Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1942z2 din data:15/10/2019

Inapoi

Actualizarea 1942z2

1. DECIZIE 257 14/10/2019
 DECIZIE nr. 257 din 14 octombrie 2019
privind numirea domnului Gheorghe Sârbu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 14 octombrie 2019

2. DECIZIE 258 14/10/2019
 DECIZIE nr. 258 din 14 octombrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 14 octombrie 2019

3. HOTĂRÂRE 734 11/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 734 din 11 octombrie 2019
privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 835 din 15 octombrie 2019

4. HOTĂRÂRE 735 11/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 735 din 11 octombrie 2019
privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 835 din 15 octombrie 2019

5. ORDIN 1439 07/10/2019
 ORDIN nr. 1.439 din 7 octombrie 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.229/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 14 octombrie 2019

6. ORDIN 898 07/10/2019
 ORDIN nr. 898 din 7 octombrie 2019
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 14 octombrie 2019

7. ORDIN 1333 26/09/2019
 ORDIN nr. 1.333 din 26 septembrie 2019
privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 181/2008 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum şi de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi - RNTR 8

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 835 din 15 octombrie 2019

8. DECIZIE 24 21/09/2019
 DECIZIE nr. 24/2CN din 21 septembrie 2019
privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 835 din 15 octombrie 2019

9. HOTĂRÂRE 694 12/09/2019
 HOTĂRÂRE nr. 694 din 12 septembrie 2019
privind aprobarea stemei comunei Tomşani, judeţul Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 835 din 15 octombrie 2019

10. HOTĂRÂRE 695 12/09/2019
 HOTĂRÂRE nr. 695 din 12 septembrie 2019
privind aprobarea modelului steagului municipiului Brad, judeţul Hunedoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 835 din 15 octombrie 2019

11. DECIZIE 457 11/07/2019
 DECIZIA nr. 457 din 11 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. d) teza întâi şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 14 octombrie 2019

12. DECIZIE 458 11/07/2019
 DECIZIA nr. 458 din 11 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 14 octombrie 2019

13. DECIZIE 438 04/07/2019
 DECIZIA nr. 438 din 4 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 14 octombrie 2019

14. DECIZIE 363 28/05/2019
 DECIZIA nr. 363 din 28 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 235 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 14 octombrie 2019

15. DECIZIE 373 28/05/2019
 DECIZIA nr. 373 din 28 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) şi (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 14 octombrie 2019

16. DECIZIE 270 23/04/2019
 DECIZIA nr. 270 din 23 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 835 din 15 octombrie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty