Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 396 din data: 09/05/2018

Inapoi
1.HOTĂRÂRE 56 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 56 din 3 mai 2018
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte distribuţia transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv - COM (2018) 92 final şi Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind facilitarea distribuţiei transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 şi (UE) nr. 346/2013 - COM (2018) 110 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018
2.HOTĂRÂRE 57 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 57 din 3 mai 2018
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte expunerile sub formă de obligaţiuni garantate - COM (2018) 93 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018
3.HOTĂRÂRE 58 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 58 din 3 mai 2018
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare - (COM 2018) 99 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018
4.HOTĂRÂRE 59 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 59 din 3 mai 2018
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă (ECSP) pentru întreprinderi - COM (2018) 113 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018
5.DECIZIE 60 13/02/2018
 DECIZIA nr. 60 din 13 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018
6.HOTĂRÂRE 284 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 284 din 3 mai 2018
privind recunoaşterea Asociaţiei "Organizaţia Judeţeană Argeş" BASARAB I ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018
7.ORDIN 293 04/04/2018
 ORDIN nr. 293 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.162/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018
8.ORDIN 395 12/04/2018
 ORDIN nr. 395 din 12 aprilie 2018
pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora şi a categoriilor de muniţie care se pot folosi la vânătoare în România

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018
9.ORDIN 384 23/03/2018
 ORDIN nr. 384 din 23 martie 2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Regional de Oncologie Iaşi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018
10.REGULAMENT 23/03/2018
 REGULAMENT din 23 martie 2018
de organizare şi funcţionare al Institutului Regional de Oncologie Iaşi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty