Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1847z2 din data:20/11/2018

Inapoi

Actualizarea 1847z2

1. DECIZIE 293 19/11/2018
 DECIZIE nr. 293 din 19 noiembrie 2018
privind înfiinţarea Comitetului pentru elaborarea Planului naţional pentru autism pentru perioada 2020-2022

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

2. LEGE 265 16/11/2018
 LEGE nr. 265 din 16 noiembrie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 978 din 19 noiembrie 2018

3. DECRET 906 16/11/2018
 DECRET nr. 906 din 16 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 978 din 19 noiembrie 2018

4. DECRET 907 16/11/2018
 DECRET nr. 907 din 16 noiembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 980 din 20 noiembrie 2018

5. DECRET 908 16/11/2018
 DECRET nr. 908 din 16 noiembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 980 din 20 noiembrie 2018

6. ORD DE URGENŢĂ 98 15/11/2018
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 15 noiembrie 2018
privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

7. HOTĂRÂRE 904 15/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 904 din 15 noiembrie 2018
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Brad, judeţul Hunedoara, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

8. HOTĂRÂRE 905 15/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 905 din 15 noiembrie 2018
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

9. ORDIN 1453 15/11/2018
 ORDIN nr. 1.453 din 15 noiembrie 2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

10. REGULAMENT 15/11/2018
 REGULAMENT din 15 noiembrie 2018
de organizare şi funcţionare şi a organigramei pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

11. HOTĂRÂRE 915 15/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 915 din 15 noiembrie 2018
privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final aferentă Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 20 noiembrie 2018

12. ORDIN 510 14/11/2018
 ORDIN nr. 510 din 14 noiembrie 2018
privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 20 noiembrie 2018

13. HOTĂRÂRE 1044 13/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 1.044 din 13 noiembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 911/2018

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 978 din 19 noiembrie 2018

14. ORDIN 284 09/11/2018
 ORDIN nr. 284 din 9 noiembrie 2018
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

15. ORDIN 285 09/11/2018
 ORDIN nr. 285 din 9 noiembrie 2018
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar şi unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

16. HOTĂRÂRE 903 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 903 din 9 noiembrie 2018
privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 978 din 19 noiembrie 2018

17. CIRCULARĂ 27 09/11/2018
 CIRCULARĂ nr. 27 din 9 noiembrie 2018
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2018

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 978 din 19 noiembrie 2018

18. HOTĂRÂRE 879 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 879 din 9 noiembrie 2018
privind înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 20 noiembrie 2018

19. HOTĂRÂRE 890 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 890 din 9 noiembrie 2018
pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: "Extinderea sistemului de transport din România pentru preluarea gazului de la ţărmul Mării Negre"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 980 din 20 noiembrie 2018

20. DECIZIE 73 29/10/2018
 DECIZIA nr. 73 din 29 octombrie 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 4 alin. (3) şi (4) şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 978 din 19 noiembrie 2018

21. ORDIN 6025 25/10/2018
 ORDIN nr. 6.025 din 25 octombrie 2018
pentru modificarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare", indicativ P 118/3-2015, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 364/2015

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

22. ORDIN 1395 28/09/2018
 ORDIN nr. 1.395 din 28 septembrie 2018
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 980 din 20 noiembrie 2018

23. DECIZIE 607 27/09/2018
 DECIZIA nr. 607 din 27 septembrie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

24. DECIZIE 500 17/07/2018
 DECIZIA nr. 500 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 154 alin. (1) lit. d) şi ale art. 155 alin. (4) din Codul penal, precum şi ale art. 18 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

25. DECIZIE 460 05/07/2018
 DECIZIA nr. 460 din 5 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (1) şi alin. (3) din Codul penal, art. 3 alin. (3) şi alin. (4) şi ale art. 4 alin. (9), alin. (11) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a dispoziţiilor art. 172 alin. (10) şi alin. (12), art. 375 şi art. 377 din Codul de procedură penală, ale art. 248 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal cu referire la art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 20 noiembrie 2018

26. RECTIFICARE 05/12/2017
 RECTIFICARE din 5 decembrie 2017
referitoare la Hotărârea (revizuire) Curţii Europene a Drepturilor Omului din 5 decembrie 2017 în Cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 978 din 19 noiembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty