Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1928z2a din data:09/07/2019

Inapoi

Actualizarea 1928z2a

1. COMUNICAT 08/07/2019
 COMUNICAT din 8 iulie 2019
privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) şi (11), art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (3) din Legea nr. 123/2012

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 iulie 2019

2. LEGE 126 05/07/2019
 LEGE nr. 126 din 5 iulie 2019
pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

3. DECRET 559 05/07/2019
 DECRET nr. 559 din 5 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

4. ORDIN 379 05/07/2019
 ORDIN nr. 379 din 5 iulie 2019
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.210/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

5. ORDIN 1053 05/07/2019
 ORDIN nr. 1.053 din 5 iulie 2019
privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

6. ORDIN 1052 05/07/2019
 ORDIN nr. 1.052 din 5 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iulie 2019

7. HOTĂRÂRE 450 03/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 450 din 3 iulie 2019
privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

8. HOTĂRÂRE 452 03/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 452 din 3 iulie 2019
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

9. HOTĂRÂRE 453 03/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 453 din 3 iulie 2019
privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Neamţ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

10. HOTĂRÂRE 456 03/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 456 din 3 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

11. HOTĂRÂRE 457 03/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 457 din 3 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iulie 2019

12. HOTĂRÂRE 459 03/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 459 din 3 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iulie 2019

13. ORDIN 291 01/07/2019
 ORDIN nr. 291 din 1 iulie 2019
pentru modificarea anexei nr. 7 la Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

14. ORDIN 1783 28/06/2019
 ORDIN nr. 1.783 din 28 iunie 2019
pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

15. ORDIN 620 28/06/2019
 ORDIN nr. 620 din 28 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iulie 2019

16. HOTĂRÂRE 21/05/2019
 HOTĂRÂREA din 21 mai 2019
în Cauza O.C.I. şi alţii împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 8 iulie 2019

17. ORDIN 103 16/05/2019
 ORDIN nr. M.103 din 16 mai 2019
privind constatarea lipsei de efecte juridice de la data semnării Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iulie 2019

18. DECIZIE 249 16/04/2019
 DECIZIA nr. 249 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (3), art. 346 alin. (4), art. 347 alin. (3) raportat la art. 345 alin. (3) şi art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iulie 2019

19. ORDIN 693 16/04/2019
 ORDIN nr. 693 din 16 aprilie 2019
privind constatarea lipsei de efecte juridice de la data semnării Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iulie 2019

20. DECIZIE 184 28/03/2019
 DECIZIA nr. 184 din 28 martie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 8 iulie 2019

21. DECIZIE 630 09/10/2018
 DECIZIA nr. 630 din 9 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 906 alin. (3) coroborat cu art. 906 alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 8 iulie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty