Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 693 din data: 08/08/2018

Inapoi
1.LEGE 230 02/08/2018
 LEGE nr. 230 din 2 august 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018
2.DECRET 648 02/08/2018
 DECRET nr. 648 din 2 august 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018
3.HOTĂRÂRE 577 24/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 577 din 24 iulie 2018
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi, ca urmare a reevaluării, şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018
4.HOTĂRÂRE 589 02/08/2018
 HOTĂRÂRE nr. 589 din 2 august 2018
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018
5.HOTĂRÂRE 596 02/08/2018
 HOTĂRÂRE nr. 596 din 2 august 2018
pentru modificarea lit. a) şi b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018
6.ORDIN 787 24/07/2018
 ORDIN nr. 787 din 24 iulie 2018
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018
7.HOTĂRÂRE 819 11/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 819 din 11 iulie 2018
pentru modificarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018
8.HOTĂRÂRE 820 11/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 820 din 11 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018
9.HOTĂRÂRE 61 26/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 61 din 26 iulie 2018
privind adoptarea traducerii şi revizuirii Standardului internaţional de audit 250 (revizuit) - Luarea în considerare a legii şi reglementărilor într-un audit al situaţiilor financiare şi a modificărilor aduse Codului etic - răspunsul la neconformitatea cu legi şi reglementări (NOCLAR), emise de IFAC, pentru misiunile de audit, altele decât auditul statutar

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018
10.ORDIN 18708 11/06/2018
 ORDIN nr. 18.708 din 11 iunie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Construcţii Maşini - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018
11.ORDIN 1825 25/06/2018
 ORDIN nr. 1.825 din 25 iunie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Construcţii Maşini - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018
12.ORDIN 2573 18/07/2018
 ORDIN nr. 2.573 din 18 iulie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Construcţii Maşini - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty