Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1931z1a din data:29/07/2019

Inapoi

Actualizarea 1931z1a

1. DECIZIE 166 27/07/2019
 DECIZIE nr. 166 din 27 iulie 2019
pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgenţă 112

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 27 iulie 2019

2. RAPORT 26/07/2019
 RAPORT din 26 iulie 2019
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 26 iulie 2019

3. RAPORT 26/07/2019
 RAPORT din 26 iulie 2019
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - candidat independent Peter Costea

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 26 iulie 2019

4. DECIZIE 163 26/07/2019
 DECIZIE nr. 163 din 26 iulie 2019
privind eliberarea domnului Simion-Adrian Purza din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 26 iulie 2019

5. DECIZIE 164 26/07/2019
 DECIZIE nr. 164 din 26 iulie 2019
privind numirea domnului Simion-Adrian Purza în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 26 iulie 2019

6. DECIZIE 165 26/07/2019
 DECIZIE nr. 165 din 26 iulie 2019
privind numirea doamnei Liana Andreea Negoiţă în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 26 iulie 2019

7. LEGE 156 25/07/2019
 LEGE nr. 156 din 25 iulie 2019
pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 26 iulie 2019

8. DECRET 637 25/07/2019
 DECRET nr. 637 din 25 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 26 iulie 2019

9. LEGE 157 25/07/2019
 LEGE nr. 157 din 25 iulie 2019
privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 26 iulie 2019

10. DECRET 638 25/07/2019
 DECRET nr. 638 din 25 iulie 2019
pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 26 iulie 2019

11. LEGE 159 25/07/2019
 LEGE nr. 159 din 25 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 26 iulie 2019

12. DECRET 640 25/07/2019
 DECRET nr. 640 din 25 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 26 iulie 2019

13. HOTĂRÂRE 522 24/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 522 din 24 iulie 2019
privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligaţiilor de stocare în vederea menţinerii acestora în anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 26 iulie 2019

14. LEGE 152 24/07/2019
 LEGE nr. 152 din 24 iulie 2019
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 26 iulie 2019

15. DECRET 632 24/07/2019
 DECRET nr. 632 din 24 iulie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 26 iulie 2019

16. HOTĂRÂRE 523 24/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 523 din 24 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 26 iulie 2019

17. ORDIN 1136 19/07/2019
 ORDIN nr. 1.136 din 19 iulie 2019
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.196/2013 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, a componenţelor nominale ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, precum şi a modului de funcţionare a acestor comisii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 26 iulie 2019

18. HOTĂRÂRE 499 17/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 499 din 17 iulie 2019
privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic al unui sector de drum din judeţul Giurgiu, precum şi pentru modificarea traseului drumului naţional DN 5

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 26 iulie 2019

19. HOTĂRÂRE 514 17/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 514 din 17 iulie 2019
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al Judeţului Mureş a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 26 iulie 2019

20. ORDIN 375 02/07/2019
 ORDIN nr. 375 din 2 iulie 2019
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 26 iulie 2019

21. DECIZIE 285 07/05/2019
 DECIZIA nr. 285 din 7 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 26 iulie 2019

22. DECIZIE 201 09/04/2019
 DECIZIA nr. 201 din 9 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 175 alin. (1) lit. b) din Codul penal cu referire la sintagma „funcţie publică de orice natură“ şi art. 175 alin. (1) lit. b) teza a doua din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 26 din 3 decembrie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 27 iulie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty