Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1931z3 din data:31/07/2019

Inapoi

Actualizarea 1931z3

1. DECRET 644 30/07/2019
 DECRET nr. 644 din 30 iulie 2019
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 30 iulie 2019

2. DECRET 645 30/07/2019
 DECRET nr. 645 din 30 iulie 2019
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 30 iulie 2019

3. DECIZIE 176 30/07/2019
 DECIZIE nr. 176 din 30 iulie 2019
privind eliberarea domnului Liviu Cozmin Stoica din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 30 iulie 2019

4. DECIZIE 177 30/07/2019
 DECIZIE nr. 177 din 30 iulie 2019
privind numirea domnului Dragoş Cosmin Niculescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 30 iulie 2019

5. LEGE 158 25/07/2019
 LEGE nr. 158 din 25 iulie 2019
pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 30 iulie 2019

6. DECRET 639 25/07/2019
 DECRET nr. 639 din 25 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 30 iulie 2019

7. ORDONANŢĂ 5 24/07/2019
 ORDONANŢĂ nr. 5 din 24 iulie 2019
pentru prorogarea unui termen prevăzut în art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 30 iulie 2019

8. HOTĂRÂRE 537 24/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 537 din 24 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara şi Valea Mare din judeţul Olt

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 30 iulie 2019

9. HOTĂRÂRE 531 24/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 531 din 24 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 815/2015 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 31 iulie 2019

10. ORDIN 420 24/07/2019
 ORDIN nr. 420 din 24 iulie 2019
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 31 iulie 2019

11. NORMĂ 24/07/2019
 NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2019
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 31 iulie 2019

12. HOTĂRÂRE 532 24/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 532 din 24 iulie 2019
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 31 iulie 2019

13. HOTĂRÂRE 524 24/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 524 din 24 iulie 2019
pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor financiare nete şi a celor care se scad din baza impozabilă, precum şi raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86-88 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 31 iulie 2019

14. NORMĂ 24/07/2019
 NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2019
privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor financiare nete şi a celor care se scad din baza impozabilă, precum şi raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86-88 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 31 iulie 2019

15. REGULAMENT 8 19/07/2019
 REGULAMENT nr. 8 din 19 iulie 2019
privind modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP)

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 30 iulie 2019

16. ORDIN 1043 16/07/2019
 ORDIN nr. 1.043 din 16 iulie 2019
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel naţional a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE, a Procedurilor de exceptare a aeronavelor cu o marjă mică de conformitate, înmatriculate în ţări în curs de dezvoltare, de la aplicarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot instituite pe aeroporturile din România, precum şi a Procedurilor de autorizare a unor operaţiuni individuale efectuate pe aeroporturile din România cu aeronave cu o marjă mică de conformitate

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 31 iulie 2019

17. NORMĂ 16/07/2019
 NORME din 16 iulie 2019
privind aplicarea la nivel naţional a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 31 iulie 2019

18. PROCEDURĂ 16/07/2019
 PROCEDURI din 16 iulie 2019
de exceptare a aeronavelor cu o marjă mică de conformitate, înmatriculate în ţările în curs de dezvoltare, de la aplicarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot instituite pe aeroporturile din România

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 31 iulie 2019

19. PROCEDURĂ 16/07/2019
 PROCEDURI din 16 iulie 2019
de autorizare a unor operaţiuni individuale efectuate pe aeroporturile din România, cu aeronave cu o marjă mică de conformitate

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 31 iulie 2019

20. ORDIN 383 08/07/2019
 ORDIN nr. 383 din 8 iulie 2019
privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2019

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 31 iulie 2019

21. DECIZIE 419 03/07/2019
 DECIZIA nr. 419 din 3 iulie 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 31 iulie 2019

22. DECIZIE 418 03/07/2019
 DECIZIA nr. 418 din 3 iulie 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-6 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 31 iulie 2019

23. DECIZIE 279 23/04/2019
 DECIZIA nr. 279 din 23 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 30 iulie 2019

24. DECIZIE 245 16/04/2019
 DECIZIA nr. 245 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. e) şi f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, ale pct. 5 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, precum şi ale pct. 1-10 din anexa nr. 4 la Legea nr. 263/2010

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 30 iulie 2019

25. DECIZIE 237 16/04/2019
 DECIZIA nr. 237 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28, art. 29 şi art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat şi ale art. 40 pct. 4, 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 30 iulie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty