Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Concurs rezidentiat 2021

Inapoi
Home » Blog » Concurs rezidentiat 2021
Concurs rezidentiat 2021
19/10/2021

Concurs rezidenţiat 2021

 

Update

 

Potrivit unui ordin al ministrului sănătății, pentru anul universitar 2021-2022, cifra de şcolarizare pentru rezidenţiat se suplimentează cu 439, faţă de 5.872.

 

Astfel, cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022 este de 6.311.

 

Temei legal: ORDIN nr. 2.150 din 14 octombrie 2021 privind suplimentarea cifrei de şcolarizare pentru rezidenţiat pentru anul universitar 2021-2022

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 985 din 14 octombrie 2021
Data intrării în vigoare: 14 Octombrie 2021

 

În Monitorul Oficial nr. 977 din 13 octombrie 2021 a fost publicată METODOLOGIA din 12 octombrie 2021 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2021.

 

Metodologia a fost aprobată prin ORDINUL nr. 2.067 din 12 octombrie 2021, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 977 din 13 octombrie 2021.

 

Dispoziţii generale

 

Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 21 noiembrie 2021. Concursul se desfăşoară în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

 

Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, Ministerul Sănătăţii va încheia cu universităţile de medicină şi farmacie Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara contracte în baza cărora se stabilesc atât obligaţiile şi responsabilităţile părţilor, cât şi sumele ocazionate de cheltuielile de organizare şi desfăşurare, suportate din taxa de înscriere la concurs.

 

Categoriile de cheltuieli aferente activităţilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea concursului de rezidenţiat, care pot fi decontate/alocate din veniturile proprii cu această destinaţie, gestionate de Ministerul Sănătăţii, precum modelele contractelor de prestări servicii încheiate cu fiecare universitate de medicină şi farmacie organizatoare, sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

Unităţile şi specialităţile pentru care se organizează rezidenţiat pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

Cifra de şcolarizare pe domenii şi specialităţi este aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

Numărul de locuri şi posturi pe domenii şi specialităţi se stabileşte defalcat pe centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie, în funcţie de capacităţile de pregătire pe specialităţi ale acestora, de către Ministerul Sănătăţii şi universităţile de medicină şi farmacie din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

Testeaza iLegis 3 zile

 

Pentru organizarea concursului de rezidenţiat este desemnată o comisie centrală de rezidenţiat, formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai Ministerului Educaţiei şi ai universităţilor de medicină şi farmacie din România, aprobată prin ordin comun al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii.

 

La nivelul centrelor universitare care organizează concursul se desemnează comisii locale de concurs, aprobate prin act administrativ al rectorului universităţii, cu responsabilităţi în organizarea concursului, conform prezentei metodologii.

 

Întreaga responsabilitate privind organizarea şi desfăşurarea concursului, alcătuirea clasificărilor şi alegerea locurilor/posturilor aparţine Comisiei centrale de rezidenţiat.

 

Comunicarea între membrii comisiei centrale, precum şi între comisia centrală şi comisiile locale se poate realiza prin orice mijloace (telefon, fax, e-mail, e-conferinţă etc.), numai în condiţiile confirmării primirii corespondenţei de către părţile implicate.

 

Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore.

 

Alegerea unui loc sau post este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

 

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/ posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare naţională pentru fiecare domeniu.

 

Medicii, medicii dentişti/medicii stomatologi şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.

 

Medicii, medicii dentişti/medicii stomatologi şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Candidaţii posesori ai diplomei de medic obţinute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi candidaţii din Republica Moldova, absolvenţi cu diplomă de licenţă obţinută în ultimii 5 ani la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ din Chişinău pentru locurile fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, oferite românilor de pretutindeni de către Ministerul Educaţiei, conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, susţin concursul în aceleaşi condiţii precum cetăţenii români, însă concurează pe locurile publicate de acest minister, care le va distribui pe centrele universitare.

 

Informaţiile generale importante despre concursul de rezidenţiat sunt făcute publice prin presă, radio, TV, iar cele de detaliu, pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România, precum şi prin internet, la adresa rezidentiat.ms.ro.

 

Structura actului mai conține:

 

 

Pentru persoanele interesate, punem la dispoziție:

 

 1. ORDIN nr. 2.069 din 12 octombrie 2021
  privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2021
  EMITENT: Ministerul Sănătăţii
  PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 13 octombrie 2021
 2. ORDIN nr. 2.067 din 12 octombrie 2021
  privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2021
  EMITENT: Ministerul Sănătăţii
  PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 13 octombrie 2021
 3. METODOLOGIE din 12 octombrie 2021
  pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2021
  EMITENT: Ministerul Sănătăţii
  PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 13 octombrie 2021

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Foto: Ivan Aleksic pe Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

 

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2021. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty