Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1844z4a din data:01/11/2018

Inapoi

Actualizarea 1844z4a

1. DECIZIE 287 31/10/2018
 DECIZIE nr. 287 din 31 octombrie 2018
privind numirea doamnei Mihaela Peter în funcţia de director executiv al Fondului Român de Dezvoltare Socială

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 31 octombrie 2018

2. LEGE 244 30/10/2018
 LEGE nr. 244 din 30 octombrie 2018
pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

3. ORDIN 1378 30/10/2018
 ORDIN nr. 1.378 din 30 octombrie 2018
pentru modificarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

4. ORDIN 3450 30/10/2018
 ORDIN nr. 3.450 din 30 octombrie 2018
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2018

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 31 octombrie 2018

5. ORDIN 1930 30/10/2018
 ORDIN nr. M.193 din 30 octombrie 2018
pentru completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum şi înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 922 din 1 noiembrie 2018

6. DECRET 857 29/10/2018
 DECRET nr. 857 din 29 octombrie 2018
privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

7. HOTĂRÂRE 163 29/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 163 din 29 octombrie 2018
privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

8. REGULAMENT 12 25/10/2018
 REGULAMENT nr. 12 din 25 octombrie 2018
pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP)

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

9. HOTĂRÂRE 837 24/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 837 din 24 octombrie 2018
privind transmiterea unei părţi din imobilul 2371 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vrancea şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

10. HOTĂRÂRE 831 24/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 831 din 24 octombrie 2018
privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal "Dunărea" Galaţi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 31 octombrie 2018

11. HOTĂRÂRE 833 24/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 833 din 24 octombrie 2018
privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Argeş, Constanţa, Vrancea, Olt, Dolj, Arad, Cluj, Buzău, Braşov, Vaslui, Sibiu şi municipiul Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 31 octombrie 2018

12. HOTĂRÂRE 834 24/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 834 din 24 octombrie 2018
privind transmiterea unei părţi din imobilul 3177 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău, judeţul Buzău, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 31 octombrie 2018

13. HOTĂRÂRE 836 24/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 836 din 24 octombrie 2018
privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi scoaterea acestuia din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 31 octombrie 2018

14. HOTĂRÂRE 844 24/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 844 din 24 octombrie 2018
privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 31 octombrie 2018

15. HOTĂRÂRE 152 23/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 152 din 23 octombrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile de CO_2 pentru vehiculele grele noi - COM (2018) 284 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

16. HOTĂRÂRE 153 23/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 153 din 23 octombrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2.226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] şi a Deciziei 2004/512/CE şi de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului - COM (2018) 302 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

17. HOTĂRÂRE 154 23/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 154 din 23 octombrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie (reformare) - COM (2018) 303 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

18. HOTĂRÂRE 155 23/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 155 din 23 octombrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii de referinţă pentru activităţile cu impact scăzut în ceea ce priveşte emisiile de carbon şi indicii de referinţă pentru activităţile cu impact pozitiv în ceea ce priveşte emisiile de carbon - COM (2018) 355 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

19. HOTĂRÂRE 156 23/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 156 din 23 octombrie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de instituire a unui document de călătorie provizoriu al UE şi de abrogare a Deciziei 96/409/PESC - COM (2018) 358

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

20. HOTĂRÂRE 158 23/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 158 din 23 octombrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială - COM (2018) 378 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

21. HOTĂRÂRE 159 23/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 159 din 23 octombrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal - COM (2018) 474 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

22. HOTĂRÂRE 160 23/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 160 din 23 octombrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte resursele pentru coeziunea economică, socială şi teritorială şi de rectificare a regulamentului respectiv în ceea ce priveşte resursele pentru obiectivul de investiţii pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă - COM (2018) 498 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

23. HOTĂRÂRE 161 23/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 161 din 23 octombrie 2018
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit din Uniune - COM (2018) 567 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

24. HOTĂRÂRE 162 23/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 162 din 23 octombrie 2018
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit din Uniune - COM (2018) 568 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

25. HOTĂRÂRE 157 23/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 157 din 23 octombrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. …/2018 de instituire a unui program de schimb, asistenţă şi formare profesională pentru protecţia monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 (Programul Pericles IV) - COM (2018) 371 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 31 octombrie 2018

26. DECIZIE 174 18/10/2018
 DECIZIE nr. 174 din 18 octombrie 2018
privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal

EMITENT: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

27. ORDIN 166 16/10/2018
 ORDIN nr. 166 din 16 octombrie 2018
pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecţiilor la auditorii financiari şi firmele de audit care desfăşoară activităţi de audit statutar

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 922 din 1 noiembrie 2018

28. NORMĂ 16/10/2018
 NORME din 16 octombrie 2018
privind efectuarea inspecţiilor la auditorii financiari şi firmele de audit care desfăşoară activităţi de audit statutar

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 922 din 1 noiembrie 2018

29. ORDIN 4922 31/08/2018
 ORDIN nr. 4.922 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii Europene Bucureşti" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 921 din 1 noiembrie 2018

30. ORDIN 4923 31/08/2018
 ORDIN nr. 4.923 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Diada" din municipiul Mangalia

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 921 din 1 noiembrie 2018

31. ORDIN 4924 31/08/2018
 ORDIN nr. 4.924 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Braşov

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 921 din 1 noiembrie 2018

32. ORDIN 4925 31/08/2018
 ORDIN nr. 4.925 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Piteşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 921 din 1 noiembrie 2018

33. ORDIN 4926 31/08/2018
 ORDIN nr. 4.926 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Fortuna" din municipiul Ploieşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 921 din 1 noiembrie 2018

34. ORDIN 4928 31/08/2018
 ORDIN nr. 4.928 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Lorelay" din municipiul Iaşi

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 921 din 1 noiembrie 2018

35. ORDIN 4929 31/08/2018
 ORDIN nr. 4.929 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Med Farm Speranţa“ din oraşul Ocna Mureş

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 921 din 1 noiembrie 2018

36. ORDIN 4930 31/08/2018
 ORDIN nr. 4.930 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Speranţa" din comuna Macea

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 921 din 1 noiembrie 2018

37. ORDIN 4947 31/08/2018
 ORDIN nr. 4.947 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Naţional din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 921 din 1 noiembrie 2018

38. ORDIN 4955 31/08/2018
 ORDIN nr. 4.955 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa lui Mickey din municipiul Sibiu

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 921 din 1 noiembrie 2018

39. ORDIN 4956 31/08/2018
 ORDIN nr. 4.956 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Episcop Melchisedec" din municipiul Roman

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 921 din 1 noiembrie 2018

40. DECIZIE 492 17/07/2018
 DECIZIA nr. 492 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 31 octombrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2018/1603 a Consiliului din 18 septembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1603 a Consiliului din 18 septembrie 2018 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile

2. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1285
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1285 al Consiliului din 24 septembrie 2018 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (JO L 240, 25.9.2018)

3. Acord de cooperare
Acord de cooperare între Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile

4. Rectificare la Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1290
Rectificare la Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1290 a Consiliului din 24 septembrie 2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (JO L 240, 25.9.2018)

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1109 a Comisiei (consolidată la 10 august 2018)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1109 a Comisiei din 3 august 2018 de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 4978] (Numai textele în limbile neerlandeză, engleză și franceză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE (consolidată la 10 august 2018)

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1110 a Comisiei (consolidată la 10 august 2018)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1110 a Comisiei din 3 august 2018 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele singulare 1507, 59122, MON 810 și NK603 și de abrogare a Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE (consolidată la 10 august 2018)

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/136 a Comisiei (consolidată la 3 august 2018)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/136 a Comisiei din 25 ianuarie 2018 de desemnare a laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru febra aftoasă și de modificare a anexei II la Directiva 92/119/CEE a Consiliului în ceea ce privește laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru boala veziculoasă a porcului [notificată cu numărul C(2018) 299] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 3 august 2018)

8. Raportul privind conturile anuale
Raportul privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

9. Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei
Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

10. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 172
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XVI - REȚELE TRANSEUROPENEArticolul 172 (ex-articolul 156 TCE)

11. Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului (consolidată la 31 iulie 2018)
Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC (consolidată la 31 iulie 2018)

12. Situația veniturilor și cheltuielilor
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2016

13. Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului (consolidată la 1 august 2018)
Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC (consolidată la 1 august 2018)

14. 2014/709/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei (consolidată la 30 iulie 2018)
2014/709/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE [notificată cu numărul C(2014) 7222] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 30 iulie 2018)

15. Decizia 2012/392/PESC a Consiliului din 16 iulie 2012 (consolidată la 16 iulie 2018)
Decizia 2012/392/PESC a Consiliului din 16 iulie 2012 privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger) (consolidată la 16 iulie 2018)

16. Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei (consolidată la 25 octombrie 2018)
Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE (consolidată la 25 octombrie 2018)

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty