Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1930z4a din data:25/07/2019

Inapoi

Actualizarea 1930z4a

1. DECIZIE 154 24/07/2019
 DECIZIE nr. 154 din 24 iulie 2019
pentru încetarea mandatului unor membri din Consiliul de Programare Economică

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 24 iulie 2019

2. DECIZIE 155 24/07/2019
 DECIZIE nr. 155 din 24 iulie 2019
privind eliberarea domnului Niţu Marius-Viorel din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 24 iulie 2019

3. DECIZIE 156 24/07/2019
 DECIZIE nr. 156 din 24 iulie 2019
privind numirea domnului Teodor-Alexandru Georgescu în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 24 iulie 2019

4. DECIZIE 157 24/07/2019
 DECIZIE nr. 157 din 24 iulie 2019
privind eliberarea domnului Ilie Mario Rafael din funcţia de consilier de stat pe probleme sociale în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 24 iulie 2019

5. ORDIN 407 19/07/2019
 ORDIN nr. 407 din 19 iulie 2019
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii 25M Greceanca din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 24 iulie 2019

6. ORDIN 408 19/07/2019
 ORDIN nr. 408 din 19 iulie 2019
pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Conceşti-Hudeşti şi a Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Curteşti din judeţul Botoşani

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 24 iulie 2019

7. ORDIN 409 19/07/2019
 ORDIN nr. 409 din 19 iulie 2019
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Jegălia - SPP B din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 24 iulie 2019

8. ORDIN 410 19/07/2019
 ORDIN nr. 410 din 19 iulie 2019
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Biosud din judeţul Constanţa, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 24 iulie 2019

9. ORDIN 406 19/07/2019
 ORDIN nr. 406 din 19 iulie 2019
privind modificarea şi completarea anexelor la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 615 din 25 iulie 2019

10. ORDIN 1127 18/07/2019
 ORDIN nr. 1.127 din 18 iulie 2019
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 24 iulie 2019

11. ORDIN 669 18/07/2019
 ORDIN nr. 669 din 18 iulie 2019
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 24 iulie 2019

12. HOTĂRÂRE 508 17/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 508 din 17 iulie 2019
privind actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil din administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani în administrarea Casei Judeţene de Pensii Botoşani

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 24 iulie 2019

13. HOTĂRÂRE 511 17/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 511 din 17 iulie 2019
privind aprobarea înscrierii coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an", aflat în administrarea Ministerului Energiei, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 24 iulie 2019

14. HOTĂRÂRE 495 09/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 495 din 9 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 24 iulie 2019

15. ORDIN 87 09/07/2019
 ORDIN nr. 87 din 9 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 147/2013

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 24 iulie 2019

16. HOTĂRÂRE 498 09/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 498 din 9 iulie 2019
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 24 iulie 2019

17. ORDIN 828 04/07/2019
 ORDIN nr. 828 din 4 iulie 2019
privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare şi retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse avizării, precum şi a Conţinutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 615 din 25 iulie 2019

18. LEGE 121 03/07/2019
 LEGE nr. 121 din 3 iulie 2019
privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 23 iulie 2019

19. DECRET 550 03/07/2019
 DECRET nr. 550 din 3 iulie 2019
pentru promulgarea Legii privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 23 iulie 2019

20. DECIZIE 11 17/04/2019
 DECIZIA nr. 11 din 17 aprilie 2019
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: "în aplicarea art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, în situaţia în care instanţa care a pronunţat hotărârea definitivă de achitare nu s-a pronunţat cu privire la caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat, se poate stabili acest caracter pe calea contestaţiei la executare întemeiată pe prevederile art. 598 alin. (1) lit. d) sau art. 598 alin. (1) lit. c) teza I din Codul de procedură penală"

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 24 iulie 2019

21. DECIZIE 204 09/04/2019
 DECIZIA nr. 204 din 9 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12, art. 22 alin. (7), art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi b) şi pct. 2 lit. i) şi art. 190 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 24 iulie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty