Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028, 0722 591 671

Monitorul 112 din data: 06/02/2018

Inapoi
1.RECTIFICARE 1503 18/12/2017
 RECTIFICARE nr. 1.503 din 18 decembrie 2017
referitoare la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.503/2017

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 112 din 6 februarie 2018
2.ORDIN 301 23/01/2018
 ORDIN nr. 301 din 23 ianuarie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 112 din 6 februarie 2018
3.ORDIN 89 25/01/2018
 ORDIN nr. 89 din 25 ianuarie 2018
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 112 din 6 februarie 2018
4.ORDIN 3102 26/01/2018
 ORDIN nr. 3.102 din 26 ianuarie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.869/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Institutului Limbii Române

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 112 din 6 februarie 2018
5.DECIZIE 678 02/11/2017
 DECIZIA nr. 678 din 2 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 112 din 6 februarie 2018
6.ORDIN 13 05/01/2018
 ORDIN nr. 13 din 5 ianuarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 112 din 6 februarie 2018
7.ORDIN 300 23/01/2018
 ORDIN nr. 300 din 23 ianuarie 2018
privind modificarea şi completarea
anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 112 din 6 februarie 2018
8.DECRET 245 05/02/2018
 DECRET nr. 245 din 5 februarie 2018
privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 112 din 6 februarie 2018
9.DECRET 246 05/02/2018
 DECRET nr. 246 din 5 februarie 2018
privind conferirea unor decoraţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 112 din 6 februarie 2018
10.HOTĂRÂRE 2 01/02/2018
 HOTĂRÂRE nr. 2 din 1 februarie 2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 112 din 6 februarie 2018

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty