Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1926z4a din data:27/06/2019

Inapoi

Actualizarea 1926z4a

1. DECIZIE 1 26/06/2019
 DECIZIE nr. 1 din 26 iunie 2019
privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 524 din 26 iunie 2019

2. DECLARAŢIE 2 26/06/2019
 DECLARAŢIE nr. 2 din 26 iunie 2019
privind susţinerea noului guvern de la Chişinău şi angajamentul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 524 din 26 iunie 2019

3. HOTĂRÂRE 16 26/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 16 din 26 iunie 2019
privind revocarea doamnei Bertzi Theodora din funcţia de membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 524 din 26 iunie 2019

4. HOTĂRÂRE 17 26/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 17 din 26 iunie 2019
pentru numirea unui vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, membru în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 524 din 26 iunie 2019

5. HOTĂRÂRE 18 26/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 18 din 26 iunie 2019
pentru numirea în funcţie a Avocatului Poporului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 524 din 26 iunie 2019

6. HOTĂRÂRE 30 26/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 30 din 26 iunie 2019
privind validarea unui mandat de senator

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 524 din 26 iunie 2019

7. HOTĂRÂRE 31 26/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 31 din 26 iunie 2019
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 524 din 26 iunie 2019

8. DECIZIE 3 26/06/2019
 DECIZIE nr. 3 din 26 iunie 2019
privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 524 din 26 iunie 2019

9. HOTĂRÂRE 32 26/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 32 din 26 iunie 2019
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 524 din 26 iunie 2019

10. ORD DE URGENŢĂ 45 25/06/2019
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 25 iunie 2019
privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 26 iunie 2019

11. HOTĂRÂRE 439 25/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 439 din 25 iunie 2019
privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 26 iunie 2019

12. HOTĂRÂRE 440 25/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 440 din 25 iunie 2019
pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 şi pentru modificarea secţiunii A din anexa la aceasta

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 26 iunie 2019

13. HOTĂRÂRE 441 25/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 441 din 25 iunie 2019
privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada februarie-mai 2019 pe cursurile de apă din judeţele Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Vaslui şi Vrancea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 26 iunie 2019

14. HOTĂRÂRE 442 25/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 442 din 25 iunie 2019
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 26 iunie 2019

15. HOTĂRÂRE 446 25/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 446 din 25 iunie 2019
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală etapele I şi II

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 26 iunie 2019

16. NORMĂ 16 25/06/2019
 NORMĂ nr. 16 din 25 iunie 2019
pentru modificarea alin. (3) al art. 11 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 26 iunie 2019

17. ORDIN 153 24/06/2019
 ORDIN nr. 153 din 24 iunie 2019
privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 202/2018 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 26 iunie 2019

18. ORDIN 154 24/06/2019
 ORDIN nr. 154 din 24 iunie 2019
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 26 iunie 2019

19. ORDIN 155 24/06/2019
 ORDIN nr. 155 din 24 iunie 2019
privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 26 iunie 2019

20. ORDIN 156 24/06/2019
 ORDIN nr. 156 din 24 iunie 2019
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 26 iunie 2019

21. LEGE 118 20/06/2019
 LEGE nr. 118 din 20 iunie 2019
privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 26 iunie 2019

22. DECRET 518 20/06/2019
 DECRET nr. 518 din 20 iunie 2019
pentru promulgarea Legii privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 26 iunie 2019

23. ORDIN 217 20/06/2019
 ORDIN nr. 217 din 20 iunie 2019
privind stabilirea modelelor de cerere de acord de principiu pentru finanţarea investiţiilor în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare

EMITENT: Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 26 iunie 2019

24. HOTĂRÂRE 28 19/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 28 din 19 iunie 2019
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Agendei europene privind migraţia - COM (2019) 126 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 26 iunie 2019

25. HOTĂRÂRE 29 19/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 29 din 19 iunie 2019
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi EUROGRUP Semestrul european 2019: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte reformele structurale, prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum şi rezultatele bilanţurilor aprofundate efectuate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM (2019) 150

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 26 iunie 2019

26. ORDIN 1956 18/06/2019
 ORDIN nr. 1.956 din 18 iunie 2019
privind încetarea valabilităţii titlului de parc industrial acordat Societăţii STONEXTRACT - S.R.L.

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 26 iunie 2019

27. DECIZIE 119 28/02/2019
 DECIZIA nr. 119 din 28 februarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31^1 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 26 iunie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty