Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1840z5b din data:05/10/2018

Inapoi

Actualizarea 1840z5b

1. HOTĂRÂRE 775 04/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 775 din 4 octombrie 2018
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru comuna Dorobanţu, judeţul Tulcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 848 din 5 octombrie 2018

2. HOTĂRÂRE 776 04/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 776 din 4 octombrie 2018
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru comuna Sohodol, judeţul Alba

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 848 din 5 octombrie 2018

3. HOTĂRÂRE 777 04/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 777 din 4 octombrie 2018
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapele I şi II

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 848 din 5 octombrie 2018

4. ORDIN 1404 03/10/2018
 ORDIN nr. 1.404 din 3 octombrie 2018
pentru aprobarea modelului documentelor cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 847 din 5 octombrie 2018

5. ORDIN 1401 03/10/2018
 ORDIN nr. 1.401 din 3 octombrie 2018
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 848 din 5 octombrie 2018

6. HOTĂRÂRE 133 02/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 133 din 2 octombrie 2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 847 din 5 octombrie 2018

7. ORDIN 1075 27/09/2018
 ORDIN nr. 1.075 din 27 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 847 din 5 octombrie 2018

8. ORDIN 171 26/09/2018
 ORDIN nr. 171 din 26 septembrie 2018
privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 847 din 5 octombrie 2018

9. CONDITII 26/09/2018
 CONDIŢII-CADRU DE VALABILITATE din 26 septembrie 2018
asociate licenţei pentru activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 847 din 5 octombrie 2018

10. ORDIN 174 26/09/2018
 ORDIN nr. 174 din 26 septembrie 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 848 din 5 octombrie 2018

11. REGULAMENT 26/09/2018
 REGULAMENT din 26 septembrie 2018
privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 848 din 5 octombrie 2018

12. ORDIN 1053 19/09/2018
 ORDIN nr. 1.053 din 19 septembrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Olteniţa din judeţul Călăraşi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 848 din 5 octombrie 2018

13. ORDIN 4858 17/05/2018
 ORDIN nr. 4.858 din 17 mai 2018
privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în coordonarea/ subordinea ministerului şi al unităţilor care funcţionează sub autoritatea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 847 din 5 octombrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE, Euratom) 2018/1470 a Consiliului din 28 septembrie 2018
Decizia (UE, Euratom) 2018/1470 a Consiliului din 28 septembrie 2018 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Economic și Social European

2. Decizia (UE) 2018/1471 a Comisiei din 19 septembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1471 a Comisiei din 19 septembrie 2018 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată STOP FRAUDEI cu FONDURI UE și utilizării abuzive a acestor fonduri – printr-un control mai bun al deciziilor, al punerii în aplicare și al sancțiunilor [notificată cu numărul C(2018) 6077]

3. Notificare privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori
Notificare privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole

4. Decizia (PESC) 2017/2074 a Consiliului (consolidată la 25 iunie 2018)
Decizia (PESC) 2017/2074 a Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela (consolidată la 25 iunie 2018)

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a Comisiei (consolidată la 22 iunie 2018)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a Comisiei din 9 februarie 2017 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 1044] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 22 iunie 2018)

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2323 a Comisiei (consolidată la 27 mai 2018)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2323 a Comisiei din 19 decembrie 2016 de stabilire a listei europene a instalațiilor de reciclare a navelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind reciclarea navelor (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 27 mai 2018)

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2008 a Comisiei (consolidată la 18 mai 2018)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2008 a Comisiei din 15 noiembrie 2016 privind măsurile zoosanitare de combatere a dermatozei nodulare contagioase în anumite state membre [notificată cu numărul C(2016) 7023] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 18 mai 2018)

8. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 183
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XIX - CERCETAREA ȘI DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ ȘI SPAȚIULArticolul 183 (ex-articolul 167 TCE)

9. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 322
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL II - DISPOZIȚII FINANCIARECAPITOLUL 5 - DISPOZIȚII COMUNEArticolul 322 (ex-articolul 279 TCE)

10. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 177
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XVIII - COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂArticolul 177 (ex-articolul 161 TCE)

11. Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului (consolidată la 15 iunie 2018)
Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC (consolidată la 15 iunie 2018)

12. 2014/709/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei (consolidată la 18 mai 2018)
2014/709/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE [notificată cu numărul C(2014) 7222] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 18 mai 2018)

13. Decizia 2014/386/PESC a Consiliului (consolidată la 20 iunie 2018)
Decizia 2014/386/PESC a Consiliului din 23 iunie 2014 privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopolului (consolidată la 20 iunie 2018)

14. Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 (consolidată la 30 mai 2018)
Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (consolidată la 30 mai 2018)

15. Decizia 2013/184/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 (consolidată la 25 iunie 2018)
Decizia 2013/184/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei și de abrogare a Deciziei 2010/232/PESC (consolidată la 25 iunie 2018)

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty