Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Consiliile cadrelor militare in activitate

Inapoi
Home » Blog » Consiliile cadrelor militare in activitate
Consiliile de onoare si de judecata ale cadrelor militare in activitate
20/02/2019

Consiliile de onoare și de judecată ale cadrelor militare în activitate

 

Curtea Constituțională a României a declarant ca neconstituțională prevederea privind organizarea și funcționarea consiliilor de onoare și de judecată, care cercetează și se pronunță asupra abaterilor grave ale cadrelor militare.

 

La data de 3 iulie 2013 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 399 bis Ordinul Ministerului Apărării Naţionale nr. M.64 din 10 iunie 2013 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare.

 

Ministerului Apărării Naţionale a emis ordinul pentru aplicarea dispoziţiilor art. 34 şi 35 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 27 şi art. 30 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare și are ca bază și prevederile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare.

 

Regulamentul stabileşte modalităţile de implementare a disciplinei militare la toate structurile din Ministerul Apărării Naţionale şi competenţele comandanţilor/şefilor de acordare a recompenselor şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare tuturor militarilor ce săvârşesc abateri disciplinare, precum şi modul de organizare şi funcţionare al consiliilor de onoare şi al consiliilor de judecată.

 

Sub incidenţa prevederilor regulamentului intră cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti, rezerviştii pe timpul concentrării sau mobilizării, elevii şi studenţii din instituţiile militare de învăţământ de formare a cadrelor militare în activitate, denumiţi în continuare militari.

 

Astfel, judecătorii Curții Constituționale au admis excepția de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art. 34 și art. 35 alin.(3) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare sunt neconstituționale, potrivit unui comunicat de presă al instituției (https://www.ccr.ro/noutati/COMUNICAT-DE-PRES-358).

 

Art. 35, alineatul 3, din actul normativ prevede că organizarea și funcționarea consiliilor de onoare și consiliilor de judecată se stabilesc prin regulamentele militare, iar articolul 34 stipulează că recompensele se acordă, iar sancțiunile disciplinare se aplică potrivit regulamentelor militare.

 

Articolul 35 alin 1 din Legea nr. 80/1995 reglementează abaterile grave ale cadrelor militare, prevăzând că pentru cercetarea și judecarea acestora sunt înființate consilii de onoare și de judecată:

 

Pentru apărarea onoarei cadrelor militare și evitarea abuzurilor, cercetarea și judecarea abaterilor grave sau a altor fapte de aceeași natură săvârșite de acestea, în armată, se înființează consilii de onoare și consilii de judecată.

 

Curtea Constituțională a respins, de asemenea, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin.(2) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.

 

Alineatul 2 al art. 35 spune că se constituie în fiecare unitate consiliile de onoare, iar consiliile de judecată la organele centrale ale Ministerului Apărării Naționale, statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, comandamentele de armă, de armată și de corp de armată, precum și la alte eșaloane similare, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.

 

Potrivit comunicatului CCR, decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Curtea de Apel Constanţa – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.

 

Dispoziţiile constatate de Curtea Constituțională ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. 

 

Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

 

Curtea Constituţională a României

 

Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională din România, independentă faţă de orice altă autoritate publică.

 

La nivelul Legii fundamentale, astfel cum a fost republicată în urma revizuirii din anul 2003, Curtea Constituţională este reglementată în cuprinsul celor 6 articole ale Titlului V (art.142-147), dispoziţiile acestora fiind dezvoltate prin Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată.

 

În realizarea funcţiei sale de "garant al supremaţiei Constituţiei", Curtea îndeplineşte atribuţiile înscrise la art.146 din Legea fundamental.

 

Deciziile Curţii Constituţionale 

 

În ceea ce priveşte efectele deciziilor Curţii Constituţionale, sediul materiei îl constituie dispoziţiile art.147 din Constituţie:

 

(1) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

 

(2) În cazurile de neconstituţionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat sa reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale.

 

(3) În cazul în care constituţionalitatea tratatului sau acordului internaţional a fost constatată potrivit articolului 146 litera b), acesta nu poate face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Tratatul sau acordul internaţional constatat ca fiind neconstitutional nu poate fi ratificat.

 

(4) Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.

 

Din cadrul acestui text constituţional numai alineatul 4 are o aplicabilitate generală, în sensul că acesta îşi găseşte aplicarea în raport cu toate deciziile Curţii pronunţate în exercitarea atribuţiilor prevăzute de Constituţie şi Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Contituţionale, cu completările și modificările ulterioare. 

 

COMUNICAT din 29 ianuarie 2019 privind dispozițiile art. 34 și ale art. 35 alin. (2) și (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

EMITENT: CURTEA CONSTITUȚIONALĂ


 

1. Admite excepția de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art. 34 și art. 35 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare sunt neconstituționale.

Publicat pe www.ccr.ro


În ziua de 29 ianuarie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. d) din Constituția României, al art. 11 alin. (1) lit. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 și ale art. 35 alin. (2) și (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare:

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a decis:

 

2. Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Curtea de Apel Constanța - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.

 

https://www.ccr.ro/noutati/COMUNICAT-DE-PRES-358

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto: Unsplash

 

Testeaza acum aplicatia iLegis

 

Testeaza iLegis

 

Copyright © 2004-2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty