Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1847z5 din data:23/11/2018

Inapoi

Actualizarea 1847z5

1. DECRET 927 21/11/2018
 DECRET nr. 927 din 21 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 23 noiembrie 2018

2. DECRET 928 21/11/2018
 DECRET nr. 928 din 21 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 23 noiembrie 2018

3. DECRET 929 21/11/2018
 DECRET nr. 929 din 21 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 23 noiembrie 2018

4. DECRET 930 21/11/2018
 DECRET nr. 930 din 21 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 23 noiembrie 2018

5. DECRET 931 21/11/2018
 DECRET nr. 931 din 21 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 23 noiembrie 2018

6. DECRET 932 21/11/2018
 DECRET nr. 932 din 21 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 23 noiembrie 2018

7. DECRET 933 21/11/2018
 DECRET nr. 933 din 21 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 23 noiembrie 2018

8. DECRET 934 21/11/2018
 DECRET nr. 934 din 21 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 23 noiembrie 2018

9. DECRET 935 21/11/2018
 DECRET nr. 935 din 21 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 23 noiembrie 2018

10. DECRET 936 21/11/2018
 DECRET nr. 936 din 21 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 23 noiembrie 2018

11. DECRET 937 21/11/2018
 DECRET nr. 937 din 21 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 23 noiembrie 2018

12. DECRET 938 21/11/2018
 DECRET nr. 938 din 21 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 23 noiembrie 2018

13. DECRET 939 21/11/2018
 DECRET nr. 939 din 21 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 23 noiembrie 2018

14. DECRET 940 21/11/2018
 DECRET nr. 940 din 21 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 23 noiembrie 2018

15. ORD DE URGENŢĂ 100 15/11/2018
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 noiembrie 2018
pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 991 din 22 noiembrie 2018

16. HOTĂRÂRE 922 15/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 922 din 15 noiembrie 2018
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 991 din 22 noiembrie 2018

17. HOTĂRÂRE 918 15/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 918 din 15 noiembrie 2018
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 993 din 23 noiembrie 2018

18. HOTĂRÂRE 919 15/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 919 din 15 noiembrie 2018
privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea elementelor de descriere tehnică ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova în domeniul public al municipiului Craiova

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 993 din 23 noiembrie 2018

19. ORDIN 5460 12/11/2018
 ORDIN nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 993 din 23 noiembrie 2018

20. ORDIN 1196 08/11/2018
 ORDIN nr. 1.196 din 8 noiembrie 2018
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 991 din 22 noiembrie 2018

21. GHID 08/11/2018
 GHID DE FINANŢARE din 8 noiembrie 2018
a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 991 din 22 noiembrie 2018

22. DECIZIE 16 11/10/2018
 DECIZIA nr. 16 din 11 octombrie 2018
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: "Dacă motivarea sentinţei penale de către o persoană care a avut calitatea de judecător în momentul pronunţării, dar pe care nu o mai are în momentul redactării motivelor, ca urmare a eliberării din funcţie prin pensionare, reprezintă un motiv de nulitate absolută a hotărârii respective, în temeiul art. 281 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală raportat la art. 406 alin. (2) din Codul de procedură penală"

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 993 din 23 noiembrie 2018

23. DECIZIE 14 26/09/2018
 DECIZIA nr. 14 din 26 septembrie 2018
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: "Care este numărul de judecători ce intră în componenţa completului de judecată învestit cu soluţionarea unei contestaţii formulate împotriva unei hotărâri date de către instanţa de apel într-o cauză având ca obiect contestaţie la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. c) teza I din Codul de procedură penală şi care vizează o hotărâre ce a fost pronunţată potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală anterior"

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 988 din 22 noiembrie 2018

24. DECIZIE 484 12/07/2018
 DECIZIA nr. 484 din 12 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii sub aspectul sintagmei "precum şi daune sănătăţii propriei persoane"

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 993 din 23 noiembrie 2018

25. DECIZIE 462 05/07/2018
 DECIZIA nr. 462 din 5 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 991 din 22 noiembrie 2018

26. REGULAMENT (R) 24/10/2005
 REGULAMENTUL SENATULUI din 24 octombrie 2005 (*republicat*)


EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 23 noiembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (PESC) 2018/1788 a Consiliului din 19 noiembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1788 a Consiliului din 19 noiembrie 2018 în sprijinul Biroului de control pentru Europa de Sud-Est și de Est asupra armelor de calibru mic și a armamentului ușor (SEESAC) pentru punerea în aplicare a foii de parcurs regionale privind combaterea traficului ilicit de arme în Balcanii de Vest

2. Regulamentul delegat (UE) 2018/1784 al Comisiei din 9 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1784 al Comisiei din 9 iulie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la practicile agricole benefice pentru climă și mediu instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

3. Decizia Curții de Justiție din 16 octombrie 2018
Decizia Curții de Justiție din 16 octombrie 2018 referitoare la depunerea și la notificarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1786 al Comisiei din 19 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1786 al Comisiei din 19 noiembrie 2018 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Chianti Classico (DOP)]

5. Decizia (PESC) 2018/1787 a Consiliului din 19 noiembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1787 a Consiliului din 19 noiembrie 2018 de modificare și de prelungire a Deciziei 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze

6. Decizia (PESC) 2018/1791 a Comitetului politic și de securitate din 6 noiembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1791 a Comitetului politic și de securitate din 6 noiembrie 2018 privind numirea comandantului forței misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) (EUTM Mali/2/2018)

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1790 a Comisiei din 16 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1790 a Comisiei din 16 noiembrie 2018 de abrogare a Deciziei 2002/623/CE de stabilire a unor note de orientare privind evaluarea riscului de mediu al organismelor modificate genetic [notificată cu numărul C(2018) 7513] (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Decizia (PESC) 2018/1789 a Consiliului din 19 noiembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1789 a Consiliului din 19 noiembrie 2018 în sprijinul combaterii comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor și a proliferării acestora în statele membre ale Ligii Statelor Arabe

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1785 al Comisiei din 15 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1785 al Comisiei din 15 noiembrie 2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

10. Decizia nr. 1/2018 a Consiliului de asociere UE-Tunisia din 9 noiembrie 2018
Decizia nr. 1/2018 a Consiliului de asociere UE-Tunisia din 9 noiembrie 2018 privind adoptarea priorităților strategice UE-Tunisia pentru perioada 2018-2020 [2018/1792]

11. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 martie 2018
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 martie 2018 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unei cereri de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol conform articolului 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [Chianti Classico (DOP)]

12. Regulamentul (UE) nr. 658/2014 (consolidat la 18 octombrie 2018)
Regulamentul (UE) nr. 658/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind taxele datorate Agenției Europene pentru Medicamente pentru desfășurarea de activități de farmacovigilență cu privire la medicamentele de uz uman (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE (consolidat la 18 octombrie 2018)

13. Directiva a Consiliului din 26 iunie 1990 (consolidată la 1 noiembrie 2018)
Directiva a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (90/425/CEE) (consolidată la 1 noiembrie 2018)

14. Directiva Consiliului din 21 noiembrie 1989 (consolidată la 1 noiembrie 2018)
Directiva Consiliului din 21 noiembrie 1989 privind asistența reciprocă pe care autoritățile administrative ale statelor membre și-o acordă și colaborarea dintre acestea și Comisie pentru a asigura punerea în aplicare a legislației în sectorul veterinar (89/608/CEE) (consolidată la 1 noiembrie 2018)

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty