Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1848z2a din data:27/11/2018

Inapoi

Actualizarea 1848z2a

1. DECRET 953 23/11/2018
 DECRET nr. 953 din 23 noiembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 997 din 26 noiembrie 2018

2. ORD DE URGENŢĂ 101 23/11/2018
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 23 noiembrie 2018
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 27 noiembrie 2018

3. ORD DE URGENŢĂ 102 23/11/2018
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 23 noiembrie 2018
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 27 noiembrie 2018

4. ORDIN 1466 20/11/2018
 ORDIN nr. 1.466 din 20 noiembrie 2018
pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 997 din 26 noiembrie 2018

5. SISTEM 20/11/2018
 SISTEM DE SANCŢIUNI din 20 noiembrie 2018
pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 1 - Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 997 din 26 noiembrie 2018

6. SISTEM 20/11/2018
 SISTEM DE SANCŢIUNI din 20 noiembrie 2018
pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 2 - Prima pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 997 din 26 noiembrie 2018

7. ORDIN 2851 19/11/2018
 ORDIN nr. 2.851 din 19 noiembrie 2018
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 998 din 26 noiembrie 2018

8. HOTĂRÂRE 920 15/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 920 din 15 noiembrie 2018
privind aprobarea studiului de fundamentare pentru Clinica Multifuncţională "Dr. Calistrat Grozovici" corp A şi corp B

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1000 din 27 noiembrie 2018

9. ORDIN 5454 12/11/2018
 ORDIN nr. 5.454 din 12 noiembrie 2018
privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1001 din 27 noiembrie 2018

10. HOTĂRÂRE 37 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 37 din 9 noiembrie 2018
privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1000 din 27 noiembrie 2018

11. ORDIN 1558 07/11/2018
 ORDIN nr. 1.558 din 7 noiembrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 37 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 26 noiembrie 2018

12. DECIZIE 1316 02/11/2018
 DECIZIE nr. 1.316 din 2 noiembrie 2018
privind sancţionarea Societăţii URBAN BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 27 noiembrie 2018

13. DECIZIE 1317 02/11/2018
 DECIZIE nr. 1.317 din 2 noiembrie 2018
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 27 noiembrie 2018

14. DECIZIE 1318 02/11/2018
 DECIZIE nr. 1.318 din 2 noiembrie 2018
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BECHERU INSURANCE UNION - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 27 noiembrie 2018

15. DECIZIE 1319 02/11/2018
 DECIZIE nr. 1.319 din 2 noiembrie 2018
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CROWN PARTNERS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 27 noiembrie 2018

16. DECIZIE 1320 02/11/2018
 DECIZIE nr. 1.320 din 2 noiembrie 2018
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii DECON INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 27 noiembrie 2018

17. DECIZIE 1321 02/11/2018
 DECIZIE nr. 1.321 din 2 noiembrie 2018
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ELIYAMMA MM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1001 din 27 noiembrie 2018

18. DECIZIE 1322 02/11/2018
 DECIZIE nr. 1.322 din 2 noiembrie 2018
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1001 din 27 noiembrie 2018

19. DECIZIE 1323 02/11/2018
 DECIZIE nr. 1.323 din 2 noiembrie 2018
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii IBA - INSIEME BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1001 din 27 noiembrie 2018

20. DECIZIE 1324 02/11/2018
 DECIZIE nr. 1.324 din 2 noiembrie 2018
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MARSHALY INSURANCE FINANCIAL ASSOCIATED - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1001 din 27 noiembrie 2018

21. DECIZIE 1325 02/11/2018
 DECIZIE nr. 1.325 din 2 noiembrie 2018
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1001 din 27 noiembrie 2018

22. DECIZIE 421 21/06/2018
 DECIZIA nr. 421 din 21 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi a legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 26 noiembrie 2018

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty