Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1847z1b din data:19/11/2018

Inapoi

Actualizarea 1847z1b

1. HOTĂRÂRE 889 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 889 din 9 noiembrie 2018
pentru aprobarea declasificării unor informaţii clasificate secret de stat cu nivel de secretizare "secret" elaborate de Ministerul Apărării Naţionale în perioada 1973-1987

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 19 noiembrie 2018

2. HOTĂRÂRE 895 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 895 din 9 noiembrie 2018
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 19 noiembrie 2018

3. ORDIN 4430 08/11/2018
 ORDIN nr. 4.430/C din 8 noiembrie 2018
privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, care au avut calitatea de militar angajat pe bază de contract

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 19 noiembrie 2018

4. ORDIN 4431 08/11/2018
 ORDIN nr. 4.431/C din 8 noiembrie 2018
privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au avut calitatea de militar angajat pe bază de contract

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 19 noiembrie 2018

5. DECIZIE 878 30/10/2018
 DECIZIE nr. 878 din 30 octombrie 2018
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 976 din 19 noiembrie 2018

6. METODOLOGIE 30/10/2018
 METODOLOGIE din 30 octombrie 2018
de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 976 din 19 noiembrie 2018

7. ORDIN 1610 25/10/2018
 ORDIN nr. 1.610 din 25 octombrie 2018
privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea Actului adiţional nr. 2 pe anul 2018, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2018 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 974 din 16 noiembrie 2018

8. ACT ADIŢIONAL 2 25/10/2018
 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 25 octombrie 2018
pe anul 2018 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 974 din 16 noiembrie 2018

9. DECIZIE 638 16/10/2018
 DECIZIA nr. 638 din 16 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 şi art. 26 din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 19 noiembrie 2018

10. DECIZIE 15 26/09/2018
 DECIZIA nr. 15 din 26 septembrie 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi (5) Cod penal pentru pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 19 noiembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1721 al Comisiei din 12 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1721 al Comisiei din 12 noiembrie 2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Gailtaler Speck (IGP)]

2. Decizia (UE) 2018/1675 a Parlamentului European și a Consiliului din 2 octombrie 2018
Decizia (UE) 2018/1675 a Parlamentului European și a Consiliului din 2 octombrie 2018 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Țărilor de Jos – EGF/2018/001 NL/Activități de servicii financiare

3. Decizia (UE) 2018/1674 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018
Decizia (UE) 2018/1674 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Republica Federativă a Braziliei la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Republica Federativă a Braziliei, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Republica Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și pentru fibre și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre produse în Republica Moldova

4. Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018
Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

5. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Brazilia, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și textile și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și textile produse în Moldova [COM(2017) 643 final – 2017/0297 (COD)]

6. Publicarea unei modificări
Publicarea unei modificări în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

7. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Rolul agriculturii în negocierile comerciale multilaterale, bilaterale și regionale în lumina conferinței ministeriale a OMC de la Nairobi (aviz din proprie inițiativă)

8. Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2323 a Comisiei (consolidată la 24 octombrie 2018)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2323 a Comisiei din 19 decembrie 2016 de stabilire a listei europene a instalațiilor de reciclare a navelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind reciclarea navelor (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE (consolidată la 24 octombrie 2018)

9. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 83
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL V - SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIECAPITOLUL 4 - COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂArticolul 83 (ex-articolul 31 TUE)

10. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 21
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A DOUA - NEDISCRIMINAREA ȘI CETĂȚENIA UNIUNIIArticolul 21 (ex-articolul 18 TCE)

11. Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului (consolidată la 14 septembrie 2018)
Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC (consolidată la 14 septembrie 2018)

12. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul dezvoltării durabile și implicarea societății civile în acordurile de investiții autonome ale UE cu țările terțe

13. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind producția integrată în Uniunea Europeană (aviz din proprie inițiativă)

14. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind participarea sectorului privat la cadrul de dezvoltare post-2015 (aviz exploratoriu)

15. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — O viață decentă pentru toți: eradicarea sărăciei și crearea unui viitor durabil pentru planetă COM(2013) 92 final

16. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului pentru a prelungi perioada de aplicare a acesteia și pentru a actualiza denumirile țărilor terțe și ale autorităților responsabile pentru autorizarea și controlul producției COM(2012) 343 final – 2012/165 (COD)

17. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 206
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A CINCEA - ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNIITITLUL II - POLITICA COMERCIALĂ COMUNĂArticolul 206(ex-articolul 131 TCE)

18. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Către o politică europeană globală în domeniul investițiilor internaționale COM(2010) 343 final

19. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind negocierile privind noi acorduri comerciale — poziția CESE

20. Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană (consolidat la 1 februarie 2018)
Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian (consolidat la 1 februarie 2018)

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty