 10 august 2018

3. HOTĂRÂRE 587 02/08/2018
 HOTĂRÂRE nr. 587 din 2 august 2018
privind decertificarea definitivă din declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final a unor cheltuieli aferente proiectelor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013, Programul operaţional sectorial "Transport" 2007-2013, Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013 şi Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 2007-2013

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 9 august 2018

4. HOTĂRÂRE 588 02/08/2018
 HOTĂRÂRE nr. 588 din 2 august 2018
privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final aferentă Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 10 august 2018

5. HOTĂRÂRE 590 02/08/2018
 HOTĂRÂRE nr. 590 din 2 august 2018
privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.852/2001 al Comisiei, precum şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/456 al Comisiei privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele noi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 10 august 2018

6. HOTĂRÂRE 611 02/08/2018
 HOTĂRÂRE nr. 611 din 2 august 2018
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti a unui imobil şi a terenului aferent, trecute în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 10 august 2018

7. HOTĂRÂRE 613 02/08/2018
 HOTĂRÂRE nr. 613 din 2 august 2018
privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 10 august 2018

8. HOTĂRÂRE 30 26/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 30 din 26 iulie 2018
privind aprobarea Procedurii pentru actualizarea datelor personale şi profesionale ale fizioterapeuţilor aflaţi în evidenţele Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 9 august 2018

9. PROCEDURĂ 26/07/2018
 PROCEDURĂ din 26 iulie 2018
pentru actualizarea datelor personale şi profesionale ale fizioterapeuţilor aflaţi în evidenţele Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 9 august 2018

10. ORDIN 939 25/07/2018
 ORDIN nr. 939 din 25 iulie 2018
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 10 august 2018

11. ORDIN 4165 24/07/2018
 ORDIN nr. 4.165 din 24 iulie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 10 august 2018

12. NORMĂ 24/07/2018
 NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2018
privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 10 august 2018

13. HOTĂRÂRE 572 24/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 572 din 24 iulie 2018
pentru completarea anexei nr. 32 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 10 august 2018

14. HOTĂRÂRE 574 24/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 574 din 24 iulie 2018
privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa în domeniul public al municipiului Constanţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 10 august 2018

15. ORDIN 1298 18/07/2018
 ORDIN nr. 1.298 din 18 iulie 2018
pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 10 august 2018

16. PROCEDURĂ 18/07/2018
 PROCEDURĂ din 18 iulie 2018
de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 10 august 2018

17. ORDIN 1299 18/07/2018
 ORDIN nr. 1.299 din 18 iulie 2018
pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Republicii Moldova

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 10 august 2018

18. PROCEDURĂ 18/07/2018
 PROCEDURĂ din 18 iulie 2018
de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Republicii Moldova

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 10 august 2018

19. REGULAMENT 1404 30/06/2018
 REGULAMENT-CADRU nr. 1.404/1 din 30 iunie 2018
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România

EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 9 august 2018

20. DECIZIE 333 10/05/2018
 DECIZIA nr. 333 din 10 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor sintagmei "la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii", cuprinsă în art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 694 din 9 august 2018

21. DECIZIE 302 08/05/2018
 DECIZIA nr. 302 din 8 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 694 din 9 august 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia nr. 2/JP/2018 din 17 iulie 2018
Decizia nr. 2/JP/2018 din 17 iulie 2018 a Comitetului mixt instituit prin Acordul de recunoaștere reciprocă dintre Comunitatea Europeană și Japonia [2018/1104]

2. Decizia (UE) 2018/1103 a Comisiei din 7 august 2018
Decizia (UE) 2018/1103 a Comisiei din 7 august 2018 de confirmare a participării Maltei la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European

3. Declarație: Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului
Declarație: Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii (prima lectură) – Adoptarea actului legislativ

4. Regulamentul (UE) 2018/1092 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1092 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 de instituire a Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii

5. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării [COM(2017) 294 final]

6. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Planul de acțiune european în domeniul apărării [COM(2016) 950 final]

7. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții [COM(2016) 597 final – 2016/0276(COD)]

8. Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1365/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1365/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare și de abrogare a Directivei 80/1119/CEE a Consiliului (JO L 264, 25.9.2006) (Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 07 vol. 016)

9. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 182
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XIX - CERCETAREA ȘI DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ ȘI SPAȚIULArticolul 182 (ex-articolul 166 TCE)

10. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana - PROTOCOLUL (nr. 10)
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaPROTOCOLUL (nr. 10) PRIVIND COOPERAREA STRUCTURATĂ PERMANENTĂ STABILITĂ PRIN ARTICOLUL 42 DIN TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ

11. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 173
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XVII - INDUSTRIAArticolul 173 (ex-articolul 157 TCE)

12. Rezoluţia Parlamentului European din 22 noiembrie 2012
Rezoluţia Parlamentului European din 22 noiembrie 2012 referitoare la clauzele UE de apărare reciprocă și de solidaritate: dimensiuni politice și operaționale (2012/2223(INI))

13. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Către un sector al apărării și al securității mai competitiv și mai eficient COM(2013) 542 final

14. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Necesitatea unei industrii europene a apărării: aspecte industriale, inovatoare și sociale (aviz din proprie inițiativă)

15. Avizul Comitetul Economic și Social European
Avizul Comitetul Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de simplificare a termenilor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității COM(2007) 765 final – 2007/0279 (COD)

16. Publicarea unei cereri de modificare
Publicarea unei cereri de modificare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty