Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1929z1a din data:15/07/2019

Inapoi

Actualizarea 1929z1a

1. ORDIN 386 12/07/2019
 ORDIN nr. 386 din 12 iulie 2019
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Plot 42 din judeţul Galaţi

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 12 iulie 2019

2. DECRET 564 11/07/2019
 DECRET nr. 564 din 11 iulie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 12 iulie 2019

3. DECRET 565 11/07/2019
 DECRET nr. 565 din 11 iulie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 12 iulie 2019

4. DECRET 566 11/07/2019
 DECRET nr. 566 din 11 iulie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 12 iulie 2019

5. DECRET 567 11/07/2019
 DECRET nr. 567 din 11 iulie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 12 iulie 2019

6. DECRET 568 11/07/2019
 DECRET nr. 568 din 11 iulie 2019
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 12 iulie 2019

7. HOTĂRÂRE 493 09/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 493 din 9 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 12 iulie 2019

8. HOTĂRÂRE 471 03/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 471 din 3 iulie 2019
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 12 iulie 2019

9. ORDIN 2460 01/07/2019
 ORDIN nr. 2.460 din 1 iulie 2019
pentru abrogarea alin. 2 al art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii şi procedura de efectuare a restituirilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.073/1.623/2014

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 12 iulie 2019

10. ANEXĂ 28/06/2019
 ANEXE din 28 iunie 2019
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1 omega şi (**)1 β din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 bis din 10 iulie 2019

11. ORDIN 901 06/06/2019
 ORDIN nr. 901 din 6 iunie 2019
pentru abrogarea alin. 2 al art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii şi procedura de efectuare a restituirilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.073/1.623/2014

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 12 iulie 2019

12. RECTIFICARE 26 18/04/2019
 RECTIFICARE nr. 26 din 18 aprilie 2019
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 12 iulie 2019

13. DECIZIE 213 09/04/2019
 DECIZIA nr. 213 din 9 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv“, precum şi a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 12 iulie 2019

14. HOTĂRÂRE 04/12/2018
 HOTĂRÂREA din 4 decembrie 2018
în Cauza R.I. şi alţii împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 15 iulie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty