Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1846z2b din data:13/11/2018

Inapoi

Actualizarea 1846z2b

1. LEGE 254 08/11/2018
 LEGE nr. 254 din 8 noiembrie 2018
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2017

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 957 din 13 noiembrie 2018

2. DECRET 881 08/11/2018
 DECRET nr. 881 din 8 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 957 din 13 noiembrie 2018

3. ORDIN 3476 02/11/2018
 ORDIN nr. 3.476 din 2 noiembrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea METROM - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 13 noiembrie 2018

4. ORDIN 3459 01/11/2018
 ORDIN nr. 3.459 din 1 noiembrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 13 noiembrie 2018

5. ORDIN 1406 29/10/2018
 ORDIN nr. 1.406 din 29 octombrie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 548/2016 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipiente simple sub presiune

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 955 din 13 noiembrie 2018

6. ORDIN 179 24/10/2018
 ORDIN nr. 179 din 24 octombrie 2018
pentru aprobarea Regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere şi retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum şi de stabilire a drepturilor şi obligaţiilor producătorilor de energie electrică acreditaţi

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 955 din 13 noiembrie 2018

7. REGULAMENT 24/10/2018
 REGULAMENT din 24 octombrie 2018
de modificare, suspendare, întrerupere şi retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum şi de stabilire a drepturilor şi obligaţiilor producătorilor de energie electrică acreditaţi

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 955 din 13 noiembrie 2018

8. ORDIN 2243 19/10/2018
 ORDIN nr. 2.243 din 19 octombrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 13 noiembrie 2018

9. ORDIN 1652 15/10/2018
 ORDIN nr. 1.652 din 15 octombrie 2018
pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 954 din 12 noiembrie 2018

10. GHID 15/10/2018
 GHID din 15 octombrie 2018
de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 954 din 12 noiembrie 2018

11. ORDIN 2231 15/10/2018
 ORDIN nr. 2.231 din 15 octombrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea METROM - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 13 noiembrie 2018

12. ORDIN 1338 12/10/2018
 ORDIN nr. 1.338 din 12 octombrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 13 noiembrie 2018

13. ORDIN 1068 04/10/2018
 ORDIN nr. 1.068 din 4 octombrie 2018
pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 954 din 12 noiembrie 2018

14. GHID 04/10/2018
 GHID din 4 octombrie 2018
de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 954 din 12 noiembrie 2018

15. ORDIN 1287 01/10/2018
 ORDIN nr. 1.287 din 1 octombrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea METROM - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 13 noiembrie 2018

16. ORDIN 4989 31/08/2018
 ORDIN nr. 4.989 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Fridolin" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 13 noiembrie 2018

17. ORDIN 4994 31/08/2018
 ORDIN nr. 4.994 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "transporturi", calificarea profesională "tehnician diagnostic auto" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Mecanic "Griviţa" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 13 noiembrie 2018

18. DECIZIE 496 17/07/2018
 DECIZIA nr. 496 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 pct. 2 şi art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 13 noiembrie 2018

19. DECIZIE 514 17/07/2018
 DECIZIA nr. 514 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 13 noiembrie 2018

20. ACORD 27/11/2017
 ACORD din 27 noiembrie 2017
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 957 din 13 noiembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Orientarea (UE) 2018/1626 a Băncii Centrale Europene din 3 august 2018
Orientarea (UE) 2018/1626 a Băncii Centrale Europene din 3 august 2018 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2018/20)

2. Decizia (UE) 2018/1625 a Băncii Centrale Europene din 8 octombrie 2018
Decizia (UE) 2018/1625 a Băncii Centrale Europene din 8 octombrie 2018 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB (BCE/2018/24)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1661 al Comisiei din 7 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1661 al Comisiei din 7 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

4. Decizia (UE) 2018/1664 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1664 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorii externi ai Lietuvos bankas

5. Decizia (UE) 2018/1666 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1666 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de numire a doi membri și a cinci supleanți, propuși de Republica Portugheză, în cadrul Comitetului Regiunilor

6. Decizia (UE) 2018/1663 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1663 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară și al Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin în legătură cu adoptarea unor standarde europene privind calificările profesionale în domeniul navigației interioare

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1659 al Comisiei din 7 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1659 al Comisiei din 7 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 cu privire la criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin introduse prin Regulamentul (UE) 2018/605 (Text cu relevanță pentru SEE.)

8. Decizia (PESC) 2018/1662 a Comitetului politic și de securitate din 25 octombrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1662 a Comitetului politic și de securitate din 25 octombrie 2018 de prelungire a mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UKRAINE/1/2018)

9. Decizia (UE, Euratom) 2018/1665 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia (UE, Euratom) 2018/1665 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de numire a unui membru, propus de Marele Ducat al Luxemburgului, în cadrul Comitetului Economic și Social European

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1658 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1658 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Côtes de Montravel (DOP)]

11. BCE/2018/23: Recomandarea Băncii Centrale Europene din 4 octombrie 2018
BCE/2018/23: Recomandarea Băncii Centrale Europene din 4 octombrie 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas

12. Rezoluția (UE) 2018/1362 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1362 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016

13. Decizia (UE) 2018/1361 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1361 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016

14. Decizia (UE) 2018/1363 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1363 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2016

15. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 10 iulie 2018
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 10 iulie 2018 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a cererii de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol menționate la articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [Côtes de Montravel (DOP)]

16. BCE/2018/15: Recomandarea Băncii Centrale Europene din 18 mai 2018
BCE/2018/15: Recomandarea Băncii Centrale Europene din 18 mai 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas

17. Raportul privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene
Raportul privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul autorității

18. Autoritatea Bancară Europeană
Autoritatea Bancară Europeană — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

19. Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE)
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

20. Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE)
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2016

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty