Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1840z2 din data:02/10/2018

Inapoi

Actualizarea 1840z2

1. DECIZIE 267 01/10/2018
 DECIZIE nr. 267 din 1 octombrie 2018
privind numirea domnului Ilie Mario Rafael în funcţia de consilier de stat pe probleme sociale în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 834 din 1 octombrie 2018

2. DECIZIE 268 01/10/2018
 DECIZIE nr. 268 din 1 octombrie 2018
privind constituirea Comitetului interministerial pentru analizarea unor neconcordanţe de ordin legislativ

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 834 din 1 octombrie 2018

3. ORDIN 1332 27/09/2018
 ORDIN nr. 1.332 din 27 septembrie 2018
privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 834 din 1 octombrie 2018

4. HOTĂRÂRE 762 27/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 762 din 27 septembrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 837 din 2 octombrie 2018

5. HOTĂRÂRE 769 27/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 769 din 27 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 837 din 2 octombrie 2018

6. ORDIN 1385 21/09/2018
 ORDIN nr. 1.385 din 21 septembrie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 15 Dealul Viei şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 1 Săhăteni din judeţul Buzău, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 834 din 1 octombrie 2018

7. ORDIN 2126 17/09/2018
 ORDIN nr. 2.126 din 17 septembrie 2018
privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 837 din 2 octombrie 2018

8. ORDIN 5039 05/09/2018
 ORDIN nr. 5.039 din 5 septembrie 2018
privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 837 din 2 octombrie 2018

9. DECIZIE 536 18/07/2018
 DECIZIA nr. 536 din 18 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) lit. d), art. 109 alin. (1) lit. d) şi art. 116 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 837 din 2 octombrie 2018

10. DECIZIE 523 17/07/2018
 DECIZIA nr. 523 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 834 din 1 octombrie 2018

11. DECIZIE 454 04/07/2018
 DECIZIA nr. 454 din 4 iulie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 37 [cu referire la art. 402 din Codul de procedură civilă] şi pct. 58 [cu referire la art. 497 din Codul de procedură civilă], precum şi art. III pct. 3 [cu referire la art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013] şi pct. 4 [cu referire la art. XVIII^1 din Legea nr. 2/2013] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 836 din 1 octombrie 2018

12. HOTĂRÂRE 27/02/2018
 HOTĂRÂREA din 27 februarie 2018
în Cauza Hulpe şi alţii împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 836 din 1 octombrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (PESC) 2018/726 a Comitetului politic și de securitate (consolidată la 17 mai 2018)
Decizia (PESC) 2018/726 a Comitetului politic și de securitate din 2 mai 2018 privind numirea șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018) (consolidată la 17 mai 2018)

2. Decizia nr. 281/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015
Decizia nr. 281/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015 de modificare a anexei XVIII (Sănătatea și securitatea la locul de muncă, dreptul muncii și egalitatea de tratament pentru femei și bărbați) la Acordul privind SEE [2017/1070]

3. Decizia nr. 282/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015
Decizia nr. 282/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2017/1071]

4. Decizia nr. 279/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015
Decizia nr. 279/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/1068]

5. Decizia nr. 280/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015
Decizia nr. 280/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile), a Protocolului 31 (cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți) și a Protocolului 37 (ce cuprinde lista prevăzută la articolul 101 la Acordul privind SEE [2017/1069]

6. Decizia nr. 278/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015
Decizia nr. 278/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/1067]

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a Comisiei (consolidată la 8 mai 2018)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a Comisiei din 9 februarie 2017 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 1044] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 8 mai 2018)

8. Decizia (PESC) 2016/2382 a Consiliului (consolidată la 14 mai 2018)
Decizia (PESC) 2016/2382 a Consiliului din 21 decembrie 2016 de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA) și de abrogare a Deciziei 2013/189/PESC (consolidată la 14 mai 2018)

9. Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului (consolidată la 16 mai 2018)
Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC (consolidată la 16 mai 2018)

10. Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului (consolidată la 15 mai 2018)
Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC (consolidată la 15 mai 2018)

11. Decizia (UE) 2015/801 a Comisiei din 20 mai 2015
Decizia (UE) 2015/801 a Comisiei din 20 mai 2015 cu privire la documentul de referință privind cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanță de mediu și parametrii de excelență pentru sectorul comerțului cu amănuntul în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) [notificată cu numărul C(2015) 3234] (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Decizia (PESC) 2015/778 a Consiliului (consolidată la 14 mai 2018)
Decizia (PESC) 2015/778 a Consiliului din 18 mai 2015 privind o operație militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane ( EUNAVFOR MED operația SOPHIA) (consolidată la 14 mai 2018)

13. Comunicarea Comisiei – Elaborarea planului de lucru
Comunicarea Comisiei – Elaborarea planului de lucru care stabilește o listă orientativă a sectoarelor în vederea adoptării documentelor de referință sectoriale și intersectoriale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) Text cu relevanță pentru SEE

14. 2003/467/CE: Decizia Comisiei din 23 iunie 2003 (consolidată la 16 mai 2018)
2003/467/CE: Decizia Comisiei din 23 iunie 2003 de stabilire a statutului oficial de indemne de tuberculoză, bruceloză și leucoză enzootică bovină pentru efectivele de bovine din anumite state membre și regiuni din state membre [notificată cu numărul C(2003) 1925] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 16 mai 2018)

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty