Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1847z4 din data:22/11/2018

Inapoi

Actualizarea 1847z4

1. ORDIN 1468 21/11/2018
 ORDIN nr. 1.468 din 21 noiembrie 2018
pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/ comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 22 noiembrie 2018

2. ORDIN 1469 21/11/2018
 ORDIN nr. 1.469 din 21 noiembrie 2018
pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 990 din 22 noiembrie 2018

3. HOTĂRÂRE 171 21/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 171 din 21 noiembrie 2018
privind constatarea încetării de drept a statutului de membru al Biroului permanent şi vicepreşedinte al Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 988 din 22 noiembrie 2018

4. HOTĂRÂRE 172 21/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 172 din 21 noiembrie 2018
pentru alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 988 din 22 noiembrie 2018

5. ORDIN 1458 19/11/2018
 ORDIN nr. 1.458 din 19 noiembrie 2018
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 987 din 21 noiembrie 2018

6. ORDIN 6227 16/11/2018
 ORDIN nr. 6.227 din 16 noiembrie 2018
privind respingerea cererii de acordare a titlului de parc industrial depuse de fondatorul Societăţii WDP DEVELOPMENT RO - S.R.L., pentru un teren situat în comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 987 din 21 noiembrie 2018

7. HOTĂRÂRE 913 15/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 913 din 15 noiembrie 2018
pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., a terenului în suprafaţă de 110,1079 ha, în vederea realizării obiectivului "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 986 din 21 noiembrie 2018

8. HOTĂRÂRE 921 15/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 921 din 15 noiembrie 2018
pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor şi Consiliul Directorilor Băncii Internaţionale de Investiţii şi în Consiliul Băncii Internaţionale de Cooperare Economică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 987 din 21 noiembrie 2018

9. HOTĂRÂRE 906 15/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 906 din 15 noiembrie 2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri, aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării şi ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 988 din 22 noiembrie 2018

10. HOTĂRÂRE 907 15/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 907 din 15 noiembrie 2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 988 din 22 noiembrie 2018

11. HOTĂRÂRE 917 15/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 917 din 15 noiembrie 2018
privind aprobarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 988 din 22 noiembrie 2018

12. LEGE 263 14/11/2018
 LEGE nr. 263 din 14 noiembrie 2018
pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România şi Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 986 din 21 noiembrie 2018

13. DECRET 904 14/11/2018
 DECRET nr. 904 din 14 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România şi Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 986 din 21 noiembrie 2018

14. LEGE 264 14/11/2018
 LEGE nr. 264 din 14 noiembrie 2018
pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 5 octombrie 2016

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 22 noiembrie 2018

15. DECRET 905 14/11/2018
 DECRET nr. 905 din 14 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 5 octombrie 2016

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 22 noiembrie 2018

16. ORDIN 13/11/2018
 ORDIN nr. 4.464/C din 13 noiembrie 2018
privind completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.926/C/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 986 din 21 noiembrie 2018

17. ORDIN 5461 12/11/2018
 ORDIN nr. 5.461 din 12 noiembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.564/2011

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 990 din 22 noiembrie 2018

18. HOTĂRÂRE 892 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 892 din 9 noiembrie 2018
privind reorganizarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul pomiculturii prin desfiinţarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul pomiculturii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 990 din 22 noiembrie 2018

19. HOTĂRÂRE 902 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 902 din 9 noiembrie 2018
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 990 din 22 noiembrie 2018

20. METODOLOGIE 09/11/2018
 METODOLOGIE-CADRU din 9 noiembrie 2018
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 990 din 22 noiembrie 2018

21. ORDIN 1557 07/11/2018
 ORDIN nr. 1.557 din 7 noiembrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 986 din 21 noiembrie 2018

22. ORDIN 1172 05/11/2018
 ORDIN nr. 1.172 din 5 noiembrie 2018
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 987 din 21 noiembrie 2018

23. GHID 05/11/2018
 GHID DE FINANŢARE din 5 noiembrie 2018
a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 987 din 21 noiembrie 2018

24. ORDIN 162 26/10/2018
 ORDIN nr. 162 din 26 octombrie 2018
privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 78/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea excepţiilor de la Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine animală pentru unele produse ce conţin alte alimente şi numai un procent mic de carne sau produse din carne

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 986 din 21 noiembrie 2018

25. ORDIN 3954 17/10/2018
 ORDIN nr. 3.954/C din 17 octombrie 2018
privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 22 noiembrie 2018

26. ORDIN 3955 17/10/2018
 ORDIN nr. 3.955/C din 17 octombrie 2018
privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 22 noiembrie 2018

27. ORDIN 2581 20/07/2018
 ORDIN nr. 2.581 din 20 iulie 2018
privind declasarea monumentului istoric Casă, cod LMI B-II-m-B-19777, situat la adresa poştală str. Toneanu Vasile 9, sector 3, municipiul Bucureşti din Lista monumentelor istorice

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 986 din 21 noiembrie 2018

28. ACORD 05/10/2017
 ACORD DE PARTENERIAT din 5 octombrie 2017
privind relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 22 noiembrie 2018

29. TRATAT 22/09/2017
 TRATAT din 22 septembrie 2017
de extrădare între România şi Republica Argentina

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 986 din 21 noiembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Informare privind intrarea în vigoare a Acordului de cooperare
Informare privind intrarea în vigoare a Acordului de cooperare între Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile

2. Recomandarea nr. 1/2018 a Consiliului de asociere UE-Maroc din 9 noiembrie 2018
Recomandarea nr. 1/2018 a Consiliului de asociere UE-Maroc din 9 noiembrie 2018 prin care se aprobă prelungirea cu un an a planului de acțiune UE-Maroc pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013-2017) [2018/1783]

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1782 a Comisiei din 15 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1782 a Comisiei din 15 noiembrie 2018 de permitere a revizuirii obiectivelor României și Portugaliei în domeniul de performanță-cheie al rentabilității pentru anii 2018 și 2019 pentru serviciile de navigație aeriană, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 390/2013 al Comisiei [notificată cu numărul C(2018) 7486] (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1781 al Comisiei din 16 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1781 al Comisiei din 16 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

5. Regulamentul nr. 92 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite
Regulamentul nr. 92 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziții uniforme privind omologarea sistemelor de schimb neoriginale de amortizare a zgomotului la evacuare (NORESS) pentru vehiculele din categoriile L1, L2, L3, L4 și L5 în privința emisiilor sonore [2018/1707]

6. Regulamentul nr. 90 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite
Regulamentul nr. 90 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) — Dispoziții uniforme privind omologarea seturilor de garnituri de frână, garniturilor de frână cu tambur și discurilor și tamburilor de frână de schimb pentru autovehicule și remorcile acestora [2018/1706]

7. Decizia (UE) 2018/1720 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018
Decizia (UE) 2018/1720 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Portugaliei – EGF/2018/002 PT/Norte-Centro-Lisboa articole de îmbrăcăminte

8. Regulamentul (UE) 2018/1719 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1719 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială și resursele pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

9. Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (JO L 243, 15.9.2009)

10. Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008)

11. Versiune consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice
Versiune consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei AtomicePROTOCOLUL PRIVIND ROLUL PARLAMENTELOR NAȚIONALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2197 al Comisiei (consolidat la 11 noiembrie 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2197 al Comisiei din 27 noiembrie 2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește valutele strâns corelate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE (consolidat la 11 noiembrie 2018)

13. Directiva 2014/65/UE (consolidată la 1 octombrie 2018)
Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE (consolidată la 1 octombrie 2018)

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1110/2011 al Comisiei (consolidat la 8 noiembrie 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1110/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 privind autorizarea unui preparat enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază produs de Trichoderma reesei (CBS 114044) ca aditiv pentru hrana găinilor ouătoare, a speciilor de păsări de curte minore și a porcilor pentru îngrășat (titularul autorizației: Roal Oy) (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE (consolidat la 8 noiembrie 2018)

15. Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 (consolidat la 10 noiembrie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (consolidat la 10 noiembrie 2018)

16. Regulamentul (CE) nr. 1453/2004 al Comisiei (consolidat la 8 noiembrie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 1453/2004 al Comisiei din 16 august 2004 privind autorizarea permanentă a unor aditivi în hrana animalelor (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE (consolidat la 8 noiembrie 2018)

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty