Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Revisal - sfaturi practice de completare si transmitere

Inapoi
Home » Blog » Revisal - sfaturi practice de completare si transmitere
Revisal LegisTM
10/02/2018

Revisal – sfaturi practice de completare si transmitere

 

Având în vedere importanța  completării, păstrării  și  transmiterii  Revisal-ului, venim în sprijinul angajatorilor cu  articolul "Revisal - sfaturi practice de completare si transmitere".

 

Potrivit art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiecare angajator din România are obligația de a înființa un Registru general de evidență a salariaților (numit în continuare Revisal).

 

Codul muncii prevede, la art. 16 alin. (2) și obligația angajatorului ca anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă să se înregistreze în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite mai apoi inspectoratului teritorial de muncă.

 

De asemenea, Codul muncii prevede ca sancțiune cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată și primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

 

În Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017 a fost publicată Hotărârea nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

 

Data de 19 decembrie 2017 a fost data de intrare în vigoare a actului normativ cât și de abrogare Hotărârii  Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Hotărârea nr. 905/2017 stabileşte metodologia de înfiinţare a registrului general de evidenţă a salariaţilor,  de completare şi transmitere în registru a elementelor raportului de muncă, de către următoarele categorii de angajatori din România:

 

 

În Revisal, angajatorul înregistrează, anterior începerii activităţii angajatului, datele menţionate la art. 1 pentru persoanele care urmează să desfăşoare activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Fiecare dintre angajatorii prevăzuţi la art. 1 din Hotărârea nr. 905/2017 are obligaţia să transmită datele în registru, către Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul, în ordinea angajării. 

 

Răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise în registru revine în exclusivitate angajatorului.

 

Angajatorii care au înfiinţat sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului, pot delega acestora şi competenţa înfiinţării registrului, completării şi transmiterii datelor în registru, în numele angajatorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

Au obligaţia de a înfiinţa registrul, completa şi transmite datele în registru la inspectoratul teritorial de muncă şi misiunile diplomatice, oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în România, institutele culturale şi reprezentanţele comerciale şi economice ale altor state în România, pentru personalul angajat local care are cetăţenia română sau reşedinţa permanentă în România.

 

Angajatorii prevăzuţi la art. 1 lit. a) din Hotărârea nr. 905/2017 pot contracta serviciul de completare şi transmitere a datelor în registru prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevederilor legale în vigoare, inclusiv ale prevederilor privind protecţia datelor cu caracter personal.

 

Completarea şi transmiterea datelor în registru se realizează de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajatorii prevăzuţi la art. 1 lit. a) din Hotărârea nr. 905/2017, de către persoanele care au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului în cazul angajatorilor prevăzuţi la art. 1 lit. b) şi de către prestatorii prevăzuţi la alin. (5).

 

Prestatorii prevăzuţi la alin. (5) nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator.

 

Angajatorii prevăzuţi la art. 1 lit. a) au obligaţia de a notifica, în scris, inspectoratul teritorial de muncă, în a cărui rază teritorială îşi au sediul/domiciliul, despre încheierea contractelor de prestări servicii prevăzute la alin. (5), precum şi datele de identificare ale prestatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.

 

Contractarea serviciului de completare şi transmitere a datelor în registru nu exonerează angajatorul de obligaţiile stabilite de prezenta hotărâre.

 

Angajatorii sau, după caz, prestatorii care completează şi transmit datele în registru au obligaţia să prelucreze datele cu caracter personal ale salariaţilor, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 

Prin Ordinul nr. 1.918 din 25 iulie 2011 publicat în Monitorul Oficial nr. 587 din 19 august 2011 s-a aprobat procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi procedura privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic. 

 

Angajatorii prevăzuţi la art. 1 din Hotărârea nr. 905/2017 completează registrul în ordinea angajării persoanelor, cu următoarele date, fără a avea caracter limitativ:

 

 

Datele în registru se completează şi se transmit on-line pe portalul Inspecţiei Muncii

 

Evidenţa datelor din registru, transmise de angajatorii prevăzuţi la art. 1, se ţine într-o bază de date administrată de Inspecţia Muncii. Inspecţia Muncii, în calitate de operator de date cu caracter personal, administrează baza de date cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal.

 

Inspecţia Muncii este organul de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti. Instituţia are personalitate juridică şi îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei. 

 

Angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligaţia de a transmite datele în registru la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se află sediul/domiciliul angajatorului, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către primul salariat.

 

Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, precum şi unităţile fără personalitate juridică ale instituţiilor/autorităţilor publice/altor entităţi juridice, cărora le-au fost delegate competenţele prevăzute la art. 2 alin. (3), au obligaţia de a înfiinţa, completa şi transmite datele în registru conform prevederilor art. 3, cu menţionarea ambelor date de identificare: codul unic de identificare - CUI şi codul de identificare fiscală - CIF şi în termenele stabilite la art. 4, la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, cu îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de hotărâre.

 

Faptele care sunt considerate contravenții  precum și cuantumul amenzilor sunt prevăzute la art. 8 și art. 13 alin. (3) din Hotărârea nr. 905/2017

 

Prevederile art. 8 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

Text: Ion NISTOR - consilier juridic

Foto: pexels.com

Testeaza acum aplicatia iLegis

 

Testeaza iLegis

Copyright © 2004-2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty