Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1840z5a din data:05/10/2018

Inapoi

Actualizarea 1840z5a

1. HOTĂRÂRE 60 03/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 60 din 3 octombrie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

2. ORDIN 3239 03/10/2018
 ORDIN nr. 3.239 din 3 octombrie 2018
privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital, prin lansarea a una sau două serii noi de obligaţiuni, cu maturitatea de minimum 10 ani, în sumă totală de până la 2,5 miliarde euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

3. ORDIN 1400 03/10/2018
 ORDIN nr. 1.400 din 3 octombrie 2018
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 386/2017 pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 845 din 4 octombrie 2018

4. HOTĂRÂRE 768 27/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 768 din 27 septembrie 2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

5. HOTĂRÂRE 123 26/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 123 din 26 septembrie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte introducerea măsurilor tehnice detaliate privind funcţionarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea comerţului dintre statele membre - COM (2018) 329 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

6. HOTĂRÂRE 124 26/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 124 din 26 septembrie 2018
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind informatizarea circulaţiei şi a controlului produselor accizabile (reformare) - COM (2018) 341 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

7. HOTĂRÂRE 125 26/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 125 din 26 septembrie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) - COM (2018) 346 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

8. HOTĂRÂRE 126 26/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 126 din 26 septembrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investiţiilor durabile - COM (2018) 353 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

9. HOTĂRÂRE 127 26/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 127 din 26 septembrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informările referitoare la investiţiile durabile şi riscurile legate de durabilitate şi de modificare a Directivei (UE) 2016/2341 - COM (2018) 354 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

10. HOTĂRÂRE 128 26/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 128 din 26 septembrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime şi activităţi pescăreşti şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului - COM(2018) 390 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

11. HOTĂRÂRE 129 26/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 129 din 26 septembrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme - COM (2018) 391 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

12. HOTĂRÂRE 130 26/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 130 din 26 septembrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont Europa şi de stabilire a normelor sale de participare şi de diseminare - COM (2018) 435 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

13. HOTĂRÂRE 131 26/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 131 din 26 septembrie 2018
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului spaţial al Uniunii şi a Agenţiei Uniunii Europene pentru Programul spaţial şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1.285/2013 şi (UE) nr. 377/2014 şi a Deciziei 541/2014/UE - COM (2018) 447 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

14. HOTĂRÂRE 132 26/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 132 din 26 septembrie 2018
referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relaţiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Groenlanda şi Regatul Danemarcei, pe de altă parte ("Decizia de asociere peste mări") - COM (2018) 461 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

15. ORDIN 173 26/09/2018
 ORDIN nr. 173 din 26 septembrie 2018
privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

16. CONDITII 26/09/2018
 CONDIŢII-CADRU DE VALABILITATE din 26 septembrie 2018
asociate autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

17. DECIZIE 583 25/09/2018
 DECIZIA nr. 583 din 25 septembrie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 845 din 4 octombrie 2018

18. DECIZIE 1150 24/09/2018
 DECIZIE nr. 1.150 din 24 septembrie 2018
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MGM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty