Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Aspecte privind titularizarea - art. 253 din Legea 1 din 2011

Inapoi
Home » Blog » Aspecte privind titularizarea - art. 253 din Legea 1 din 2011
titularizare
12/04/2019

Aspecte de noutate privind titularizarea în temeiul art. 253 din Legea educaţiei naţionale 

 

În Monitorul Oficial nr. 676 din 3 august 2018 a fost publicată de către Curtea Constituţională Decizia nr. 528 din 17 iulie 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1)] şi 3 [cu referire la art. 254^1 alin. (2^1)] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. I pct. 1 [cu referire la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 1/2011] şi art. II [cu referire la art. 32^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005] din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei şi articolului unic [cu referire la art. 16 alin. (1)] din Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi celor trei legi în ansamblul lor.

 

Data intrării în vigoare a fost 3 august 2018.

 

Testeaza iLegis

 

Prin Decizia nr. 528 din 17 iulie 2018, Curtea Constituțională a României conchide că titularizarea pe baza notelor de la examenele din anii trecuți este "o modalitate paralelă de accedere la calitatea de titular în învățământul preuniversitar", având în vedere că în cadrul unităților școlare, cadrele didactice se angajează și pe baza examenului dat chiar în anul scoaterii posturilor la concurs.

 

Ce spun judecătorii Curții Constituționale în Decizia nr. 528 din 17 iulie 2018?

 

 

Care sunt precizările Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare cu privire la titularizarea în temeiul art. 253?

 

Art. 253 (1): Cadrele didactice calificate, care au obţinut nota/media de cel puţin 7 la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar în ultimii 6 ani şi care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată în unităţile de învăţământ în care sunt angajate, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) şi are viabilitate.

 

Testeaza iLegis

 

Art. 253  (2): Procedura privind repartizarea prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

 Care sunt precizările Ordinului MEN nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020?

 

Extras din Calendar: pct. 7) Repartizarea, în şedinţă organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 1 aprilie 2019

 

b) depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere la inspectoratele şcolare;

Perioada: 2-4 aprilie 2019

 

c) verificarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

Perioada: 3-5 aprilie 2019

 

d) repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţă organizată de inspectoratul şcolar;

Termen: 8 aprilie 2019

 

e) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare;

Perioada: 8-9 aprilie 2019

 

f) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 10 aprilie 2019

 

g) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pentru candidaţii care au dobândit definitivarea în învăţământ.

Perioada: 10-12 aprilie 2019

 

Update1:

 

Miercuri 3 aprilie 2019, la finalul şedinţei de Guvern, ministrul educaţiei naționalea a anunţat că Executivul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă care să rezolve situaţia creată prin declararea de către CCR a unui articol din Legea nr. 1/2011 - a educației naționale drept neconstituţional. 

 

Practic, "titularizarea" la nivelul şcolii nu mai era posibilă. Anual, potrivit oficialilor, peste 2.000 de profesori suplinitori care au luat peste nota 7 la examenul de titularizare, se angajau pe posturile oferite temporar de şcoli.

 

Guvernul a găsit soluția ca cei care se aflau în situaţia să fi obţinut note peste 7 în ultimii 6-7 ani, să fructifice aceste rezultate în cazul în care Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare decide că poate să transforme contractul de muncă din contract pe durată determinată, într-un contract cu durata egală cu viabilitatea postului didactic. 

 

"Ca urmare, în felul acesta considerăm că am rezolvat, fără să încălcăm decizia Curţii, pentru că asta nu înseamnă titularizare, dar înseamnă posibilitatea prelungirii contractului de muncă atât timp cât postul este viabil", a menționat doamna Ecaterina Andronescu.

 

Update 2 din 12.04.2019
 

A fost aprobat Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.886/11.04.2019 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5.460/2018.

 

Testeaza iLegis

 

După cum este cunoscut art. 253 din Legea educației naționale a fost declarat neconstituțional și ulterior abrogat prin OUG 23/2019. Toate aceste modificări au apărut și au creat efecte negative în timpul desfășurării etapelor de mobilitate a personalului. Pentru a diminua aceste efecte, prin negocieri cu guvernul s-a căutat o soluție, cel puțin pentru această etapă de mobilitate a personalului. Soluția a fost adoptată prin OUG nr. 23/2019 și O MEN nr. 3.886/11.04.2019.

 

Conform noilor modificări, contractul individual de muncă (C.I.M.) se poate transforma din durată determinată de un an în durată aferentă viabilității postului/catedrei, cu condiția ca postul să fie vacant, iar cadrele didactice să îndeplinească, cumulativ, condițiile prevăzute de lege (să fi promovat examenul de definitivat sau sunt înscrise la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2019 și concursul național de titularizare cu nota/media cel puțin 7).

 

Cadrele didactice care beneficiază de prevederile mai sus menționate au dreptul să participe la etapele de mobilitate a personalului didactic în anul școlar 2020-2021, conform metodologiei aprobată prin ordinul ministrului educației.

 

Cadrele didactice care se încadrează în prevederile legale mai sus menționate se adresează în scris consiliului de administrație, în perioada prevăzută în calendar.

 

Principalele etape din Calendarul modificat:

 

16.04.2019 - reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

16-19.04.2019 - depunerea, înregistrarea cererilor însoţite de documentele justificative la secretariatele unităților de învăţământ; anolizarea cererilor în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului;

18-24.04.2019 - înregistrarea contestațiilor la ISJ;

19-24.04.2019 - transmiterea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabliltate a postului/catedrei la inspectoratele şcolare;

25.04.2019 - soluționarea contestațiilor;

06-13.05.2019 - emiterea și comunicarea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract Individual de muncă pe durata de viablitate a postului.

 

Update 3 din 15.04.2019

 

În  Monitorul Oficial nr. 287 din 15 aprilie 2019 a fost publicat ORDINUL MEN nr. 3.886 din 11 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018.

Data intrării în vigoare: 15 aprilie 2019

 

Descarcă, în format pdf:

 

  1. Decizia nr. 528 din 17 iulie 2018
  2. Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
  3. Ordonanţa de Urgenţă nr. 23 din 3 aprilie 2019
  4. Ordinul MEN nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto: Photo by Andrey Zvyagintsev on Unsplash.

 

Testeaza acum aplicatia iLegis

 

Testeaza iLegis

 

Copyright © 2004-2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty