Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1841z1 din data:08/10/2018

Inapoi

Actualizarea 1841z1

1. DECIZIE 8 05/10/2018
 DECIZIE nr. 8 din 5 octombrie 2018
privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 8 octombrie 2018

2. LEGE 234 04/10/2018
 LEGE nr. 234 din 4 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 8 octombrie 2018

3. DECRET 815 04/10/2018
 DECRET nr. 815 din 4 octombrie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 8 octombrie 2018

4. DECRET 816 04/10/2018
 DECRET nr. 816 din 4 octombrie 2018
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 8 octombrie 2018

5. HOTĂRÂRE 780 04/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 780 din 4 octombrie 2018
privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final aferentă Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 8 octombrie 2018

6. HOTĂRÂRE 61 03/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 61 din 3 octombrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.293 COM(2018) 385

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 8 octombrie 2018

7. RECTIFICARE 1393 26/09/2018
 RECTIFICARE nr. 1.393 din 26 septembrie 2018
referitoare la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.393/2018

EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 8 octombrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2018/1474 a Consiliului din 28 septembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1474 a Consiliului din 28 septembrie 2018 de numire a doi membri și a patru supleanți, propuși de Republica Austria, în cadrul Comitetului Regiunilor

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1473 al Comisiei din 2 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1473 al Comisiei din 2 octombrie 2018 de fixare, pentru anul fiscal 2019 al FEGA, a ratelor dobânzii care urmează să fie aplicate pentru calcularea costurilor de finanțare a măsurilor de intervenție constând în achiziționarea, depozitarea și comercializarea stocurilor

3. Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/832 al Comisiei din 5 iunie 2018
Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/832 al Comisiei din 5 iunie 2018 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de ciantraniliprol, cimoxanil, deltametrin, difenoconazol, fenamidon, flubendiamidă, fluopicolid, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargit, pirimetanil, sulfoxaflor și trifloxistrobin din sau de pe anumite produse (JO L 140, 6.6.2018)

4. Regulamentul (UE) 2018/1472 al Comisiei din 28 septembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1472 al Comisiei din 28 septembrie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește coșenila, acidul carminic, carminele (E 120) (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Declarația de asigurare a Curții prezentată Parlamentului European și Consiliului
Declarația de asigurare a Curții prezentată Parlamentului European și Consiliului — Raportul auditorului independent

6. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Curtea de Conturi Europeană
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Curtea de Conturi Europeană — Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

7. Raport privind gestiunea bugetară și financiară — Secțiunea I
Raport privind gestiunea bugetară și financiară — Secțiunea I: Parlamentul European — Exercițiul financiar 2016

8. Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene (Partea a II-a)
Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 (Partea a II-a)

9. Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene (Partea I)
Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 (Partea I)

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty