Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1845z1a din data:05/11/2018

Inapoi

Actualizarea 1845z1a

1. ORDIN 183 01/11/2018
 ORDIN nr. 183 din 1 noiembrie 2018
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 925 din 2 noiembrie 2018

2. ORD DE URGENŢĂ 94 31/10/2018
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 31 octombrie 2018
pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 925 din 2 noiembrie 2018

3. HOTĂRÂRE 849 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 849 din 31 octombrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 925 din 2 noiembrie 2018

4. HOTĂRÂRE 852 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 852 din 31 octombrie 2018
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 925 din 2 noiembrie 2018

5. HOTĂRÂRE 854 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 854 din 31 octombrie 2018
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Suceava, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava a unei părţi din imobilul trecut în domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 925 din 2 noiembrie 2018

6. HOTĂRÂRE 846 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 846 din 31 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 928 din 2 noiembrie 2018

7. HOTĂRÂRE 850 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 850 din 31 octombrie 2018
pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 928 din 2 noiembrie 2018

8. HOTĂRÂRE 866 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 866 din 31 octombrie 2018
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 928 din 2 noiembrie 2018

9. LEGE 243 30/10/2018
 LEGE nr. 243 din 30 octombrie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 925 din 2 noiembrie 2018

10. DECRET 856 29/10/2018
 DECRET nr. 856 din 29 octombrie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 925 din 2 noiembrie 2018

11. ORDIN 1150 24/10/2018
 ORDIN nr. 1.150 din 24 octombrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 930 din 5 noiembrie 2018

12. DECIZIE 548 18/09/2018
 DECIZIA nr. 548 din 18 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 456 alin. (1) lit. f) şi art. 464 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 925 din 2 noiembrie 2018

13. ORDIN 4927 31/08/2018
 ORDIN nr. 4.927 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Just 4 Kids" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 925 din 2 noiembrie 2018

14. DECIZIE 463 05/07/2018
 DECIZIA nr. 463 din 5 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. c) şi ale art. 114 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 930 din 5 noiembrie 2018

15. DECIZIE 446 28/06/2018
 DECIZIA nr. 446 din 28 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (4) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 928 din 2 noiembrie 2018

16. DECIZIE 399 19/06/2018
 DECIZIA nr. 399 din 19 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 930 din 5 noiembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rezoluția (UE) 2018/1347 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1347 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016

2. Decizia (UE) 2018/1346 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1346 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016

3. Decizia (UE) 2018/1348 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1348 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

4. Raportul privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri
Raportul privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul centrului

5. Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

6. Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri
Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

7. Decizia (PESC) 2016/610 a Consiliului din 19 aprilie 2016 (consolidată la 30 iulie 2018)
Decizia (PESC) 2016/610 a Consiliului din 19 aprilie 2016 privind o misiune PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA) (consolidată la 30 iulie 2018)

8. Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri
Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

9. Decizia (PESC) 2015/740 a Consiliului din 7 mai 2015 (consolidată la 13 august 2018)
Decizia (PESC) 2015/740 a Consiliului din 7 mai 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud și de abrogare a Deciziei 2014/449/PESC (consolidată la 13 august 2018)

10. Decizia nr. 466/2014/UE (consolidată la 7 august 2018)
Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (consolidată la 7 august 2018)

11. Decizia 2014/145/PESC a Consiliului (consolidată la 31 iulie 2018)
Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (consolidată la 31 iulie 2018)

12. Decizia 2013/184/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 (consolidată la 13 august 2018)
Decizia 2013/184/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei și de abrogare a Deciziei 2010/232/PESC (consolidată la 13 august 2018)

13. 93/197/CEE: Decizia Comisiei din 5 februarie 1993 (consolidată la 16 august 2018)
93/197/CEE: Decizia Comisiei din 5 februarie 1993 privind condițiile de sănătate animală și certificarea veterinară la importul de ecvidee înregistrate și ecvidee pentru reproducție și producție (consolidată la 16 august 2018)

14. 92/260/CEE: Decizia Comisiei din 10 aprilie 1992 (consolidată la 16 august 2018)
92/260/CEE: Decizia Comisiei din 10 aprilie 1992 privind măsurile sanitare și certificarea veterinară pentru admiterea temporară a cailor înregistrați (consolidată la 16 august 2018)

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty