Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Gradatia cadrelor militare in rezerva

Inapoi
Home » Blog » Gradatia cadrelor militare in rezerva
grade militare
08/05/2019

Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere

 

În Monitorul Oficial nr. 922 din 1 noiembrie 2018 Ministerul Apărării Naţionale publică Ordinul nr. M.193 din 30 octombrie 2018 pentru completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum şi înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961.

 

Vă prezentăm câteva aspecte privind acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum şi înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 prevăzute în Ordinul nr. M.132 din 1 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

 

Dispoziţii generale

 

Forma actualizată a Ordinului nr. M.132 din 1 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare are ca temei:

 

  1. art. 45, 47, 53, 61, 64, 67 şi 97 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. art. 4 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961;
  3. art. 57 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 din Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război;
  4. art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare.

 

Acordarea gradelor în rezervă se face potrivit prevederilor art. 45 şi 47 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 57 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă se face potrivit prevederilor art. 45, 53, 61, 64 şi 97 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 56 şi 57 din Legea nr. 446/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere se face numai pentru cele a căror provenienţă se încadrează în prevederile art. 42 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art. 67 din aceeaşi lege.

 

Avansarea în grad a veteranilor de război se face potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Testeaza iLegis

 

Înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active, combatante în rândurile armatei regale române, îndepărtate abuziv din armată, se face potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961.

 

Acordarea gradelor în rezervă şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă

 

Acordarea gradelor în rezervă şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă se realizează pe baza propunerilor formulate de către:

 

 

Propunerile structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) trebuie să fie avizate de către centrele militare pe raza cărora au domiciliul cadrele militare în rezervă.

 

În anul în care sunt propuse pentru înaintarea în gradul următor, pentru respectivele cadre militare în rezervă se întocmesc aprecieri de serviciu.

 

Direcţia personal şi mobilizare din Statul Major General centralizează şi analizează propunerile şi le înaintează ierarhic, pentru aprobare, potrivit prevederilor art. 45 lit. a), c) şi f) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Propunerile înaintate potrivit prevederilor art. 45 lit. a) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se promovează, pentru aprobare, prin Direcţia management resurse umane.

 

Înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă din grupele de evidenţă ale celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se realizează de către acestea, potrivit normelor proprii.

 

Centrele militare actualizează evidenţa militară, în baza informărilor primite de la structurile teritoriale ale instituţiilor prevăzute la alin. (1), din raza lor de responsabilitate.

 

Cadrele militare în rezervă pot fi înaintate în gradul următor la termen sau în mod excepţional.

 

Înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă, la termen, se realizează cu prilejul zilei de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României şi cu ocazia Zilei rezervistului militar.

 

Cadrele militare în rezervă pot fi înaintate în gradul următor, în mod excepţional, în tot cursul anului.

 

Cadrele militare în rezervă care, potrivit dispoziţiilor art. 64 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşesc fapte de eroism şi acte exemplare de curaj, în executarea unor misiuni în ţară sau în afara teritoriului statului român ori în alte situaţii, pot fi înaintate în gradul următor, în mod excepţional, chiar dacă nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 61 din aceeaşi lege.

 

Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere

  

Acordarea gradelor/înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere se realizează pe baza propunerilor formulate de către:

 

 

Propunerile privind acordarea gradelor/ înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere se primesc, cu cel puţin 60 de zile înaintea datelor prevăzute la alin. (3), la Direcţia calitatea vieţii personalului din Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, care, în cel mult 30 de zile, le centralizează, analizează şi promovează, pentru aprobare, prin Direcţia generală management resurse umane, potrivit prevederilor art. 67 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Testeaza iLegis

 

Analiza propunerilor se realizează pe baza Criteriilor privind analizarea situaţiei cadrelor militare în retragere, în vederea acordării gradelor/înaintării în gradul următor şi a Grilei de evaluare a competenţei şi meritelor coloneilor/comandorilor în retragere propuşi a li se acorda gradul de general de brigadă/similar în retragere, prevăzute în Anexa nr. 1.

 

Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere se pot face cu prilejul unor evenimente importante din istoria patriei şi forţelor armate ale României, după cum urmează:

 

 

Avansarea în grad a veteranilor de război

 

Avansarea în grad a veteranilor de război se realizează pe baza propunerilor formulate de către structurile asociative ale veteranilor de război, legal constituite.

 

Propunerile privind avansarea în grad a veteranilor de război se primesc, cu cel puţin 60 de zile înaintea datelor prevăzute la alin. (3), la Direcţia calitatea vieţii personalului din Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, care, în cel mult 30 de zile, le centralizează, analizează şi promovează, pentru aprobare, prin Direcţia generală management resurse umane, potrivit prevederilor legale.

 

Analiza propunerilor privind avansarea în grad a veteranilor de război se realizează pe baza Criteriilor privind analizarea situaţiei veteranilor de război în vederea avansării în grad, prevăzute în Anexa nr. 2

 

Avansarea în grad a veteranilor de război se poate face, de regulă, cu prilejul zilei de 9 Mai - Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial, precum şi, în mod excepţional, cu prilejul următoarelor zile:

 

 

Înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active, combatante în rândurile armatei regale române, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961

  

Propunerile privind înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active, combatante în rândurile armatei regale române, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 se centralizează şi analizează de către Direcţia calitatea vieţii personalului din Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică şi se promovează pentru aprobare, prin Direcţia management resurse umane, potrivit prevederilor legale.

 

Înaintarea în gradul următor a persoanelor prevăzute la art. 13 se poate face în tot cursul anului, la propunerea comisiei prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 226/2011.

  

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Acordarea gradului şi înaintarea în gradul următor sau avansarea în grad, după caz, până la gradul de colonel/similar, pentru categoriile de cadre militare care fac obiectul prezentului ordin, se pot efectua şi în alte situaţii, în condiţiile legii şi potrivit competenţelor în domeniu.

 

Nu fac obiectul acordării gradelor/înaintării în gradul următor sau avansării în grad, după caz, cadrele militare care au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate ori care au adus atingere demnităţii, prestigiului şi normelor de comportare ce decurg din calitatea lor de cadre militare, înainte sau după trecerea lor în rezervă/retragere.

 

Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cadrele militare prevăzute la art. 13 şi 17, în privinţa condamnărilor din motive politice, precum şi celelalte cadre militare care au fost reabilitate ori ale căror fapte au fost graţiate sau amnistiate, pentru infracţiuni care nu au avut legătură cu serviciul.

 

Testeaza iLegis

 

Prevederile prezentului ordin se aplică şi altor cadre militare care au beneficiat de legi cu caracter reparatoriu și nu se aplică în cazul cadrelor militare rănite în teatrele de operaţii din afara teritoriului naţional.

 

Şeful Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major General şi şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului din Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică pot emite precizări pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.


Anexe:

ANEXA 1 - CRITERII privind analizarea situaţiei cadrelor militare în retragere, în vederea acordării gradelor/înaintării în gradul următor;

ANEXA 2 - CRITERII privind analizarea situaţiei veteranilor de război în vederea avansării în grad.

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto: Unsplash.

 

Testeaza acum aplicatia iLegis

 

Testeaza iLegis

 

Copyright © 2004-2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty