Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Legea insolventei-modificari

Inapoi
Home » Blog » Legea insolventei-modificari
Legea insolventei - modificari
01/07/2020

Legea insolvenței - posibile modificări

 

În data de 24.06.2020 Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative, proiect care trecuse deja de Senat încă din anul 2018, în calitate de primă Cameră sesizată. Potrivit proiectului, în legislația insolvenței vor aparea noi modificări care vizează în principal pragul total al datoriilor, ștergerea datoriilor către stat și conversia acestora în acțiuni.

 

Elaborarea proiectului de act normativ are ca obiect de reglementare eficientizarea mecanismelor de recuperare a creanțelor bugetare față de societățile aflate în stare de insolvență, evitarea folosirii în mod abuziv a procedurilor insolvenţei pentru a nu afecta mediul concurenţial și adoptarea de măsuri care să permită redresarea firmelor viabile pentru a evita intrarea iminentă în faliment. Având în vedere că în prezent foarte multe societăți se află în procedura insolvenței se impune luarea unor măsuri urgente pentru crearea premiselor legislative şi administrative, care să conducă la redresarea acestora și menținerea în circuitul economic.

 

Conform proiectului de act normativ, valoarea minima a creantei prevazuta de Legea nr. 85/2014 de la care poate fi introdusa cererea de deschidere a procedurii insolvenței a fost marită de la 40.000 lei la 50.000 lei. Valoarea-prag este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât și pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Testeaza iLegis

 

O alta modificare privind insolvența este aceea ca autoritățile să poată cere mai repede falimentul dacă sumele de la firmele în insolvență nu pot fi recuperate altfel. Astfel, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar poate solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului, dacă acesta nu se conformează planului sau se acumulează noi datorii către respectivii creditori din cadrul procedurii de insolvență. Cererea se judecă de urgență și cu precădere în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Aceasta va fi respinsă de către judecătorul sindic în cazul în care creanța nu este datorată, este achitată sau debitorul încheie o convenție de plată cu creditorul în cauză. Proiectul adoptat de Senat în 2018 prevedea ca pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvenţă care au vechime mai mare de 60 de zile se poate începe executarea silită, în cadrul procedurii de insolvenţă, însă Camera Deputaților a ales sa renunțe la acest amendament. 

 

Potrivit proiectului de lege verificarea creanțelor de către lichidatorul judiciar sa va putea face într-un termen care nu poate depăși 30 de zile de la data înregistrării la instanţa competentă a declaraţiei de creanţă a acestuia. La prima vedere, prin prevederile referitoare la stabilirea unei proceduri rapide de verificare a creanțelor curente, respectiv trecerea la procedura falimentului, se urmărește diminuarea acumulării de datorii bugetare pe perioada insolvenței, însă măsura nu va conduce la creșterea efectiva a incasărilor bugetare ci la o mai mare expunere în ceea ce priveste furnizorii. Întrucât creanțele furnizorilor împotriva unui debitor aflat în faliment beneficiază de deductibilitate fiscală, există riscul ca veniturile bugetare sa fie, indirect, afectate.

 

În sprijinul redresării companiilor s-a luat măsura ștergerii a 50% din creanțe, dacă respectivele firme își respectă planul de reorganizare. Statul va putea converti aceste creantțe în acțiuni, însă trebuie îndeplinite cumultaiv urmatoarele condițiii:

 

 

Proiectul de act normativ impune și obligații pentru practicienii în insolvență. Cei interesați vor depune la dosar o ofertă de preluare a poziției de administrator judiciar în dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calității de practician în insolvență și o copie de pe polița de asigurare profesională. Aceștia vor putea arăta și disponibilitatea de timp și de resurse umane, precum și experiența generală sau specifică necesare preluării dosarului și bunei administrări a cazului. În cazul în care nu sunt oferte depuse la dosar, Judecătorul sindic poate desemna provizoriu un practician în insolvenţa ales în mod aleatoriu din Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România.

 

Un amendament admis de catre deputați face referire la convenția de plata - înțelegerea între debitor și creditor privind stingerea în una sau mai multe tranșe a obligațiilor la alte termene decât cele scadente conform prevederilor contractuale sau legale. 

 

O nouă reglementare vizează cesiunea creanțelor bugetare. Statul va putea cesiona creanțele bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței.

 

Testeaza iLegis

 

Prin proiectul de act normativ se completează dispozițiile Legii nr. 85/2014 prin instituirea unei ordini de prioritate speciale în caz de faliment, aplicabilă firmelor de investiţii, instituţiilor financiare care sunt filiale ale unei instituţii de credit si societăţilor financiare holding. S-a dorit completarea dispozițiilor legii pentru a asigura îndeplinirea cerinței Directivei (UE) 2017/2399 potrivit căreia, entitațile menționate anterior trebuie să aibă, în ordinea de prioritate în caz de faliment, un nivel inferior celorlalte creanțe negarantate obișnuite. Astfel, vor fi plătite mai intâi taxele, timbrele și alte cheltuieli aferente procedurii, urmate de creanțele provenite din finanțări, cele izvorâte din raporturi de muncă, ramânând la urmă creanțele bugetare, creanțele reprezentând credite bancare și cele ce decurg din acte cu titlu gratuit.

 

Text: LEGIStm

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2020. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty