Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1932z3 din data:07/08/2019

Inapoi

Actualizarea 1932z3

1. DECRET 659 06/08/2019
 DECRET nr. 659 din 6 august 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 7 august 2019

2. DECRET 660 06/08/2019
 DECRET nr. 660 din 6 august 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 7 august 2019

3. ORDIN 171 01/08/2019
 ORDIN nr. 171 din 1 august 2019
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 7 august 2019

4. HOTĂRÂRE 549 31/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 549 din 31 iulie 2019
privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, din portul Galaţi, portul Tulcea şi portul Brăila, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 6 august 2019

5. ORDIN 150 29/07/2019
 ORDIN nr. M.150 din 29 iulie 2019
pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.10/2003 pentru aprobarea "S.M.G./P.F. - 3.9., Norme privind dotarea cu mijloace, materiale, aparate, instalaţii şi echipamente de educaţie fizică necesare instruirii personalului din Armata României"

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 7 august 2019

6. ORDIN 1093 26/07/2019
 ORDIN nr. 1.093 din 26 iulie 2019
privind desemnarea Autorităţii Aeronautice Civile Române în calitate de autoritate competentă pentru exercitarea atribuţiilor privind certificarea şi supravegherea persoanelor şi organizaţiilor care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 395/2018 al Comisiei din 13 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.139/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 7 august 2019

7. ORDIN 1082 25/07/2019
 ORDIN nr. 1.082 din 25 iulie 2019
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 7 august 2019

8. ORDIN 167 24/07/2019
 ORDIN nr. 167 din 24 iulie 2019
privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 7 august 2019

9. METODOLOGIE 24/07/2019
 METODOLOGIE din 24 iulie 2019
de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 7 august 2019

10. ORDIN 891 23/07/2019
 ORDIN nr. 891 din 23 iulie 2019
privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 7 august 2019

11. PROCEDURĂ 23/07/2019
 PROCEDURĂ ŞI COMPETENŢE din 23 iulie 2019
de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 7 august 2019

12. NORMATIV 23/07/2019
 NORMATIV DE CONŢINUT din 23 iulie 2019
al documentaţiei tehnice supuse autorizării

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 7 august 2019

13. ORDIN 185 22/07/2019
 ORDIN nr. 185 din 22 iulie 2019
privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea concentraţiei de radon în aerul din interiorul clădirilor şi de la locurile de muncă

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 7 august 2019

14. METODOLOGIE 22/07/2019
 METODOLOGIE din 22 iulie 2019
pentru determinarea concentraţiei de radon în aerul din interiorul clădirilor şi de la locurile de muncă

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 7 august 2019

15. ORDIN 182 18/07/2019
 ORDIN nr. 182 din 18 iulie 2019
pentru aprobarea Ghidului privind dezvoltarea şi evaluarea culturii de securitate nucleară

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 6 august 2019

16. GHID 18/07/2019
 GHID din 18 iulie 2019
privind dezvoltarea şi evaluarea culturii de securitate nucleară

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 6 august 2019

17. HOTĂRÂRE 5 17/07/2019
 HOTĂRÂRE nr. 5 din 17 iulie 2019
privind radierea Societăţii MILLENNIUM LEASING IFN - S.A. din Registrul general şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 7 august 2019

18. DECIZIE 302 07/05/2019
 DECIZIA nr. 302 din 7 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi ale art. 8 lit. e) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 7 august 2019

19. DECIZIE 295 07/05/2019
 DECIZIA nr. 295 din 7 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 7 august 2019

20. DECIZIE 260 23/04/2019
 DECIZIA nr. 260 din 23 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (5^5) şi (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 6 august 2019

21. DECIZIE 264 23/04/2019
 DECIZIA nr. 264 din 23 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 121 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 7 august 2019

22. DECIZIE 19 15/01/2019
 DECIZIA nr. 19 din 15 ianuarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 6 august 2019

23. DECIZIE 20 15/01/2019
 DECIZIA nr. 20 din 15 ianuarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ale art. 227 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 6 august 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty