Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1844z5b din data:02/11/2018

Inapoi

Actualizarea 1844z5b

1. DECIZIE 16 17/09/2018
 DECIZIA nr. 16 din 17 septembrie 2018
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 927 din 2 noiembrie 2018

2. DECIZIE 474 12/07/2018
 DECIZIA nr. 474 din 12 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 alin. (2) lit. c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 2 noiembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1621 al Comisiei din 26 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1621 al Comisiei din 26 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2080 în ceea ce privește data intrării în depozit a laptelui praf degresat vândut printr-o procedură de licitație

2. Regulamentul delegat (UE) 2018/1618 al Comisiei din 12 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1618 al Comisiei din 12 iulie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 în ceea ce privește sarcinile de păstrare ale depozitarilor (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1623 a Comisiei din 29 octombrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1623 a Comisiei din 29 octombrie 2018 în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește țânțarii infectați pe cale nenaturală cu Wolbachia și utilizați în scopuri de control al vectorilor (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul delegat (UE) 2018/1619 al Comisiei din 12 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1619 al Comisiei din 12 iulie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/438 în ceea ce privește sarcinile de păstrare ale depozitarilor (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1622 a Comisiei din 29 octombrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1622 a Comisiei din 29 octombrie 2018 privind neaprobarea anumitor substanțe active din produsele biocide în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Regulamentul delegat (UE) 2018/1620 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1620 al Comisiei din 13 iulie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/61 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Rezoluția (UE) 2018/1341 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1341 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2016

8. Decizia (UE) 2018/1345 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1345 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2016

9. Decizia (UE) 2018/1343 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1343 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2016

10. Decizia (UE) 2018/1340 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1340 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2016

11. Decizia (UE) 2018/1342 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1342 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2016

12. Rezoluția (UE) 2018/1344 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1344 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2016

13. Raportul privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene
Raportul privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul oficiului

14. Oficiul Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice
Oficiul Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

15. Situația veniturilor și cheltuielilor Organismului Autorităților Europene
Situația veniturilor și cheltuielilor Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) pentru exercițiul financiar 2016

16. 2014/709/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei (consolidată la 10 august 2018)
2014/709/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE [notificată cu numărul C(2014) 7222] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 10 august 2018)

17. 2013/92/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei (consolidată la 14 august 2018)
2013/92/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 februarie 2013 privind supravegherea, controalele fitosanitare și măsurile care urmează să fie luate în ceea ce privește materialul de ambalaj pe bază de lemn utilizat efectiv în transportul unor mărfuri specificate originare din China [notificată cu numărul C(2013) 789] (consolidată la 14 august 2018)

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty