Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1846z4b din data:15/11/2018

Inapoi

Actualizarea 1846z4b

1. HOTĂRÂRE 891 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 891 din 9 noiembrie 2018
privind aprobarea contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat al Ministerului Justiţiei, în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 15 noiembrie 2018

2. HOTĂRÂRE 872 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 872 din 9 noiembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 15 noiembrie 2018

3. HOTĂRÂRE 876 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 876 din 9 noiembrie 2018
pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 15 noiembrie 2018

4. HOTĂRÂRE 883 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 883 din 9 noiembrie 2018
privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 15 noiembrie 2018

5. HOTĂRÂRE 884 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 884 din 9 noiembrie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 15 noiembrie 2018

6. ORDIN 185 07/11/2018
 ORDIN nr. 185 din 7 noiembrie 2018
pentru modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 15 noiembrie 2018

7. ORDIN 186 07/11/2018
 ORDIN nr. 186 din 7 noiembrie 2018
privind modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuţie/transport a/al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 15 noiembrie 2018

8. ORDIN 1171 05/11/2018
 ORDIN nr. 1.171 din 5 noiembrie 2018
privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 15 noiembrie 2018

9. PROCEDURĂ 05/11/2018
 PROCEDURĂ din 5 noiembrie 2018
pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 15 noiembrie 2018

10. ORDIN 6026 25/10/2018
 ORDIN nr. 6.026 din 25 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.463/2013

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 15 noiembrie 2018

11. DECIZIE 499 17/07/2018
 DECIZIA nr. 499 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. 2 din Codul penal din 1969 şi ale art. 192 alin. (2) fraza întâi din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 15 noiembrie 2018

12. DECIZIE 419 21/06/2018
 DECIZIA nr. 419 din 21 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (15^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 15 noiembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1690 al Comisiei din 9 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1690 al Comisiei din 9 noiembrie 2018 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de anumite anvelope pneumatice, noi sau reșapate, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane, cu un indice de sarcină de peste 121, originare din Republica Populară Chineză și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1579 al Comisiei de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii impuse la importurile de anumite anvelope pneumatice, noi sau reșapate, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane, cu un indice de sarcină de peste 121, originare din Republica Populară Chineză și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/163

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1693 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1693 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea Vijlen (DOP)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1694 al Comisiei din 7 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1694 al Comisiei din 7 noiembrie 2018 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea Oolde (DOP)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1692 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1692 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Tacoronte-Acentejo (DOP)]

5. Directiva (UE) 2018/1695 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Directiva (UE) 2018/1695 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA

6. Regulamentul (UE) 2018/1677 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1677 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele 7h, 7j și 7k de către navele care arborează pavilionul Belgiei

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1688 a Comisiei din 7 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1688 a Comisiei din 7 noiembrie 2018 de acordare a unor derogări Slovaciei în ceea ce privește furnizarea de statistici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile în domeniul energiei [notificată cu numărul C(2018) 7304] (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Regulamentul (UE) 2018/1681 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1681 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de interzicere a pescuitului de stavrid în zona Convenției SPRFMO de către navele care arborează pavilionul Țărilor de Jos

9. Regulamentul (UE) 2018/1678 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1678 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de interzicere a pescuitului de eglefin în zonele 7b-k, 8, 9 și 10 și în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

10. Regulamentul (UE) 2018/1683 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1683 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de interzicere a pescuitului de stavrid în zona Convenției SPRFMO de către navele care arborează pavilionul Germaniei

11. Regulamentul (UE) 2018/1682 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1682 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de interzicere a pescuitului de stavrid în zona Convenției SPRFMO de către navele care arborează pavilionul Poloniei

12. Regulamentul (UE) 2018/1680 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1680 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele 7h, 7j și 7k de către navele care arborează pavilionul Belgiei

13. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1689 a Comisiei din 8 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1689 a Comisiei din 8 noiembrie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 7511] (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1687 a Comisiei din 7 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1687 a Comisiei din 7 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei 2007/25/CE a Comisiei privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară produsă de tulpini înalt patogene și circulația păsărilor de companie care își însoțesc proprietarii în Comunitate în ceea ce privește perioada de aplicare a acesteia [notificată cu numărul C(2018) 7240] (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Regulamentul (UE) 2018/1679 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1679 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de interzicere a pescuitului de stavrid în zona Convenției SPRFMO de către navele care arborează pavilionul Lituaniei

16. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA [COM(2018) 298 final – 2018/0150(CNS)]

17. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 2 august 2018
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 2 august 2018 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unei cereri de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol în conformitate cu articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [Tacoronte-Acentejo (DOP)]

18. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 iunie 2018
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 iunie 2018 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a documentului unic menționat la articolul 94 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și a trimiterii la publicarea caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol [Vijlen (DOP)]

19. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 8 iunie 2018
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 8 iunie 2018 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a documentului unic menționat la articolul 94 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și a trimiterii la publicarea caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol [Oolde (DOP)]

20. Rectificare la Avizul de inițiere a unei proceduri antidumping
Rectificare la Avizul de inițiere a unei proceduri antidumping privind importurile de pneuri noi și reșapate pentru autobuze sau camioane, originare din Republica Populară Chineză (JO C 264, 11.8.2017)

21. Aviz de deschidere a unei proceduri antisubvenție
Aviz de deschidere a unei proceduri antisubvenție privind importurile de pneuri noi și reșapate pentru autobuze sau camioane, originare din Republica Populară Chineză

22. Rectificare la Avizul de inițiere a unei proceduri antidumping
Rectificare la Avizul de inițiere a unei proceduri antidumping privind importurile de pneuri noi și reșapate pentru autobuze sau camioane, originare din Republica Populară Chineză (JO C 264, 11.8.2017)

23. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag [COM(2016) 811 final – 2016/0406 (CNS)]

24. Aviz de inițiere a unei proceduri antidumping
Aviz de inițiere a unei proceduri antidumping privind importurile de pneuri noi și reșapate pentru autobuze sau camioane, originare din Republica Populară Chineză

25. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European referitoare la un plan de acțiune privind TVA: Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul deciziei [COM(2016) 148 final]

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty