Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1841z2b din data:09/10/2018

Inapoi

Actualizarea 1841z2b

1. DECIZIE 269 08/10/2018
 DECIZIE nr. 269 din 8 octombrie 2018
privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate de către doamna Cornelia Nagy

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 853 din 8 octombrie 2018

2. DECIZIE 270 08/10/2018
 DECIZIE nr. 270 din 8 octombrie 2018
privind numirea doamnei Cornelia Nagy în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 853 din 8 octombrie 2018

3. HOTĂRÂRE 781 04/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 781 din 4 octombrie 2018
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Punerea în siguranţă a acumulării Leşu, judeţul Bihor"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 853 din 8 octombrie 2018

4. ORD DE URGENŢĂ 89 04/10/2018
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018
privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018

5. ORDIN 1538 02/10/2018
 ORDIN nr. 1.538 din 2 octombrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 853 din 8 octombrie 2018

6. ORDIN 108 02/10/2018
 ORDIN nr. 108 din 2 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 855 din 9 octombrie 2018

7. ORDIN 1266 02/10/2018
 ORDIN nr. 1.266 din 2 octombrie 2018
pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2016 privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 855 din 9 octombrie 2018

8. ORDIN 3226 01/10/2018
 ORDIN nr. 3.226 din 1 octombrie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 853 din 8 octombrie 2018

9. ORDIN 106 28/09/2018
 ORDIN nr. 106 din 28 septembrie 2018
pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute în acte normative

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018

10. HOTĂRÂRE 770 27/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 770 din 27 septembrie 2018
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 856 din 9 octombrie 2018

11. ORDIN 172 26/09/2018
 ORDIN nr. 172 din 26 septembrie 2018
privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 856 din 9 octombrie 2018

12. CONDITII 26/09/2018
 CONDIŢII-CADRU din 26 septembrie 2018
de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 856 din 9 octombrie 2018

13. INSTRUCŢIUNI 1 25/09/2018
 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 25 septembrie 2018
privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare interimare de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 856 din 9 octombrie 2018

14. REGULAMENT 11 25/09/2018
 REGULAMENT nr. 11 din 25 septembrie 2018
privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 856 din 9 octombrie 2018

15. ORDIN 2343 24/09/2018
 ORDIN nr. 2.343 din 24 septembrie 2018
pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018

16. DECIZIE 614 19/09/2018
 DECIZIE nr. 614 din 19 septembrie 2018
privind abrogarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 844/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018

17. ORDIN 2323 19/09/2018
 ORDIN nr. 2.323 din 19 septembrie 2018
pentru aprobarea termenului de emitere şi transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 şi 2017

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018

18. ORDIN 2112 13/09/2018
 ORDIN nr. 2.112 din 13 septembrie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 853 din 8 octombrie 2018

19. ORDIN 1142 04/09/2018
 ORDIN nr. 1.142 din 4 septembrie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 853 din 8 octombrie 2018

20. ORDIN 4910 31/08/2018
 ORDIN nr. 4.910 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Lumea Ştrumfilor" din municipiul Alba Iulia

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018

21. ORDIN 4451 22/08/2018
 ORDIN nr. 4.451 din 22 august 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 856 din 9 octombrie 2018

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty