Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1926z5b din data:28/06/2019

Inapoi

Actualizarea 1926z5b

1. ORDIN 613 27/06/2019
 ORDIN nr. 613 din 27 iunie 2019
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 28 iunie 2019

2. HOTĂRÂRE 443 25/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 443 din 25 iunie 2019
privind abrogarea art. 24 din Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2003

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 28 iunie 2019

3. HOTĂRÂRE 444 25/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 444 din 25 iunie 2019
privind trecerea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, în domeniul public al oraşului Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 28 iunie 2019

4. HOTĂRÂRE 445 25/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 445 din 25 iunie 2019
privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, precum şi înscrierea unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Iaşi, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 28 iunie 2019

5. ORDIN 1699 24/06/2019
 ORDIN nr. 1.699 din 24 iunie 2019
pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 28 iunie 2019

6. HOTĂRÂRE 423 20/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 423 din 20 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 28 iunie 2019

7. REGULAMENT 6 14/06/2019
 REGULAMENT nr. 6 din 14 iunie 2019
pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 28 iunie 2019

8. ORDIN 1860 05/06/2019
 ORDIN nr. 1.860 din 5 iunie 2019
privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în coordonarea/subordinea ministerului şi al unităţilor care funcţionează sub autoritatea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 28 iunie 2019

9. ORDIN 1503 03/06/2019
 ORDIN nr. 1.503 din 3 iunie 2019
pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice de a utiliza carnete TIR

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 28 iunie 2019

10. NORMĂ 03/06/2019
 NORME TEHNICE din 3 iunie 2019
privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice de a utiliza carnete TIR

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 28 iunie 2019

11. DECIZIE 224 16/04/2019
 DECIZIA nr. 224 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 28 iunie 2019

12. ORDIN 2190 29/03/2019
 ORDIN nr. 2.190 din 29 martie 2019
privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului clasat ca monument istoric cu denumirea Castelul Bay, situat la adresa poştală satul/comuna Treznea nr. 254, judeţul Sălaj, având cod LMI SJ-II-m-B-05134

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 28 iunie 2019

13. DECIZIE 175 26/03/2019
 DECIZIA nr. 175 din 26 martie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3-5 şi art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 28 iunie 2019

14. ORDIN 2164 20/03/2019
 ORDIN nr. 2.164 din 20 martie 2019
privind declasarea parţială a monumentului istoric clasat cu denumirea Casă, având cod LMI B-II-m-B-18357, situat la adresa poştală Calea Călăraşilor nr. 61, sector 3, municipiul Bucureşti, din Lista monumentelor istorice, respectiv declasarea corpului C2

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 28 iunie 2019

15. ORDIN 2089 08/02/2019
 ORDIN nr. 2.089 din 8 februarie 2019
privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală str. Băleni nr. 229, oraşul Săliştea de Sus, judeţul Maramureş, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Şcoala Generală clasele I-VIII "Mihai Eminescu", în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 28 iunie 2019

16. ORDIN 4001 18/12/2018
 ORDIN nr. 4.001 din 18 decembrie 2018
privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului clasat ca monument istoric cu denumirea Casă, situat la adresa poştală str. Mihai Eminescu nr. 93, municipiul Bucureşti, sector 2, având codul LMI B-II-m-B-18693, respectiv declasarea corpului secundar

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 28 iunie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty