Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1931z5 din data:02/08/2019

Inapoi

Actualizarea 1931z5

1. COMUNICAT 01/08/2019
 COMUNICAT din 1 august 2019
privind posibilitatea instanţei de judecată de a lua act de acordul de mediere, prin care părţile s-au înţeles cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 august 2019

2. ORDIN 2085 29/07/2019
 ORDIN nr. 2.085 din 29 iulie 2019
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 109 "Declaraţie privind taxa pe active financiare nete"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 2 august 2019

3. HOTĂRÂRE 518 24/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 518 din 24 iulie 2019
privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov - Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov - Apaţa şi 3. Caţa - Sighişoara", de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Braşov, Bod, Feldioara, Măieruş, Apaţa şi Caţa - judeţul Braşov, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Saschiz, Vânători, Albeşti şi Sighişoara - judeţul Mureş şi de pe raza unităţii administrativ-teritoriale Belin - judeţul Covasna

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 1 august 2019

4. ORDIN 1152 24/07/2019
 ORDIN nr. 1.152 din 24 iulie 2019
pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 402/2018 privind aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 2 august 2019

5. HOTĂRÂRE 529 24/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 529 din 24 iulie 2019
privind modificarea codului de clasificare, denumirii, datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării legislaţiei în domeniu, a lucrărilor de cadastru şi a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 2 august 2019

6. HOTĂRÂRE 534 24/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 534 din 24 iulie 2019
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 2 august 2019

7. NORMĂ 20 24/07/2019
 NORMĂ nr. 20 din 24 iulie 2019
pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităţilor din domeniul asigurărilor

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 2 august 2019

8. HOTĂRÂRE 52 22/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 52 din 22 iulie 2019
pentru aprobarea Normelor privind sancţiunile aplicate auditorilor financiari şi firmelor de audit în situaţia neachitării cotizaţiilor datorate

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 2 august 2019

9. NORMĂ 22/07/2019
 NORME din 22 iulie 2019
privind sancţiunile aplicate auditorilor financiari şi firmelor de audit în situaţia neachitării cotizaţiilor datorate

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 2 august 2019

10. ORDIN 2873 11/07/2019
 ORDIN nr. 2.873/C din 11 iulie 2019
privind actualizarea pentru anul 2019 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 2 august 2019

11. ORDIN 2874 11/07/2019
 ORDIN nr. 2.874/C din 11 iulie 2019
privind actualizarea pentru anul 2019 a numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 2 august 2019

12. ORDIN 2875 11/07/2019
 ORDIN nr. 2.875/C din 11 iulie 2019
privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi judecătorilor de la Curtea Constituţională pentru anul 2019

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 2 august 2019

13. ORDIN 2876 11/07/2019
 ORDIN nr. 2.876/C din 11 iulie 2019
privind actualizarea numărului posturilor de notar public pentru anul 2019 destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 2 august 2019

14. ORDIN 2663 08/07/2019
 ORDIN nr. 2.663 din 8 iulie 2019
privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Arhiva Naţională de Filme

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 2 august 2019

15. DECIZIE 413 20/06/2019
 DECIZIA nr. 413 din 20 iunie 2019
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate privind titlul 36 "Circumscripţia electorală nr. 36 Teleorman" pct. 4 din anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 122/2016 cu privire la validarea mandatelor deputaţilor aleşi la data de 11 decembrie 2016

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 2 august 2019

16. DECIZIE 312 20/05/2019
 DECIZIA nr. 312 din 20 mai 2019
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1)-(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 2 august 2019

17. DECIZIE 305 07/05/2019
 DECIZIA nr. 305 din 7 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 pct. 26 şi 27 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 2 august 2019

18. DECIZIE 306 07/05/2019
 DECIZIA nr. 306 din 7 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 2 august 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty