Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Conditii si criterii de recrutare

Inapoi
Home » Blog » Conditii si criterii de recrutare
Conditii si criterii de recrutare în structurile Ministerului Apararii Nationale
21/10/2021

Condiţii şi criterii  de recrutare în structurile Ministerului Apărării Naţionale

 

În MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 14 octombrie 2021, Ministerul Apărării Naționale publică ORDINUL nr. M.205 din 6 octombrie 2021 pentru modificarea şi completarea Condiţiilor şi criteriilor de recrutare a candidaţilor la profesia militară, precum şi a Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019.

 

Ordinul nr. M.205/2021 a intrat în vigoare la 14 octombrie 2021.

 

În structurile Ministerului Apărării Naţionale, dobândirea calităţii de cadru militar, respectiv de soldat/gradat profesionist în activitate, se realizează prin:

 

 1. acordarea gradului militar de ofiţer, respectiv maistru militar sau subofiţer, în activitate, absolvenţilor studiilor universitare militare de licenţă, respectiv ai studiilor postliceale militare pentru formarea maiştrilor militari şi a subofiţerilor;
 2. acordarea gradului militar de ofiţer în activitate absolvenţilor studiilor universitare militare organizate în alte state sau în instituţii civile de învăţământ universitar acreditate din România, trimişi la studii de către Ministerul Apărării Naţionale;
 3. acordarea gradului militar de ofiţer absolvenţilor anului IV, înmatriculaţi la programele de studii universitare militare cu durata mai mare de 4 ani;
 4. chemarea în activitate şi, după caz, acordarea gradului militar absolvenţilor cursurilor de formare a ofiţerilor/maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate, care se organizează numai pentru armele, serviciile şi specialităţile militare pentru care reţeaua de învăţământ a Ministerului Apărării Naţionale nu are posibilităţi de formare;
 5. chemarea/rechemarea în activitate şi, după caz, acordarea gradului militar candidaţilor câştigători ai concursurilor de ocupare a posturilor militare de execuţie vacante, în condiţii stabilite prin ordin distinct al ministrului apărării naţionale;
 6. începerea modulului perfecţionării instruirii de specialitate prevăzut de lege.

 

În înţelesul Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019, candidatul reprezintă acea persoană care provine din rândul categoriilor stabilite de statutul cadrelor militare, respectiv statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi care doreşte să urmeze studii militare/curs de formare, respectiv un program de instruire, după caz.

 

Testeaza iLegis 3 zile

 

În vederea dobândirii calităţii de cadru militar, respectiv de soldat/gradat profesionist în activitate, se stabilesc Condiţiile şi criteriile de recrutare a candidaţilor la profesia militară, prevăzute în Anexa nr. 1.

 

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019 aprobă Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în Anexa nr. 2.

 

 Condiții și criterii de recrutare a candidaţilor la profesia militară

 

Candidaţii la profesia militară trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile şi criteriile generale şi specifice de recrutare ale categoriei de personal, formării profesionale iniţiale, respectiv armelor/serviciilor specializate şi specialităţilor militare pentru care optează.

 

Condiţiile şi criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii care optează pentru dobândirea calităţii de cadru militar, respectiv de soldat/gradat profesionist în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar sunt următoarele:

 

 1. să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/ cursului/programului de formare;
 2. să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 3. să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate;
 4. să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
 5. să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
 6. să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau la cursul de formare ori la programul de instruire va renunţa la această calitate;
 7. să fie declarat «Admis»/«Apt» la probele de selecţie prevăzute la art. 23 alin. (1) din anexa nr. 2 la ordin;
 8. pentru candidate - să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate;
 9. îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

Anexa nr. 1 conține condiții și criterii specifice de recrutare a candidaţilor la:

 

 

În articolul care va urma, prezentăm organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale - Anexa nr. 2.

 

Pentru abonații și cititorii LEGIStm, punem la dispoziție:

 

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Foto: Pixabay pe Pixels

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

 

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2021. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty