Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1846z3b din data:14/11/2018

Inapoi

Actualizarea 1846z3b

1. DECIZIE 64 13/11/2018
 DECIZIA nr. 64 din 1 octombrie 2018
referitoare la interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 şi art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 959 din 13 noiembrie 2018

2. ORDIN 189 07/11/2018
 ORDIN nr. 189 din 7 noiembrie 2018
privind obligaţia de informare a clienţilor finali prin intermediul aplicaţiei informatice "Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice"

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 962 din 14 noiembrie 2018

3. ORDIN 5403 01/11/2018
 ORDIN nr. 5.403 din 1 noiembrie 2018
privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 962 din 14 noiembrie 2018

4. METODOLOGIE 01/11/2018
 METODOLOGIE din 1 noiembrie 2018
de evaluare a studiilor universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 962 din 14 noiembrie 2018

5. PLAN 31/10/2018
 PLAN DE ACŢIUNE din 31 octombrie 2018
în perioada 2018 - 2020 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013 - 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 bis din 12 noiembrie 2018

6. ORDIN 192 29/10/2018
 ORDIN nr. M.192 din 29 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 961 din 14 noiembrie 2018

7. HOTĂRÂRE 824 24/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 824 din 24 octombrie 2018
pentru aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 961 din 14 noiembrie 2018

8. NORMĂ 24/10/2018
 NORME din 24 octombrie 2018
de aplicare în cadrul Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 961 din 14 noiembrie 2018

9. ORDIN 1597 22/10/2018
 ORDIN nr. 1.597 din 22 octombrie 2018
privind publicarea acceptării Codului maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.122(75) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2002, aşa cum a fost integral amendat prin Rezoluţia MSC.406(96) a Comitetului de siguranţă maritimă din 13 mai 2016 şi ulterior rectificat prin documentul MSC 96/25/Add.2/Corr.1 din 26 octombrie 2017

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 961 din 14 noiembrie 2018

10. DECIZIE 573 20/09/2018
 DECIZIA nr. 573 din 20 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. g) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 959 din 13 noiembrie 2018

11. HOTĂRÂRE 72 07/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 72 din 7 septembrie 2018
pentru adoptarea Procedurii privind activitatea de traducere şi revizuire a ghidurilor, documentelor de îndrumare şi publicaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 962 din 14 noiembrie 2018

12. PROCEDURĂ 07/09/2018
 PROCEDURĂ din 7 septembrie 2018
privind activitatea de traducere şi revizuire a ghidurilor, documentelor de îndrumare şi publicaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 962 din 14 noiembrie 2018

13. DECIZIE 485 12/07/2018
 DECIZIA nr. 485 din 12 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 7 şi ale art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, precum şi ale art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 960 din 13 noiembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1686 al Comisiei din 8 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1686 al Comisiei din 8 noiembrie 2018 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci și șaptea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

2. Decizia (UE) 2018/1676 a Consiliului din 15 octombrie 2018
Decizia (UE) 2018/1676 a Consiliului din 15 octombrie 2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1685 al Comisiei din 8 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1685 al Comisiei din 8 noiembrie 2018 privind condițiile uniforme de transmitere a seriilor de timp pentru noua împărțire regională în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1684 al Comisiei din 8 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1684 al Comisiei din 8 noiembrie 2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de mecanisme cu levier originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1627 al Comisiei (Partea I)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1627 al Comisiei din 9 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 în ceea ce privește evaluarea prudentă pentru raportarea în scopuri de supraveghere (Text cu relevanță pentru SEE) (Partea I)

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1627 al Comisiei (Partea a II-a)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1627 al Comisiei din 9 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 în ceea ce privește evaluarea prudentă pentru raportarea în scopuri de supraveghere (Text cu relevanță pentru SEE) (Partea a II-a)

7. Decizia (UE) 2018/1667 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1667 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de numire a unui supleant, propus de Regatul Țărilor de Jos, în cadrul Comitetului Regiunilor

8. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1668 a Comisiei din 6 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1668 a Comisiei din 6 noiembrie 2018 de modificare a anexei I la Decizia 2006/766/CE în ceea ce privește rubrica referitoare la Statele Unite ale Americii din lista țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri și gasteropode marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate pentru consumul uman [notificată cu numărul C(2018) 7207] (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1669 a Comisiei din 6 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1669 a Comisiei din 6 noiembrie 2018 de abrogare a Deciziei 2006/80/CE de acordare pentru anumite state membre a derogării prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 92/102/CEE a Consiliului privind identificarea și înregistrarea animalelor [notificată cu numărul C(2018) 7239]

10. Decizia (PESC) 2018/1655 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1655 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/2382 de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA)

11. Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1657 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1657 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

12. Decizia (PESC) 2018/1656 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1656 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1653 al Consiliului din 6 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1653 al Consiliului din 6 noiembrie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1654 al Consiliului din 6 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1654 al Consiliului din 6 noiembrie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

15. Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping
Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de mecanisme cu levier originare din Republica Populară Chineză

16. Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping
Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty