Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1928z3c din data:10/07/2019

Inapoi

Actualizarea 1928z3c

1. COMUNICAT 09/07/2019
 COMUNICAT din 9 iulie 2019
privind situaţia unei companii naţionale la care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 iulie 2019

2. HOTĂRÂRE 455 03/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 455 din 3 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2019 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 10 iulie 2019

3. HOTĂRÂRE 463 03/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 463 din 3 iulie 2019
privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 10 iulie 2019

4. HOTĂRÂRE 464 03/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 464 din 3 iulie 2019
pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 10 iulie 2019

5. HOTĂRÂRE 465 03/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 465 din 3 iulie 2019
privind declararea proiectului de investiţii "Conducta de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta-Vatra Dornei" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 10 iulie 2019

6. ORDIN 625 28/06/2019
 ORDIN nr. 625 din 28 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 10 iulie 2019

7. RECTIFICARE 619 27/06/2019
 RECTIFICARE nr. 619 din 27 iunie 2019
referitoare la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/2019

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 10 iulie 2019

8. ORDIN 2713 26/06/2019
 ORDIN nr. 2.713/C din 26 iunie 2019
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcţionar public cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 10 iulie 2019

9. DECIZIE 382 28/05/2019
 DECIZIA nr. 382 din 28 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, forma anterioară modificării prin Legea nr. 360/2006

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 10 iulie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty