Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 414 din data: 15/05/2018

Inapoi
1.HOTĂRÂRE 314 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 314 din 10 mai 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Pasaje inferioare pe Varianta de Ocolire Comarnic la Magistrala CF 300 şi la DN1", judeţul Prahova

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018
2.HOTĂRÂRE 315 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 315 din 10 mai 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de Ocolire Buşteni Nord km 1 + 020 - km 3 + 184", judeţul Prahova

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018
3.ORDIN 96 20/04/2018
 ORDIN nr. 96 din 20 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018
4.ORDIN 1045 14/05/2018
 ORDIN nr. 1.045 din 14 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018
5.ORDIN 1951 27/04/2018
 ORDIN nr. 1.951 din 27 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018
6.ORDIN 1952 27/04/2018
 ORDIN nr. 1.952 din 27 aprilie 2018
pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018
7.ORDIN 3619 26/04/2018
 ORDIN nr. 3.619 din 26 aprilie 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018
8.METODOLOGIE 26/04/2018
 METODOLOGIE din 26 aprilie 2018
privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018
9.DECIZIE 49 03/05/2018
 DECIZIE nr. 49 din 3 mai 2018
privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018
10.DECIZIE 50 03/05/2018
 DECIZIE nr. 50 din 3 mai 2018
privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea şi utilizarea prin modalitatea "Catch-up TV" a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018
11.REGULAMENT 4 25/04/2018
 REGULAMENT nr. 4 din 25 aprilie 2018
pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018
12.DECIZIE 381 23/04/2018
 DECIZIE nr. 381 din 23 aprilie 2018
pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty