Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1845z2b din data:06/11/2018

Inapoi

Actualizarea 1845z2b

1. HOTĂRÂRE 860 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 860 din 31 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 935 din 6 noiembrie 2018

2. HOTĂRÂRE 862 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 862 din 31 octombrie 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Ilfov, poziţiile kilometrice: 12 + 000 - 13 + 600, 21 + 900 - 26 + 550, 28 + 490 - 28 + 690", precum şi a caracteristicilor principale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 935 din 6 noiembrie 2018

3. HOTĂRÂRE 863 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 863 din 31 octombrie 2018
privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 935 din 6 noiembrie 2018

4. HOTĂRÂRE 864 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 864 din 31 octombrie 2018
privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor tehnice şi comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 935 din 6 noiembrie 2018

5. HOTĂRÂRE 865 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 865 din 31 octombrie 2018
privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 6 noiembrie 2018

6. ORDIN 3436 29/10/2018
 ORDIN nr. 3.436 din 29 octombrie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.328/2018 privind standardele tehnice pentru elementul de securitate aplicat produselor din tutun

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 935 din 6 noiembrie 2018

7. ORDIN 2601 24/10/2018
 ORDIN nr. 2.601 din 24 octombrie 2018
pentru modificarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 935 din 6 noiembrie 2018

8. ORDIN 1122 19/10/2018
 ORDIN nr. 1.122 din 19 octombrie 2018
privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Lynx lynx

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 935 din 6 noiembrie 2018

9. DECIZIE 71 15/10/2018
 DECIZIA nr. 71 din 15 octombrie 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 6 noiembrie 2018

10. DECIZIE 511 17/07/2018
 DECIZIA nr. 511 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (4) teza a doua din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 6 noiembrie 2018

11. DECIZIE 256 24/04/2018
 DECIZIA nr. 256 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 şi ale art. 140 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 935 din 6 noiembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1630 al Comisiei din 24 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1630 al Comisiei din 24 octombrie 2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Lička janjetina (IGP)]

2. Regulamentul delegat (UE) 2018/1629 al Comisiei din 25 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1629 al Comisiei din 25 iulie 2018 de modificare a listei bolilor stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor (Legea privind sănătatea animală) (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul (UE) 2018/1628 al Consiliului din 30 octombrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1628 al Consiliului din 30 octombrie 2018 privind stabilirea, pentru anul 2019, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în Marea Baltică, și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/120 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit în alte ape

4. Decizia (UE) 2018/1617 a Comisiei din 25 octombrie 2018
Decizia (UE) 2018/1617 a Comisiei din 25 octombrie 2018 privind o măsură adoptată de Franța în conformitate cu Directiva 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale Terrafor și Defiligne [notificată cu numărul C(2018) 6943] (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1615 al Comisiei din 22 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1615 al Comisiei din 22 octombrie 2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Lucanica di Picerno (IGP)]

6. Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (JO L 150, 14.6.2018)

7. Decizia (UE) 2018/1616 a Comisiei din 18 mai 2018
Decizia (UE) 2018/1616 a Comisiei din 18 mai 2018 privind măsura SA.12594 (C13a/2003) (ex NN/2002) pusă în aplicare de către Franța în favoarea Orange (France Télécom) [notificată cu numărul C(2018) 2882] (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Decizia (UE) 2018/1351 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1351 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2016

9. Rezoluția (UE) 2018/1350 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1350 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2016

10. Rezoluția (UE) 2018/1460 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1460 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016: performanțe, gestiune financiară și control

11. Decizia (UE) 2018/1349 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1349 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2016

12. Publicarea unei cereri de înregistrare
Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

13. Publicarea unei cereri de înregistrare
Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

14. Raportul privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
Raportul privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul centrului

15. Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

16. Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2016

17. 2014/709/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei (consolidată la 28 august 2018)
2014/709/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE [notificată cu numărul C(2014) 7222] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 28 august 2018)

18. Directiva 2009/48/CE (consolidată la 4 noiembrie 2018)
Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE (consolidată la 4 noiembrie 2018)

19. Comunicarea Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat
Comunicarea Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02)Text cu relevanță pentru SEE.

20. 1999/70/CE: Decizia Consiliului din 25 ianuarie 1999 (consolidată la 21 septembrie 2018)
1999/70/CE: Decizia Consiliului din 25 ianuarie 1999 privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale (consolidată la 21 septembrie 2018)

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty