Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1844z5a din data:02/11/2018

Inapoi

Actualizarea 1844z5a

1. HOTĂRÂRE 68 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 68 din 31 octombrie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 1 noiembrie 2018

2. HOTĂRÂRE 69 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 69 din 31 octombrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare COM (2018)476

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 1 noiembrie 2018

3. HOTĂRÂRE 70 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 70 din 31 octombrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European: Primul raport bienal privind progresele înregistrate în dezvoltarea uniunii vamale a UE şi guvernanţa acesteia COM (2018)524

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 1 noiembrie 2018

4. HOTĂRÂRE 847 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 847 din 31 octombrie 2018
privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 1 noiembrie 2018

5. HOTĂRÂRE 848 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 848 din 31 octombrie 2018
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 1 noiembrie 2018

6. HOTĂRÂRE 851 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 851 din 31 octombrie 2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 1 noiembrie 2018

7. ORDIN 118 26/10/2018
 ORDIN nr. 118 din 26 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 1 noiembrie 2018

8. REGULI 26/10/2018
 REGULI din 26 octombrie 2018
de întocmire a Planului unic de ordine şi siguranţă publică

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 1 noiembrie 2018

9. INSTRUCŢIUNI 1 26/10/2018
 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 26 octombrie 2018
privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 2 noiembrie 2018

10. DECIZIE 1273 25/10/2018
 DECIZIE nr. 1.273 din 25 octombrie 2018
privind autorizarea Societăţii CLAIM EXPERT GIE ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 927 din 2 noiembrie 2018

11. HOTĂRÂRE 829 24/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 829 din 24 octombrie 2018
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 927 din 2 noiembrie 2018

12. ORDIN 1126 17/10/2018
 ORDIN nr. 1.126 din 17 octombrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 2 noiembrie 2018

13. ACT ADIŢIONAL 1 16/10/2018
 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 16 octombrie 2018
la Contractul colectiv de muncă unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anii 2018-2019, înregistrat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social - Direcţia Dialog Social sub nr. 1233 din data de 28.11.2017 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 5 din data de 14.12.2017, încheiat astăzi, 16.10.2018, înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. sub nr. 723 din data de 25.10.2018

EMITENT: Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 7 din 1 noiembrie 2018

14. ORDIN 4967 31/08/2018
 ORDIN nr. 4.967 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4-22 iunie 2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 2 noiembrie 2018

15. DECIZIE 335 10/05/2018
 DECIZIA nr. 335 din 10 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) şi art. 57 alin. (1) teza a doua din Legea concurenţei nr. 21/1996, precum şi ale art. III pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 1 noiembrie 2018

16. RECTIFICARE 27/04/2018
 RECTIFICARE din 27 aprilie 2018
referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017 - Partidul Social Democrat - PSD

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 1 noiembrie 2018

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty