Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1848z2b din data:27/11/2018

Inapoi

Actualizarea 1848z2b

1. ORDIN 125 12/11/2018
 ORDIN nr. 125 din 12 noiembrie 2018
pentru stabilirea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiei, utilizat în activitatea de control în domeniul circulaţiei pe drumurile publice

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1000 din 27 noiembrie 2018

2. DECIZIE 1326 02/11/2018
 DECIZIE nr. 1.326 din 2 noiembrie 2018
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MIXERA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1001 din 27 noiembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rectificare la Decizia (PESC) 2018/1787 a Consiliului din 19 noiembrie 2018
Rectificare la Decizia (PESC) 2018/1787 a Consiliului din 19 noiembrie 2018 de modificare și de prelungire a Deciziei 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (JO L 293, 20.11.2018)

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1802 a Consiliului din 19 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1802 a Consiliului din 19 noiembrie 2018 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Croația

3. Rectificare la Modificări ale Dispozițiilor practice de punere în aplicare
Rectificare la Modificări ale Dispozițiilor practice de punere în aplicare a Regulamentului de procedură al Tribunalului (JO L 294, 21.11.2018)

4. Modificări ale Convenției vamale privind transportul internațional de mărfuri
Modificări ale Convenției vamale privind transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenția TIR din 1975)

5. Decizia nr. 244/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016
Decizia nr. 244/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/1804]

6. Regulamentul (UE) 2018/1798 al Comisiei din 21 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1798 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională pentru anul de referință 2019 (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Rectificare la Decizia (UE) 2018/1464 a Consiliului din 28 septembrie 2018
Rectificare la Decizia (UE) 2018/1464 a Consiliului din 28 septembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului CETA pentru comerț și dezvoltare durabilă instituit prin Acordul economic și comercial cuprinzător dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în ceea ce privește stabilirea listelor de persoane care doresc să acționeze în calitate de membri ai grupurilor de experți în conformitate cu capitolul douăzeci și trei și capitolul douăzeci și patru din acord (JO L 245, 1.10.2018)

8. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1803 a Comisiei din 20 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1803 a Comisiei din 20 noiembrie 2018 prin care Franța este autorizată să încheie un acord cu Saint-Barthélemy, Saint Pierre și Miquelon, Noua Caledonie, Polinezia Franceză și Wallis și Futuna pentru ca transferurile de fonduri dintre Franța și aceste teritorii să fie considerate drept transferuri de fonduri în interiorul Franței în temeiul Regulamentului (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 7434]

9. Decizia (PESC) 2018/1797 a Consiliului din 19 noiembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1797 a Consiliului din 19 noiembrie 2018 de modificare și de actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1795 al Comisiei din 20 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1795 al Comisiei din 20 noiembrie 2018 de stabilire a procedurii și a criteriilor de aplicare a testului de echilibru economic în temeiul articolului 11 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Regulamentul (UE) 2018/1793 al Comisiei din 20 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1793 al Comisiei din 20 noiembrie 2018 de aprobare a unei modificări aduse dosarului tehnic al unei indicații geografice a unei băuturi spirtoase înregistrate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008, care a condus la modificarea specificațiilor sale de bază [Ron de Guatemala (IG)]

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1796 al Comisiei din 20 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1796 al Comisiei din 20 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos-metil, clofentezin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, dimoxistrobin, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-P, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, piraclostrobin, piriproxifen și tritosulfuron (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Modificări ale Dispozițiilor practice de punere în aplicare a Regulamentului de procedură
Modificări ale Dispozițiilor practice de punere în aplicare a Regulamentului de procedură al Tribunalului

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1794 al Comisiei din 20 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1794 al Comisiei din 20 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană

15. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1137 a Comisiei din 10 august 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1137 a Comisiei din 10 august 2018 privind supravegherea, controalele fitosanitare și măsurile care urmează să fie luate în ceea ce privește materialul de ambalaj pe bază de lemn utilizat pentru transportul mărfurilor originare din anumite țări terțe [notificată cu numărul C(2018) 5245]

16. Orientarea (UE) 2018/797 a Băncii Centrale Europene din 3 mai 2018
Orientarea (UE) 2018/797 a Băncii Centrale Europene din 3 mai 2018 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro către bănci centrale și țări din afara zonei euro și către organizații internaționale (BCE/2018/14)

17. Publicarea unei cereri de modificare
Publicarea unei cereri de modificare în temeiul articolului 17 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului

18. Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017
Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (Text cu relevanță pentru SEE.)

19. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana - PROTOCOLUL (nr. 18)
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaPROTOCOLUL (nr. 18) PRIVIND FRANȚA

20. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 270
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL I - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALECAPITOLUL 1 - INSTITUȚIILESECȚIUNEA 5 - CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENEArticolul 270 (ex-articolul 236 TCE)

21. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - PROTOCOLUL (nr. 18)
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePROTOCOLUL (nr. 18) PRIVIND FRANȚA

22. Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului (consolidată la 26 octombrie 2018)
Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC (consolidată la 26 octombrie 2018)

23. Directiva 2011/65/UE (consolidată la 21 noiembrie 2018)
Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE (consolidată la 21 noiembrie 2018)

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty