Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1927z1a din data:01/07/2019

Inapoi

Actualizarea 1927z1a

1. DECRET 540 28/06/2019
 DECRET nr. 540 din 28 iunie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 28 iunie 2019

2. ORDIN 2434 28/06/2019
 ORDIN nr. 2.434 din 28 iunie 2019
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2019

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 28 iunie 2019

3. ORDIN 158 28/06/2019
 ORDIN nr. 158 din 28 iunie 2019
privind modificarea art. 1 din Metodologia de rezervare a capacităţii de transport şi de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea - Negru Vodă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2016, şi pentru aprobarea Metodologiei de rezervare a capacităţii de transport pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin punctele situate pe conducta de transport de gaze naturale Isaccea 1 - Negru Vodă 1 destinată transportului gazelor naturale pe culoarul Federaţia Rusă - Bulgaria şi alimentării cu gaze naturale a unor localităţi de pe teritoriul României

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 28 iunie 2019

4. METODOLOGIE 28/06/2019
 METODOLOGIE din 28 iunie 2019
de rezervare a capacităţii de transport pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin punctele situate pe conducta de transport de gaze naturale Isaccea 1 - Negru Vodă 1 destinată transportului gazelor naturale pe culoarul Federaţia Rusă - Bulgaria şi alimentării cu gaze naturale a unor localităţi de pe teritoriul României

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 28 iunie 2019

5. ORDIN 977 27/06/2019
 ORDIN nr. 977 din 27 iunie 2019
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 28 iunie 2019

6. ORDIN 619 27/06/2019
 ORDIN nr. 619 din 27 iunie 2019
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 28 iunie 2019

7. ORDIN 980 27/06/2019
 ORDIN nr. 980 din 27 iunie 2019
pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 28 iunie 2019

8. ORDIN 75 27/06/2019
 ORDIN nr. 75 din 27 iunie 2019
pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 28 iunie 2019

9. CRITERII 27/06/2019
 CRITERII DE PERFORMANŢĂ din 27 iunie 2019
privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 28 iunie 2019

10. HOTĂRÂRE 15 26/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 15 din 26 iunie 2019
privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli şi fraude semnalate în spaţiul public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 28 iunie 2019

11. ORDIN 610 26/06/2019
 ORDIN nr. 610 din 26 iunie 2019
pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 28 iunie 2019

12. ORDIN 978 26/06/2019
 ORDIN nr. 978 din 26 iunie 2019
pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, precum şi modificarea şi completarea acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 536 din 28 iunie 2019

13. ORD DE URGENŢĂ 48 25/06/2019
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 25 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 28 iunie 2019

14. ORD DE URGENŢĂ 47 25/06/2019
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 25 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 28 iunie 2019

15. ORD DE URGENŢĂ 51 25/06/2019
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 25 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019

16. HOTĂRÂRE 419 20/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 419 din 20 iunie 2019
privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 28 iunie 2019

17. HOTĂRÂRE 428 20/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 428 din 20 iunie 2019
privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 28 iunie 2019

18. ORDIN 244 11/06/2019
 ORDIN nr. 244 din 11 iunie 2019
privind aprobarea licenţelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 98/2019

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 28 iunie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty