Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1845z5c din data:09/11/2018

Inapoi

Actualizarea 1845z5c

1. LEGE 251 07/11/2018
 LEGE nr. 251 din 7 noiembrie 2018
pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 947 din 9 noiembrie 2018

2. DECRET 878 07/11/2018
 DECRET nr. 878 din 7 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 947 din 9 noiembrie 2018

3. LEGE 252 07/11/2018
 LEGE nr. 252 din 7 noiembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 947 din 9 noiembrie 2018

4. DECRET 879 07/11/2018
 DECRET nr. 879 din 7 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 947 din 9 noiembrie 2018

5. ORDIN 1430 07/11/2018
 ORDIN nr. 1.430 din 7 noiembrie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 947 din 9 noiembrie 2018

6. ORDIN 1476 06/11/2018
 ORDIN nr. 1.476 din 6 noiembrie 2018
privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 947 din 9 noiembrie 2018

7. HOTĂRÂRE 861 31/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 861 din 31 octombrie 2018
pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 şi a Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 949 din 9 noiembrie 2018

8. STRATEGIE 31/10/2018
 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 31 octombrie 2018
împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 949 din 9 noiembrie 2018

9. PLAN 31/10/2018
 PLAN NAŢIONAL din 31 octombrie 2018
de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 949 din 9 noiembrie 2018

10. ORDIN 1422 30/10/2018
 ORDIN nr. 1.422 din 30 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 947 din 9 noiembrie 2018

11. ORDIN 1149 24/10/2018
 ORDIN nr. 1.149 din 24 octombrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Batăr, judeţul Bihor, Cerbăl, judeţul Hunedoara, şi Vultureni, judeţul Cluj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 947 din 9 noiembrie 2018

12. DECIZIE 424 21/06/2018
 DECIZIA nr. 424 din 21 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 949 din 9 noiembrie 2018

13. LEGE (R) 102 03/05/2005
 LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată)
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 947 din 9 noiembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2018/1651 a Consiliului din 31 octombrie 2018
Decizia (UE) 2018/1651 a Consiliului din 31 octombrie 2018 privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv cea de a treia tranșă pentru exercițiul 2018

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1648 al Comisiei din 29 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1648 al Comisiei din 29 octombrie 2018 de autorizare a introducerii pe piață a xilo-oligozaharidelor ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul (UE) 2018/1649 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1649 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ștergerea de pe lista Uniunii a anumitor substanțe aromatizante (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1652 a Comisiei din 6 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1652 a Comisiei din 6 noiembrie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 7445] (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1650 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1650 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada, Rusia și Statele Unite din lista cu țări terțe, teritorii, zone sau compartimente din care anumite produse obținute de la păsări de curte pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul riscului de gripă aviară înalt patogenă (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Regulamentul delegat (UE) 2018/1644 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1644 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care determină conținutul minim al acordurilor de cooperare cu autoritățile competente din țările terțe ale căror cadre juridice și practici de supraveghere au fost recunoscute ca fiind echivalente (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Regulamentul delegat (UE) 2018/1638 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1638 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu modalitățile prin care să se asigure caracterul adecvat și verificabil al datelor de intrare, precum și procedurile interne de supraveghere și verificare pe care administratorul unui indice de referință critic sau semnificativ trebuie să se asigure că le instituie un contribuitor în cazul în care datele de intrare sunt furnizate de o funcție de front office (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Regulamentul delegat (UE) 2018/1646 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1646 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru informațiile care trebuie furnizate într-o cerere de autorizare și într-o cerere de înregistrare (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Regulamentul delegat (UE) 2018/1643 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1643 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu conținutul declarației privind indicele de referință pe care trebuie să o publice administratorul unui indice de referință și cazurile în care această declarație trebuie actualizată (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Regulamentul delegat (UE) 2018/1640 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1640 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu cerințele în materie de guvernanță și de control aplicabile contribuitorilor supravegheați (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Regulamentul delegat (UE) 2018/1639 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1639 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu elementele codului de conduită pe care trebuie să îl elaboreze administratorii indicilor de referință bazați pe date de intrare provenite de la contribuitori (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Regulamentul delegat (UE) 2018/1642 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1642 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează mai detaliat criteriile pe care autoritățile competente trebuie să le ia în considerare atunci când evaluează dacă administratorii indicilor de referință semnificativi ar trebui să aplice anumite cerințe (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1647 al Comisiei din 31 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1647 al Comisiei din 31 octombrie 2018 de autorizare a introducerii pe piață a hidrolizatului din membrană de ou ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Regulamentul delegat (UE) 2018/1637 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1637 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru procedurile și caracteristicile funcției de supraveghere (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Regulamentul delegat (UE) 2018/1641 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1641 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu informațiile care trebuie furnizate de administratorii indicilor de referință critici sau semnificativi în legătură cu metodologia utilizată pentru determinarea indicelui de referință, cu evaluarea internă și aprobarea metodologiei, precum și în legătură cu procedurile pentru modificarea substanțială a metodologiei (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Regulamentul delegat (UE) 2018/1645 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1645 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează forma și conținutul care trebuie respectate pentru cererile de recunoaștere depuse la autoritatea competentă din statul membru de referință și pentru prezentarea de informații în notificarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (Text cu relevanță pentru SEE)

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty